پاورپوینت آناتومی لگن - دانلود کامل
پاورپوینت آناتومی لگن
پاورپوینت آناتومی لگن

پاورپوینت آناتومی لگن

پاورپوینت آناتومی لگن130اسلایدهمراه باتصویرچکيده محتواي فابل:فهرست:1- استخوانها2- مفاصل3- رده بندی لگن از نظر مورفولوژی4- اقطار لگن5- عضلات6- عروق ، لنف و اعصاب7- پرینه8- محتویات لگن9- دستگاه تناسلی مردان اقطارلگن:•صفحه ی ورودی لگن(تنگه ی فوقانی)•صفحه ی میانی لگن(کوچکترین بعد لگن)•صفحه ی خروجی لگن(تنگه تحتانی)-قطر قدامی خلفی یا کونژوگه مامایی(کوتاهترین فاصله بین پرومونتوریوم وسمفیز پوبیس)cm1یا بیشتر-قطر عرضی (بیشترین فاصله بین خطوط انتهایی)،با قطر ساژیتال خلفی حدود 4 سانتیمتردو قطر مایل(از مفاصل ساکروایلیاک تا برجستگی ایلیوپکتینئال)کمتر از 13 سانتی متر  برآورد بالینی ورودی لگن: •در بالین اندازه گیری کنژوگه مامایی به طور مستقیم مقدور نمی باشد.•با اندازه گیری کنژوگه دیاگونال و کسر1.5-2 سانتی مترکنژوگه مامایی به دست می آید.•در لگن های طبیعی،فقط سه مهره آخر خاجی را میتوان بدون اعمال فشار بر پرینه لمس کرد.•در لگن های دچار تنگی شدید،کل سطح قدامی استخوان خاجی معمولا به آسانی قابل لمس است.•تنگی عرضی ورودی لگن،فقط با پلویمتری تصویری قابل اندازه گیری است . •خروجی لگن:-متشکل از دو ناحیه مثلث شکل با قاعده مشترک در سطح توبروزیته ایسکیال،راس مثلث در نوک ساکروم و حدود جانبی رباطهای ساکروسیاتیک و،ناحیه زیر قوس پوبیس،مثلث قدامی را تشکیل می دهد.-سه قطر قدامی خلفی،عرضی،ساژیتال خلفی-biischial diameter بیشتر از cm8واندازه گیری زاویه زیر قوس پوبیس  ...

پاورپوینت آناتومی لگن پاورپوینت آناتومی لگن پاورپوینت درباره آناتومی لگن دانلودپاورپوینت آناتومی لگن

دانلود پاورپوینت آناتومی لگن130اسلایدهمراه باتصویرچکيده محتواي فابل:فهرست:1- استخوانها2- مفاصل3- رده بندی لگن از نظر مورفولوژی4- اقطار لگن5- عضلات6- عروق ، لنف و اعصاب7- پرینه8- محتویات لگن9- دستگاه تناسلی مردان اقطارلگن:•صفحه ی ورودی لگن(تنگه ی فوقانی)•صفحه ی میانی لگن(کوچکترین بعد لگن)•صفحه ی خروجی لگن(تنگه تحتانی)-قطر قدامی خلفی یا کونژوگه مامایی(کوتاهترین فاصله بین پرومونتوریوم وسمفیز پوبیس)cm1یا بیشتر-قطر عرضی (بیشترین فاصله بین خطوط انتهایی)،با قطر ساژیتال خلفی حدود 4 سانتیمتردو قطر مایل(از مفاصل ساکروایلیاک تا برجستگی ایلیوپکتینئال)کمتر از 13 سانتی متر  برآورد بالینی ورودی لگن: •در بالین اندازه گیری کنژوگه مامایی به طور مستقیم مقدور نمی باشد.•با اندازه گیری کنژوگه دیاگونال و کسر1.5-2 سانتی مترکنژوگه مامایی به دست می آید.•در لگن های طبیعی،فقط سه مهره آخر خاجی را میتوان بدون اعمال فشار بر پرینه لمس کرد.•در لگن های دچار تنگی شدید،کل سطح قدامی استخوان خاجی معمولا به آسانی قابل لمس است.•تنگی عرضی ورودی لگن،فقط با پلویمتری تصویری قابل اندازه گیری است . •خروجی لگن:-متشکل از دو ناحیه مثلث شکل با قاعده مشترک در سطح توبروزیته ایسکیال،راس مثلث در نوک ساکروم و حدود جانبی رباطهای ساکروسیاتیک و،ناحیه زیر قوس پوبیس،مثلث قدامی را تشکیل می دهد.-سه قطر قدامی خلفی،عرضی،ساژیتال خلفی-biischial diameter بیشتر از cm8واندازه گیری زاویه زیر قوس پوبیس  ...

