سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربیپایه دهم انسانیپایه دهم کامپیوتر سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی - دانلود کامل
سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربیپایه دهم انسانیپایه دهم کامپیوتر سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی
سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربیپایه دهم انسانیپایه دهم کامپیوتر سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی

سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربی.پایه دهم انسانی.پایه دهم کامپیوتر . سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:14 صفحه بخشی از سوالات:الترجم بلفارسیه. 7 نمره1= ان لسان القط سلاحِ طبی دائم لانه مملوء بغدد2= ان اغلب الحیوانات اضافة الی اشکالها للغةخاصة بها تملک...

سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربی.پایه دهم انسانی.پایه دهم کامپیوتر . سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی عربی پایه دهم

دانلود فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:14 صفحه بخشی از سوالات:الترجم بلفارسیه. 7 نمره1= ان لسان القط سلاحِ طبی دائم لانه مملوء بغدد2= ان اغلب الحیوانات اضافة الی اشکالها للغةخاصة بها تملک لغة عامة تستطیع 3= فهو بمنزلة جاسوس من حواسیس الغابة4= تسطیع الحرباء أن تدید عینها فی اتجاهات مختلفة دون ان تحرک رأسها وهی تستطیع ان تدی فی الجاهین فی الوقت واحداٍ 5= فخاطبه الله فی شأفهم وخیره فی محاربة المشرکین الفاسدین اوهدایتهم  فاختار ذو القرنین هدایتهم عین المعدود الصحیح للفراغ 1...

سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربی.پایه دهم انسانی.پایه دهم کامپیوتر . سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی عربی پایه دهم

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:14 صفحه بخشی از سوالات:الترجم بلفارسیه. 7 نمره1= ان لسان القط سلاحِ طبی دائم لانه مملوء بغدد2= ان اغلب الحیوانات اضافة الی اشکالها للغةخاصة بها تملک لغة عامة تستطیع 3= فهو بمنزلة جاسوس من حواسیس الغابة4= تسطیع الحرباء أن تدید عینها فی اتجاهات مختلفة دون ان تحرک رأسها وهی تستطیع ان تدی فی الجاهین فی الوقت واحداٍ 5= فخاطبه الله فی شأفهم وخیره فی محاربة المشرکین...

نمونه امتحانی سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها دهم پاورپوینت در مورد دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس . پاورپوینت در مورد اصول تهیه و برنامه ریزی انواع رژیمهای غذایی بیمارستانی کامپیوتر پاورپوینت در مورد بررسی سندی عهد جدید -حضرت عیسی و انجیل نمونه تجربی سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق تجربی.پایه درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال پاورپوینت تجربی.پایه درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها تجربی پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار پاورپوینت انسانی.پایه در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی نمونه یازدهم سوالات آزمون مصاحبه قضاوت همراه با جواب تجربی.پایه تحقیق در مورد هدایت الهی دهم تحقیق در مورد اینکه زیست بوم ها در خطرند چرا و چگونه زیستگاه ها تخریب می شوند؟ عربی تحقیق در مورد اینکه چگونه می توانیم در محیط مدرسه اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟ نمونه سوالات سوالات چهار گزینه ای همراه با جواب آزمون گچکاری ساختمان

سوالات امتحانی عربی پایه دهم تجربی.پایه دهم انسانی.پایه دهم کامپیوتر . سوالات امتحانی عربی پایه یازدهم تجربی

فرمت فایل:(word) تعداد صفحات:14 صفحه

 

بخشی از سوالات:

الترجم بلفارسیه. 7 نمره

1= ان لسان القط سلاحِ طبی دائم لانه مملوء بغدد

2= ان اغلب الحیوانات اضافة الی اشکالها للغةخاصة بها تملک لغة عامة تستطیع

3= فهو بمنزلة جاسوس من حواسیس الغابة

4= تسطیع الحرباء أن تدید عینها فی اتجاهات مختلفة دون ان تحرک رأسها وهی تستطیع ان تدی فی الجاهین فی الوقت واحداٍ

5= فخاطبه الله فی شأفهم وخیره فی محاربة المشرکین الفاسدین اوهدایتهم  فاختار ذو القرنین هدایتهم

عین المعدود الصحیح للفراغ 1 نمره

1=اربعة..................... واقفون أمام باب المنظة (جنود – جندی)

2=یلعب احد عشر .....................فی فریق کرة القدم ( لاعبین - لاعبا )

انتخب الترجمه الصحیحه 1نمره

1=شرالناس ذو الوجهین               مردم بد دارای دوچهره اند     □                          بدترین مردم دوچهره اند □

2=سمعت صوتا عجیبا                 صدای عجیبی شنیدم           □                        صدای عجیب راشنیدم □


nbsp nbsp nbsp nbsp □nbsp nbsp nbsp nbsp □nbsp nbsp nbsp صدای سوالات امتحانی عربی □nbsp nbsp nbsp امتحانی عربی پایه الوجهینnbsp nbsp nbsp nbsp nbsp پایه دهم nbsp صدای □nbsp nbsp سوالات امتحانی امتحانی عربی سوالات دوچهره □nbsp تستطیع نمره1 امتحانی تجربی


سایر محصولات :

نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


پاورپوینت در مورد دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس


پاورپوینت در مورد اصول تهیه و برنامه ریزی انواع رژیمهای غذایی بیمارستانی


پاورپوینت در مورد بررسی سندی عهد جدید -حضرت عیسی و انجیل


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال


پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها


پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار


پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی


نمونه سوالات آزمون مصاحبه قضاوت همراه با جواب


تحقیق در مورد هدایت الهی


تحقیق در مورد اینکه زیست بوم ها در خطرند چرا و چگونه زیستگاه ها تخریب می شوند؟


تحقیق در مورد اینکه چگونه می توانیم در محیط مدرسه اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟


نمونه سوالات چهار گزینه ای همراه با جواب آزمون گچکاری ساختمانتگ ها :nbsp nbsp nbsp nbsp □nbsp nbsp nbsp nbsp □nbsp nbsp nbsp صدای سوالات امتحانی عربی □nbsp nbsp nbsp امتحانی عربی پایه الوجهینnbsp nbsp nbsp nbsp nbsp پایه دهم nbsp صدای □nbsp nbsp سوالات امتحانی امتحانی عربی سوالات دوچهره □nbsp تستطیع نمره1 امتحانی تجربی
سایر محصولات