انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها - دانلود کامل
انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها
انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها

انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:26صفحه  بخشی از متن:زمانی که یک بیمه‌نامه صادر می‌شود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین )بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد می‌شود، پس بیمه‌نامه یک نوع عقد قرارداد می‌باشد. عقد و قرارداد: طبق قانون مدنی حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقی بین یک یا چند نفر در قبال یک یا چند نفر دیگر برای قبول یک تعهد یا مسئولیت امری که باید مورد قبول، توجه و توافق طرفین باشد. پس بیمه‌نامه یک نوع عقد است که بیمه‌گر، پرداخت خسارت را تعهد می‌کند و طرف مقابل که بیمه‌گذار نام دارد، پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید؛ که باعث مشروعیت بخشیدن به قرارداد می‌شود. ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. نتیجه‌ای که از ماده 1 گرفته می‌شود این است که : بیمه‌گر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بیمه‌گذار ایجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بیمه است و مورد معامله همان موضوع بیمه است، مثلاً آتش‌سوزی . پس کسی که موضوع مورد بیمه را مورد تعهد قرار می‌دهد و خسارت پرداخت می‌کند، نسبت به پرداخت خسارات دیگر تعهدی ندارد. یعنی فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت می‌شود، پس آتش‌سوزی در اثر زلزله مورد تعهد نیست حتماً باید تعهد در موضوع بیمه‌نامه توضیح داده شده و مورد توافق قرار گرفته باشد. تعهد به میزان مبلغی است که موافقت شده و اگر سقف تعهد بیمه‌گر 000ر000ر1 تومان باشد، 000ر000ر2 تومان خسارت پرداخت نمی‌کند. ویژگی عقد بیمه‌نامه این است که یک نوع عقد لازم است. قانون...

انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها اصول بیمه قانون کلی

دانلود فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:26صفحه  بخشی از متن:زمانی که یک بیمه‌نامه صادر می‌شود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین )بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد می‌شود، پس بیمه‌نامه یک نوع عقد قرارداد می‌باشد. عقد و قرارداد: طبق قانون مدنی حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقی بین یک یا چند نفر در قبال یک یا چند نفر دیگر برای قبول یک تعهد یا مسئولیت امری که باید مورد قبول، توجه و توافق طرفین باشد. پس بیمه‌نامه یک نوع عقد است که بیمه‌گر، پرداخت خسارت را تعهد می‌کند و طرف مقابل که بیمه‌گذار نام دارد، پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید؛ که باعث مشروعیت بخشیدن به قرارداد می‌شود. ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. نتیجه‌ای که از ماده 1 گرفته می‌شود این است که : بیمه‌گر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بیمه‌گذار ایجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بیمه است و مورد معامله همان موضوع بیمه است، مثلاً آتش‌سوزی . پس کسی...

انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها اصول بیمه قانون کلی

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:26صفحه  بخشی از متن:زمانی که یک بیمه‌نامه صادر می‌شود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین )بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد می‌شود، پس بیمه‌نامه یک نوع عقد قرارداد می‌باشد. عقد و قرارداد: طبق قانون مدنی حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقی بین یک یا چند نفر در قبال یک یا چند نفر دیگر برای قبول یک تعهد یا مسئولیت امری که باید مورد قبول، توجه و توافق طرفین باشد. پس بیمه‌نامه یک نوع عقد است که بیمه‌گر، پرداخت خسارت را تعهد می‌کند و طرف مقابل که بیمه‌گذار نام دارد، پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید؛ که باعث مشروعیت بخشیدن به قرارداد می‌شود. ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. نتیجه‌ای که از ماده 1 گرفته می‌شود این است که : بیمه‌گر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بیمه‌گذار ایجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بیمه است و مورد معامله همان موضوع بیمه است، مثلاً آتش‌سوزی . پس کسی که موضوع مورد بیمه را مورد تعهد قرار می‌دهد و خسارت پرداخت می‌کند، نسبت به پرداخت خسارات دیگر تعهدی ندارد. یعنی فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت می‌شود، پس آتش‌سوزی در اثر زلزله مورد تعهد نیست حتماً باید تعهد در موضوع...

و پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران انواع انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها نمونه اصول سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها کلی فرم طرح درس روزانه (طراحی آموزشی) براساس برنامه درس ملی درس : ریاض پایه : هفتم - فصل هشتم ( مختصات و بردار) نمونه بیمه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها پاورپوینت کلی درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها تحقیق انها درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال و پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار پاورپوینت وقوانین در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی پاورپوینت وجامع در مورد قنات و چگونگی ابداع و تشکیل آنها انها پاورپوینت در مورد مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی انها پاورپوینت در مورد آشنایی با شبکه های عصبی زیستی اصول پاورپوینت در مورد خدایان آشوری-تحقیق دانش آموزی در مورد تاریخ و پروژه پایانی رشته تاریخ پاورپوینت بیمه در مورد کلونی مورچه ها

انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:26صفحه

 

بخشی از متن:

زمانی که یک بیمه‌نامه صادر می‌شود الزاماً باید مکتوب باشد و هر سخنی بین طرفین )بیمه‌گر و بیمه‌گذار) باید مکتوب شده باشد، که این خود منجر به یک عقد می‌شود، پس بیمه‌نامه یک نوع عقد قرارداد می‌باشد.

عقد و قرارداد:
طبق قانون مدنی حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقی بین یک یا چند نفر در قبال یک یا چند نفر دیگر برای قبول یک تعهد یا مسئولیت امری که باید مورد قبول، توجه و توافق طرفین باشد.
پس بیمه‌نامه یک نوع عقد است که بیمه‌گر، پرداخت خسارت را تعهد می‌کند و طرف مقابل که بیمه‌گذار نام دارد، پرداخت حق بیمه را تعهد می‌نماید؛ که باعث مشروعیت بخشیدن به قرارداد می‌شود.
ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع و یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.
نتیجه‌ای که از ماده 1 گرفته می‌شود این است که : بیمه‌گر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بیمه‌گذار ایجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بیمه است و مورد معامله همان موضوع بیمه است، مثلاً آتش‌سوزی . پس کسی که موضوع مورد بیمه را مورد تعهد قرار می‌دهد و خسارت پرداخت می‌کند، نسبت به پرداخت خسارات دیگر تعهدی ندارد. یعنی فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت می‌شود، پس آتش‌سوزی در اثر زلزله مورد تعهد نیست حتماً باید تعهد در موضوع بیمه‌نامه توضیح داده شده و مورد توافق قرار گرفته باشد. تعهد به میزان مبلغی است که موافقت شده و اگر سقف تعهد بیمه‌گر 000ر000ر1 تومان باشد، 000ر000ر2 تومان خسارت پرداخت نمی‌کند.
ویژگی عقد بیمه‌نامه این است که یک نوع عقد لازم است.

قانون بیمه – معاملات بیمه

ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.
ماده 3- در بیمه‌نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود:
1- تاریخ انعقاد قرارداد.
2- اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار.
3- موضوع بیمه.
4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
5- ابتدا و انتهای بیمه.
6- حق بیمه.
7- میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه


بروز حادثه خسارت وجه معینی بپردازد طرف تعهد میzwnj حادثه خسارت وارده توافق قرار گرفته مورد توافق قرار بیمهzwnj نامه بیمهzwnj گذار میzwnj شود تعهد میzwnj میzwnj کند صورت وقوع بیمهzwnj میzwnj پرداخت خسارت موضوع حادثه قرارداد مکتوب بپردازد آتشzwnj


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران


انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


فرم طرح درس روزانه (طراحی آموزشی) براساس برنامه درس ملی درس : ریاض پایه : هفتم - فصل هشتم ( مختصات و بردار)


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها


تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال


پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار


پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی


پاورپوینت در مورد قنات و چگونگی ابداع و تشکیل آنها


پاورپوینت در مورد مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی


پاورپوینت در مورد آشنایی با شبکه های عصبی زیستی


پاورپوینت در مورد خدایان آشوری-تحقیق دانش آموزی در مورد تاریخ و پروژه پایانی رشته تاریخ


پاورپوینت در مورد کلونی مورچه هاتگ ها :بروز حادثه خسارت وجه معینی بپردازد طرف تعهد میzwnj حادثه خسارت وارده توافق قرار گرفته مورد توافق قرار بیمهzwnj نامه بیمهzwnj گذار میzwnj شود تعهد میzwnj میzwnj کند صورت وقوع بیمهzwnj میzwnj پرداخت خسارت موضوع حادثه قرارداد مکتوب بپردازد آتشzwnj
سایر محصولات