پاورپوینت آناتومی لگن پاورپوینت آناتومی لگن پاورپوینت درباره آناتومی لگن دانلودپاورپوینت آناتومی لگن

پاورپوینت آناتومی لگن130اسلایدهمراه باتصویرچکيده محتواي فابل:فهرست:1- استخوانها2- مفاصل3- رده بندی لگن از نظر مورفولوژی4- اقطار لگن5- عضلات6- عروق ، لنف و اعصاب7- پرینه8- محتویات لگن9- دستگاه تناسلی مردان اقطارلگن:•صفحه ی ورودی لگن(تنگه ی فوقانی)•صفحه ی میانی لگن(کوچکترین بعد لگن)•صفحه ی خروجی لگن(تنگه تحتانی)-قطر قدامی خلفی یا کونژوگه مامایی(کوتاهترین فاصله بین پرومونتوریوم وسمفیز پوبیس)cm1یا بیشتر-قطر عرضی (بیشترین فاصله بین خطوط انتهایی)،با قطر ساژیتال خلفی حدود 4 سانتیمتردو قطر مایل(از مفاصل ساکروایلیاک تا برجستگی ایلیوپکتینئال)کمتر از 13 سانتی متر  برآورد بالینی ورودی لگن: •در بالین اندازه گیری کنژوگه مامایی به طور مستقیم مقدور نمی باشد.•با اندازه گیری کنژوگه دیاگونال و کسر1.5-2 سانتی مترکنژوگه مامایی به دست می آید.•در لگن های طبیعی،فقط سه مهره آخر خاجی را میتوان بدون اعمال فشار بر پرینه لمس کرد.•در لگن های دچار تنگی شدید،کل سطح قدامی استخوان خاجی معمولا به آسانی قابل لمس است.•تنگی عرضی ورودی لگن،فقط با پلویمتری تصویری قابل اندازه گیری است . •خروجی لگن:-متشکل از دو ناحیه مثلث شکل با قاعده مشترک در سطح توبروزیته ایسکیال،راس مثلث در نوک ساکروم و حدود جانبی رباطهای ساکروسیاتیک و،ناحیه زیر قوس پوبیس،مثلث قدامی را تشکیل می دهد.-سه قطر قدامی خلفی،عرضی،ساژیتال خلفی-biischial diameter بیشتر از cm8واندازه گیری زاویه زیر قوس پوبیس  ...

