پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادیاصول برنامه ریزی - دانلود کامل
پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادیاصول برنامه ریزی
پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادیاصول برنامه ریزی

پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی-اصول برنامه ریزی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:41 اسلاید برخی از اسلایدها:تعریف برنامه ریزی:—-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت2یا 4 یا5 ویاحتی 10 سال که حاکی از تصمیم دولت برای خرج در آینده است به شرط آنکه به موقع پول در خزانه کشور باشد.—2-تعریف تین برگر(اقتصاددان هلندی):برنامه ریزی را به معنای وسیع محاسبات مقدماتی به منظور تحصیل بهترین سطح تولید واخذ تصمیمات و نظارت و باز بینی در اجرای آنها می داند.—3-تعریف شارل بتلهایم:برنامه ریزی اقتصادی مجموعه ای از مقررات و ترکیباتی است که به منظور اجرای طرح فعالیت های اقتصادی وضع شده باشد.—برنامه ریزی در سطح کلان ،خرد،طرح،پروژه:4-تعریف هیرش:برنامه ریزی را ابزار عملی می داند که درآن مقاصد به روشنی معین و راه نیل به هدفها مشخص و وسایل کار مهیا و مسئولان اجرایی آن نیز برگزیده  شده باشند.—5-تعریف ژان پیرماسه:برنامه ریزی را فعالیت دولتی میداند که هدفهای تحقق پذیر،پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مشخص می سازد و سپس وسایل  نیل به این مقاصد را معین       می نماید وسرانجام ابزار های انتخابی را برای نیل به آرمانهای مورد نظر به کار می اندازد—تعریف برنامه ریزی جامع:عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دست یابی به اهداف معین و مشخص و انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای هماهنگ و مرتبط بایکدیگر را در چارچوب امکانات و محدودیت های معین برای آینده پیش بینی می کند.—در تعریف فوق:—1-جریان :برنامه ریزی یک جریان است نه یک امر مقطعی و این جریان مداوم و پویاست که برنامه ها به: میان مدت(5ساله)،بلند مدت(20 ساله) و...

پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی-اصول برنامه ریزی برنامه ریزی اقتصاد

دانلود فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:41 اسلاید برخی از اسلایدها:تعریف برنامه ریزی:—-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت2یا 4 یا5 ویاحتی 10 سال که حاکی از تصمیم دولت برای خرج در آینده است به شرط آنکه به موقع پول در خزانه کشور باشد.—2-تعریف تین برگر(اقتصاددان هلندی):برنامه ریزی را به معنای وسیع محاسبات مقدماتی به منظور تحصیل بهترین سطح تولید واخذ تصمیمات و نظارت و باز بینی در اجرای آنها می داند.—3-تعریف شارل بتلهایم:برنامه ریزی اقتصادی مجموعه ای از مقررات و ترکیباتی است که به منظور اجرای طرح فعالیت های اقتصادی وضع شده باشد.—برنامه ریزی در سطح کلان ،خرد،طرح،پروژه:4-تعریف هیرش:برنامه ریزی را ابزار عملی می داند که درآن مقاصد به روشنی معین و راه نیل به هدفها مشخص و وسایل کار مهیا و مسئولان اجرایی آن نیز برگزیده  شده باشند.—5-تعریف ژان پیرماسه:برنامه ریزی را فعالیت دولتی میداند که هدفهای تحقق پذیر،پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مشخص می سازد و سپس وسایل  نیل به این مقاصد را معین       می نماید وسرانجام ابزار های انتخابی را برای نیل به آرمانهای مورد نظر به کار می اندازد—تعریف برنامه ریزی جامع:عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دست یابی به اهداف معین و مشخص و انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای هماهنگ و مرتبط بایکدیگر را در چارچوب امکانات و محدودیت های معین...

پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی اصول برنامه ریزی برنامه ریزی اقتصاد

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:41 اسلاید برخی از اسلایدها:تعریف برنامه ریزی:—-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های...

مورد پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران انواع ریزی بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها نمونه ریزی سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق برنامه در مورد استکبار و انواع آن در قرآن نمونه برنامه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها تحقیق مورد درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال پاورپوینت برنامه درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار پاورپوینت اقتصادی-اصول در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی در پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری -جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری برنامه پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی-نظری اجمالی بر گزیده ای از تئوریهای رشد و توسعه اقتصادی پاورپوینت در در مورد رشته پیچیFilament winding process در پاورپوینت در مورد شناخت نظام پيشنهادها (فرايند،فلسفه،اهداف،ضرورت ، تاريخچه و... ریزی پاورپوینت در مورد عوامل موثر بر مدل هاي برنامه ريزي توسعه

 پاورپوینت در مورد برنامه ریزی اقتصادی-اصول برنامه ریزی

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:41 اسلاید

 

برخی از اسلایدها:

تعریف برنامه ریزی:

—-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت2یا 4 یا5 ویاحتی 10 سال که حاکی از تصمیم دولت برای خرج در آینده است به شرط آنکه به موقع پول در خزانه کشور باشد.
—2-تعریف تین برگر(اقتصاددان هلندی):برنامه ریزی را به معنای وسیع محاسبات مقدماتی به منظور تحصیل بهترین سطح تولید واخذ تصمیمات و نظارت و باز بینی در اجرای آنها می داند.
—3-تعریف شارل بتلهایم:برنامه ریزی اقتصادی مجموعه ای از مقررات و ترکیباتی است که به منظور اجرای طرح فعالیت های اقتصادی وضع شده باشد.
—برنامه ریزی در سطح کلان ،خرد،طرح،پروژه:

4-تعریف هیرش:برنامه ریزی را ابزار عملی می داند که درآن مقاصد به روشنی معین و راه نیل به هدفها مشخص و وسایل کار مهیا و مسئولان اجرایی آن نیز برگزیده  شده باشند.

