پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت - دانلود کامل
پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت
پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامتفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 61    ايمنی بيمارPATIENT SAFETYحق بيمار و مسئوليت ماایمنی بیمار در بیمارستان استیعنی:کار درستدر زمان درستمحل مناسببه روش صحیحبیمار درست   تا نتیجه کار درست باشد.9 راه حل ایمنی بیمارتوجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای داروییتوجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطاارتباط موثر در زمان تحویل بیمارانجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار   کنترل غلظت محلول های الکترولیت اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله هااستفاده صرفا یکبارمصرف از وسایل تزریقاتبهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی  ...

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

دانلود پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامتفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 61    ايمنی بيمارPATIENT SAFETYحق بيمار و مسئوليت ماایمنی بیمار در بیمارستان استیعنی:کار درستدر زمان درستمحل مناسببه روش صحیحبیمار درست   تا نتیجه کار درست باشد.9 راه حل ایمنی بیمارتوجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای داروییتوجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطاارتباط موثر در زمان تحویل بیمارانجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار   کنترل غلظت محلول های الکترولیت اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله هااستفاده صرفا...

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09380256574 پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامتفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 61    ايمنی بيمارPATIENT SAFETYحق بيمار و مسئوليت ماایمنی بیمار در بیمارستان استیعنی:کار درستدر زمان...

پاورپوینت بیمار مقياس ليکرت Likert scales پاورپوینت سلامت مقدمه و تعاريف سلامت پاورپوینت بر مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان پاورپوینت بر کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ پاورپوینت بر مقایسه ارزش تشخیصي سطح اینترلوکین 6با CRP و I/T ratio پاورپوینت سلامت مقاله نويسي علمي پاورپوینت حوزه مقاطع مخروطی پاورپوینت بیمار مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی) پاورپوینت سلامت مفاهیم بهداشت دهان و دندان پاورپوینت ایمنی مفاهيم اساسی انگیزش دانلود نظام فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود ایمنی فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم دانلود پاورپوینت فایل درس پژوهی بخوانیم اول ابتدایی جنگل(گ) دانلود حوزه فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن دانلود حوزه فایل درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط دانلود پاورپوینت فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن دانلود مبتنی پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج. دانلود حوزه فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم دانلود مبتنی فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت دانلود بر فایل درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

پاورپوینت کارگاه ایمنی بیمار مبتنی بر حوزه نظام سلامت

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 61

 

 

 

 

ايمنی بيمار

PATIENT SAFETY

حق بيمار و مسئوليت ما

ایمنی بیمار در بیمارستان است

یعنی:

  1. کار درست
  2. در زمان درست
  3. محل مناسب
  4. به روش صحیح
  5. بیمار درست

   تا نتیجه کار درست باشد.

9 راه حل ایمنی بیمار

توجه به داروهای با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیری از خطای دارویی

توجه به مشخصات فردی بیمار جهت جلوگیری از خطا

ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار

انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار

   کنترل غلظت محلول های الکترولیت

 اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات

 اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها

استفاده صرفا یکبارمصرف از وسایل تزریقات

بهبود بهداشت دست برای جلوگیری از عفونت مرتبط با مراقبت های سلامتی

 


پاورپوینت کارگاه ایمنی ایمنی بیمار مبتنی کارگاه ایمنی بیمار کنترل غلظت محلول های الکترولیتnbsp اطمینان مراحل انتقالی ارایه nbsp کنترل غلظت صحت دارو درمانی nbsp nbsp پاورپوینت کارگاه جهت جلوگیری حوزه نظام بیمار مبتنی کارگاه ایمنی ایمنی بیمار بیمار جلوگیری ایمنی کارگاه مبتنی پاورپوینت


سایر محصولات :

پاورپوینت مقياس ليکرت Likert scales


پاورپوینت مقدمه و تعاريف سلامت


پاورپوینت مقایسۀ شاخصهای اقتصادی اروپا و جهان


پاورپوینت کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ


پاورپوینت مقایسه ارزش تشخیصي سطح اینترلوکین 6با CRP و I/T ratio


پاورپوینت مقاله نويسي علمي


پاورپوینت مقاطع مخروطی


پاورپوینت مفاهیمی از توسعه(توسعه اقتصادی و اجتماعی)


پاورپوینت مفاهیم بهداشت دهان و دندان


پاورپوینت مفاهيم اساسی انگیزش


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم


دانلود فایل درس پژوهی بخوانیم اول ابتدایی جنگل(گ)


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن


دانلود پاورپوینت درس15 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بازگشت از سفر حج.


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت


دانلود فایل درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فردتگ ها :پاورپوینت کارگاه ایمنی ایمنی بیمار مبتنی کارگاه ایمنی بیمار کنترل غلظت محلول های الکترولیتnbsp اطمینان مراحل انتقالی ارایه nbsp کنترل غلظت صحت دارو درمانی nbsp nbsp پاورپوینت کارگاه جهت جلوگیری حوزه نظام بیمار مبتنی کارگاه ایمنی ایمنی بیمار بیمار جلوگیری ایمنی کارگاه مبتنی پاورپوینت
سایر محصولات