پاورپوینت لگن چاههاي جهت دار و جهت دار/افقي پاورپوینت پاورپوینت بررسی ريشه هاي نزديك انقلاب مخملي در ايران با تأكيد بر حوادث اخير پاورپوینت پاورپوینت تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها پاورپوینت لگن سینوزیت پاورپوینت لگن شیخیه پاورپوینت آناتومی شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران) پاورپوینت پاورپوینت میکروفیلتراسیون پاورپوینت آناتومی مسجد جامع دمشق پاورپوینت آناتومی افزایش وزن و چاقی پاورپوینت پاورپوینت غربالگری ناهنجاری های جنین پاورپوینت لگن باکتری اشرشیا کلی پاورپوینت لگن چرخه عمرصنعت پاورپوینت آناتومی استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت لگن اختلالات جفت پاورپوینت لگن ميكروبيولوژي مواد غذايي پاورپوینت پاورپوینت بيماريهاي منتقله از آب و غذا پاورپوینت پاورپوینت کتاب یک دقیقه این چهل فکرسمی راکناربگذارید پاورپوینت پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی پاورپوینت پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی پاورپوینت لگن حسابداری مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت پاورپوینت میکروبیولوژی پزشکی پاورپوینت لگن تجارت الكترونيك جهاني و همكاري پاورپوینت لگن استخراج مقاله پژوهشي از پايان‌نامه پاورپوینت آناتومی ایمنی کوره ها و بویلرها پاورپوینت پاورپوینت پمپ ها و کنترل کننده های سرم پاورپوینت پاورپوینت آکنه و ولگاریس پاورپوینت آناتومی درباره موادشوینده وانواع آن پاورپوینت آناتومی مشکلات پمپ پاورپوینت آناتومی مستند سازی پاورپوینت آناتومی کتاب مديريت مالي رضا شباهنگ پاورپوینت لگن مدل سازی مالی پاورپوینت پاورپوینت گزارشگری حسابداری تحت وب و XBRL پاورپوینت لگن مخازن ذخیره Storage Tanks پاورپوینت لگن فعالیت بدنی و سلامت پاورپوینت پاورپوینت کتاب حسابداري دولتي جعفر باباجاني پاورپوینت لگن مدیریت زنجیره تامین سبز پاورپوینت لگن حسابداري صنعتي يك دكتر محمد عرب مازار يزدي پاورپوینت آناتومی حسابداری صنعتی2 پاورپوینت آناتومی حسابداری میانه1پیام نور پاورپوینت آناتومی بیمارستان میلاد پاورپوینت لگن الگوهای و روش های نوین تدریس پاورپوینت لگن اصول آموزش به بيمار پاورپوینت لگن جداسازهای لرزه ای Base Isolation پاورپوینت پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی پاورپوینت آناتومی تفاوت وب کاوی و داده کاوی دانلود آناتومی روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد دانلود آناتومی روش اجرايي تكوين محصول دانلود پاورپوینت روش اجرايي شناسايي و رديابي دانلود آناتومی روش اجرايي نگهداري و تعميرات دانلود آناتومی دستورالعمل تغييرات فني مهندسي دانلود لگن روش اجرايي كنترل ابزار پايش و اندازه گيري (كاليبراسيون) دانلود لگن دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA دانلود آناتومی روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق دستورالعمل پاورپوینت تهيه برنامه كنترل Control Plan دانلود لگن روش اجرايي خريد پاورپوینت لگن آموزش نرم افزار ونسیم (vensim) دانلود آناتومی روش اجرايي بهبود مستمر دانلود آناتومی روش اجرايي آموزش پاورپوینت لگن کامل الگوریتم جهش قورباغه دانلود پاورپوینت روش اجرايي نگهداري كالا تحقیق پاورپوینت كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران گزارش پاورپوینت کارآموزی در کارگاه ریخته گری زندگینامه پاورپوینت غلامرضا تختی مقاله لگن انواع فرم های معماری در ایران پاورپوینت پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم دانلود لگن روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد پاورپوینت لگن آموزش نرم افزار ونسیم (vensim) پاورپوینت لگن کامل الگوریتم جهش قورباغه دانلود لگن فرمهاي پايش شاخص فرايندها دانلود لگن پاورپوینت رشته روانشناسی درباره زبان بدن Body Language دانلود پاورپوینت شناسنامه فرايندها دانلود پاورپوینت پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته های محیط زیست ، ایمنی بهداشت و مدیریت دانلود لگن روش اجرائی طراحی و توسعه دانلود آناتومی روش اجرايي تكوين محصول دانلود آناتومی روش اجرايي شناسايي و رديابي دانلود لگن دستورالعمل تغييرات فني مهندسي پروژه آناتومی درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر با عنوان تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب دانلود پاورپوینت پاورپوینت اینترنت اشیا دستورالعمل پاورپوینت پايش و اندازه گيري فرآيندها دانلود پاورپوینت روش اجرايي نگهداري و تعميرات پاورپوینت آناتومی مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها دستورالعمل پاورپوینت كدينگ انبار دانلود لگن پروژه رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی شرکت ... دانلود پاورپوینت شرح شغل دانلود پاورپوینت دستورالعمل کنترل پروژه دانلود پاورپوینت روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق دستورالعمل پاورپوینت تهيه برنامه كنترل Control Plan دانلود آناتومی پاورپوینت آموزش spss دانلود پاورپوینت پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS دانلود آناتومی دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان دانلود پاورپوینت پاورپوینت درباره باکتری دانلود لگن پروژه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات دانلود لگن پاورپوینت رشته پزشکی درباره انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی دانلود لگن پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی دانلود پاورپوینت پاورپوینت درباره معرفی روش های پیاده سازی ERP پاورپوینت آناتومی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) دانلود پاورپوینت روش اجرايي فروش دانلود پاورپوینت پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته مدیریت ( اجرایی ، دولتی ، بازرگانی و mba ) دانلود پاورپوینت دستورالعمل مديريت ابزار دانلود لگن روش اجرايي بهبود مستمر دانلود آناتومی دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA ماتریس پاورپوینت ارتباطات فرایند ها روش های اجرایی دستورالعمل ها با واحد های شرکت دانلود آناتومی پاورپوينت درس انقلاب اسلامی ایران دانلود پاورپوینت پاورپوینت استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري APQC پاورپوینت آناتومی نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) مبتنی برقابلیت اطمینان RCM دانلود لگن پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمان ERP دانلود لگن پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود پاورپوینت پاورپوینت فصل یازده و دوازده کتاب تئوری سازمان استیفن رابیز دانلود لگن نرم افزار کنترل کیفیت آماری spc در فرمت اکسل