—5-تعریف ژان پیرماسه:برنامه ریزی را فعالیت دولتی میداند که هدفهای تحقق پذیر،پیوسته و همساز و ترتیب تقدم آنها را در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی مشخص می سازد و سپس وسایل  نیل به این مقاصد را معین       می نماید وسرانجام ابزار های انتخابی را برای نیل به آرمانهای مورد نظر به کار می اندازد
—تعریف برنامه ریزی جامع:عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دست یابی به اهداف معین و مشخص و انجام یک سلسله اقدامات و فعالیتهای هماهنگ و مرتبط بایکدیگر را در چارچوب امکانات و محدودیت های معین برای آینده پیش بینی می کند.
—در تعریف فوق:
—1-جریان :برنامه ریزی یک جریان است نه یک امر مقطعی و این جریان مداوم و پویاست که برنامه ها به: میان مدت(5ساله)،بلند مدت(20 ساله) و کوتاه مدت(یک ساله)تقسیم می شود .
—2-آگاهانه:الف:آگاهی سیاسی و اجتماعی:در سطح وسیع بین المللی برای مسوولان درجه یک
تاریخچه برنامه ریزی اقتصادی در تئوری و عمل:
—برنامه ریزی اقتصادی از جنگ جهانی دوم به بعد در دنیا مطرح شد. از آن زمان  که نظام سوسیالیستی در جهان مطرح شد و به خصوص در شوروی که شکوفایی اقتصادی وجود داشت.اولین فردی که  دارای تفکر  برنامه ریزی بود،مارکس بود.به خاطر این که در نظام سوسیالیستی مکانیزم بازار وجود نداشت و بر اساس برنامه ریزی پیش می رفت.البته مارکس نحوه برنامه ریزی را توضیح نداد.در زمان استالین نحوه برنامه ریزی بیان شد که فاقد مبنای ریاضی بود.اما بعداز او درشوروی و اقمار آن برنامه ریزی براساس ریاضی بوجودآمد.
—بعد ها کینز مداخله دولت را در اقتصاد برای ایجاد اشتغال کامل مطرح میکند و ایجاد برنامه ریزی اقتصادی توسط دولت مطرح شد.

برنامه ریزی اقتصادی nbsp nbsp nbsp نحوه برنامه ریزی کهnbsp دارای تفکرnbsp فردی کهnbsp دارای اولین فردی کهnbsp داشت اولین فردی سوسیالیستی مکانیزم بازار دارای تفکرnbsp برنامه برنامه ریزی بودمارکس برنامه ریزی ریزی اقتصادی nbsp nbsp نحوه برنامه —برنامه ریزی نظام سوسیالیستی کوتاه مدت آگاهانه الف بلند مدت ساله تقسیم برنامه اقتصادی تعریف جریان منظور آگاهانه


سایر محصولات :

پاورپوینت در مورد سازمان و قوانین آموزش و پرورش ايران


انواع بیمه و اصول وقوانین کلی وجامع انها


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


تحقیق در مورد استکبار و انواع آن در قرآن


نمونه سوالات پیک اولی مخصوص کلاس اولی ها


تحقیق درباره پستهای انتقال وتوزیع برق و مهمترین سوالات همراه با جوابهای آزمون استخدامی اپراتوری پستهای انتقال


پاورپوینت درمورد شناخت ویروسهای کامپیوتری.پروژه پایانی مهندسی کامپیوتر تمام گرایشها


پروژ کار آفرینی در موردشرکت بسته بندی حبوبات و خشکبار


پاورپوینت در مورد تجهیزات ایمنی و انتخاب تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها و محیطهای صنعتی


پاورپوینت در مورد تئوری حسابداری -جهت گیریها و پارادیم های تحقیق در حسابداری


پاورپوینت در مورد توسعه اقتصادي و برنامه ریزی-نظری اجمالی بر گزیده ای از تئوریهای رشد و توسعه اقتصادی


پاورپوینت در مورد رشته پیچیFilament winding process


پاورپوینت در مورد شناخت نظام پيشنهادها (فرايند،فلسفه،اهداف،ضرورت ، تاريخچه و...


پاورپوینت در مورد عوامل موثر بر مدل هاي برنامه ريزي توسعهتگ ها :برنامه ریزی اقتصادی nbsp nbsp nbsp نحوه برنامه ریزی کهnbsp دارای تفکرnbsp فردی کهnbsp دارای اولین فردی کهnbsp داشت اولین فردی سوسیالیستی مکانیزم بازار دارای تفکرnbsp برنامه برنامه ریزی بودمارکس برنامه ریزی ریزی اقتصادی nbsp nbsp نحوه برنامه —برنامه ریزی نظام سوسیالیستی کوتاه مدت آگاهانه الف بلند مدت ساله تقسیم برنامه اقتصادی تعریف جریان منظور آگاهانه
سایر محصولات