پاورپوینت آناتومی لگن

130اسلاید

همراه باتصویر

چکيده محتواي فابل:

فهرست:

1- استخوانها

2- مفاصل

3- رده بندی لگن از نظر مورفولوژی

4- اقطار لگن

5- عضلات

6- عروق ، لنف و اعصاب

7- پرینه

8- محتویات لگن

9- دستگاه تناسلی مردان

 

اقطارلگن:

صفحه ی ورودی لگن(تنگه ی فوقانی)
صفحه ی میانی لگن(کوچکترین بعد لگن)
صفحه ی خروجی لگن(تنگه تحتانی)

-قطر قدامی خلفی یا کونژوگه مامایی(کوتاهترین فاصله بین پرومونتوریوم وسمفیز پوبیس)cm1یا بیشتر

-قطر عرضی (بیشترین فاصله بین خطوط انتهایی)،با قطر ساژیتال خلفی حدود 4 سانتیمتر

دو قطر مایل(از مفاصل ساکروایلیاک تا برجستگی ایلیوپکتینئال)کمتر از 13 سانتی متر

 
 
برآورد بالینی ورودی لگن:
 
در بالین اندازه گیری کنژوگه مامایی به طور مستقیم مقدور نمی باشد.
با اندازه گیری کنژوگه دیاگونال و کسر1.5-2 سانتی مترکنژوگه مامایی به دست می آید.
در لگن های طبیعی،فقط سه مهره آخر خاجی را میتوان بدون اعمال فشار بر پرینه لمس کرد.
در لگن های دچار تنگی شدید،کل سطح قدامی استخوان خاجی معمولا به آسانی قابل لمس است.
تنگی عرضی ورودی لگن،فقط با پلویمتری تصویری قابل اندازه گیری است .
 
•خروجی لگن:

-متشکل از دو ناحیه مثلث شکل با قاعده مشترک در سطح توبروزیته ایسکیال،راس مثلث در نوک ساکروم و حدود جانبی رباطهای ساکروسیاتیک و،ناحیه زیر قوس پوبیس،مثلث قدامی را تشکیل می دهد.

-سه قطر قدامی خلفی،عرضی،ساژیتال خلفی

-biischial diameter بیشتر از cm8واندازه گیری زاویه زیر قوس پوبیس

 


اندازه گیری کنژوگه استخوان خاجی معمولا قدامی استخوان خاجی سطح قدامی استخوان است bull تنگی bull تنگی عرضی عرضی ورودی لگنفقط bull صفحه اندازه گیری خروجی لگن لگن تنگه ورودی لگن فاصله بین لگن های گیری کنژوگه قدامی اندازه مامایی ورودی کنژوگه سانتی


سایر محصولات :

پاورپوینت چاههاي جهت دار و جهت دار/افقي


پاورپوینت بررسی ريشه هاي نزديك انقلاب مخملي در ايران با تأكيد بر حوادث اخير


پاورپوینت تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها


پاورپوینت سینوزیت


پاورپوینت شیخیه


پاورپوینت شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران)


پاورپوینت میکروفیلتراسیون


پاورپوینت مسجد جامع دمشق


پاورپوینت افزایش وزن و چاقی


پاورپوینت غربالگری ناهنجاری های جنین


پاورپوینت باکتری اشرشیا کلی


پاورپوینت چرخه عمرصنعت


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس


پاورپوینت اختلالات جفت


پاورپوینت ميكروبيولوژي مواد غذايي


پاورپوینت بيماريهاي منتقله از آب و غذا


پاورپوینت کتاب یک دقیقه این چهل فکرسمی راکناربگذارید


پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی


پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی


پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده


پاورپوینت میکروبیولوژی پزشکی


پاورپوینت تجارت الكترونيك جهاني و همكاري


پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشي از پايان‌نامه


پاورپوینت ایمنی کوره ها و بویلرها


پاورپوینت پمپ ها و کنترل کننده های سرم


پاورپوینت آکنه و ولگاریس


پاورپوینت درباره موادشوینده وانواع آن


پاورپوینت مشکلات پمپ


پاورپوینت مستند سازی


پاورپوینت کتاب مديريت مالي رضا شباهنگ


پاورپوینت مدل سازی مالی


پاورپوینت گزارشگری حسابداری تحت وب و XBRL


پاورپوینت مخازن ذخیره Storage Tanks


پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت


پاورپوینت کتاب حسابداري دولتي جعفر باباجاني


پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین سبز


پاورپوینت حسابداري صنعتي يك دكتر محمد عرب مازار يزدي


پاورپوینت حسابداری صنعتی2


پاورپوینت حسابداری میانه1پیام نور


پاورپوینت بیمارستان میلاد


پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس


پاورپوینت اصول آموزش به بيمار


پاورپوینت جداسازهای لرزه ای Base Isolation


پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی


پاورپوینت تفاوت وب کاوی و داده کاوی


دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد


دانلود روش اجرايي تكوين محصول


دانلود روش اجرايي شناسايي و رديابي


دانلود روش اجرايي نگهداري و تعميرات


دانلود دستورالعمل تغييرات فني مهندسي


دانلود روش اجرايي كنترل ابزار پايش و اندازه گيري (كاليبراسيون)


دانلود دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA


دانلود روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق


دستورالعمل تهيه برنامه كنترل Control Plan


دانلود روش اجرايي خريد


پاورپوینت آموزش نرم افزار ونسیم (vensim)


دانلود روش اجرايي بهبود مستمر


دانلود روش اجرايي آموزش


پاورپوینت کامل الگوریتم جهش قورباغه


دانلود روش اجرايي نگهداري كالا


تحقیق كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامي و جايگاه آن در ايران


گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری


زندگینامه غلامرضا تختی


مقاله انواع فرم های معماری در ایران


پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم


دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد


پاورپوینت آموزش نرم افزار ونسیم (vensim)


پاورپوینت کامل الگوریتم جهش قورباغه


دانلود فرمهاي پايش شاخص فرايندها


دانلود پاورپوینت رشته روانشناسی درباره زبان بدن Body Language


دانلود شناسنامه فرايندها


دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته های محیط زیست ، ایمنی بهداشت و مدیریت


دانلود روش اجرائی طراحی و توسعه


دانلود روش اجرايي تكوين محصول


دانلود روش اجرايي شناسايي و رديابي


دانلود دستورالعمل تغييرات فني مهندسي


پروژه درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر با عنوان تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب


دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا


دستورالعمل پايش و اندازه گيري فرآيندها


دانلود روش اجرايي نگهداري و تعميرات


پاورپوینت مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها


دستورالعمل كدينگ انبار


دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی شرکت ...


دانلود شرح شغل


دانلود دستورالعمل کنترل پروژه


دانلود روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق


دستورالعمل تهيه برنامه كنترل Control Plan


دانلود پاورپوینت آموزش spss


دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS


دانلود دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان


دانلود پاورپوینت درباره باکتری


دانلود پروژه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات


دانلود پاورپوینت رشته پزشکی درباره انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی


دانلود پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی


دانلود پاورپوینت درباره معرفی روش های پیاده سازی ERP


پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)


دانلود روش اجرايي فروش


دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته مدیریت ( اجرایی ، دولتی ، بازرگانی و mba )


دانلود دستورالعمل مديريت ابزار


دانلود روش اجرايي بهبود مستمر


دانلود دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA


ماتریس ارتباطات فرایند ها روش های اجرایی دستورالعمل ها با واحد های شرکت


دانلود پاورپوينت درس انقلاب اسلامی ایران


دانلود پاورپوینت استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري APQC


پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) مبتنی برقابلیت اطمینان RCM


دانلود پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمان ERP


دانلود پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM


دانلود پاورپوینت فصل یازده و دوازده کتاب تئوری سازمان استیفن رابیز


دانلود نرم افزار کنترل کیفیت آماری spc در فرمت اکسلتگ ها :اندازه گیری کنژوگه استخوان خاجی معمولا قدامی استخوان خاجی سطح قدامی استخوان است bull تنگی bull تنگی عرضی عرضی ورودی لگنفقط bull صفحه اندازه گیری خروجی لگن لگن تنگه ورودی لگن فاصله بین لگن های گیری کنژوگه قدامی اندازه مامایی ورودی کنژوگه سانتی
سایر محصولات