گزارش کارآموزی شرکت مگاترونیگ - دانلود کامل
گزارش کارآموزی شرکت مگاترونیگ
گزارش کارآموزی شرکت مگاترونیگ

گزارش کارآموزی شرکت مكاترونيك

گزارش کارآموزی شرکت مكاترونيك ژاوفرمتword 10صفحه چکيده محتواي فابل:مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كار آموزي      مشخصات مكاني : نام شركت مكاترونيك ژاو امكانات : امكانات موجود در شركت با توجه به ظرفيت شركت و سطح علمي و فني پرسنل و محدوديت مكاني تقريباً مناسب بود با توجه به سفارشاتي كه از كارگاهها يا شركت ها و يا كارخانه ها به آنجا مي شد آنها وسيله مورد نياز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و يا حتي الامكان تهيه مي كردند كه بستگي به سفارش مورد نياز داشت كه اگر وسايل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امكانات را براي ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم مي كردند.توانائيها : توانائيهاي اعضاي شركت هريك در جاي خود قابل ارزيابي بود و هريك داراي تواناييهايي بود كه هم سعي در ساخت دستگاه سفارش شده از سوي شركت يا كارگاه و يا كارخانه مورد نظر را داشتند.سوابق كاري : با توجه به اطلاعات موجود هريك از اعضاء بهر حال يا اولين تجربه ي كاري خود را در اين شركت دارا مي بودند و يا سابقه كاري قبل نيز در كارگاهها يا كارخانه ها و يا شركت هاي ديگري را داشتند مثلاً مسئول انبار آنجا قبلاً چند مدتي در شركت پارت لاستيك انباردار بوده و حالا در اينجامشخصات پرسنلي : شركت مكاترونيك ژاو با توجه به اطلاعات موجود داراي مديرعامل شركت آقاي اختراعي و معاون پارك سرشت آقاي هجبري و مدير داخلي آقاي عظيمي و مسئول كيفيت شركت آقاي هدايتي و مسئول انبار آقاي پاك سرشت و دو عضو ديگر شركت به نام آقاي هجبري كه البته شركت داراي دو منشي بود كه يكي در قسمت مديريت شركت و ديگري در قسمت دفتر مهندسي كه به كارهاي...

گزارش کارآموزی شرکت مكاترونيك گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک کارآموزی شرکت مکاترونیک کارآموزی رشته مکانیک

دانلود گزارش کارآموزی شرکت مكاترونيك ژاوفرمتword 10صفحه چکيده محتواي فابل:مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كار آموزي      مشخصات مكاني : نام شركت مكاترونيك ژاو امكانات : امكانات موجود در شركت با توجه به ظرفيت شركت و سطح علمي و فني پرسنل و محدوديت مكاني تقريباً مناسب بود با توجه به سفارشاتي كه از كارگاهها يا شركت ها و يا كارخانه ها به آنجا مي شد آنها وسيله مورد نياز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و يا حتي الامكان تهيه مي كردند كه بستگي به سفارش مورد نياز داشت كه اگر وسايل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امكانات را براي ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم مي كردند.توانائيها : توانائيهاي اعضاي شركت هريك در جاي خود قابل ارزيابي بود و هريك داراي...

گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک گزارش کارآموزی شرکت مکاترونیک کارآموزی شرکت مکاترونیک کارآموزی رشته مکانیک

گزارش کارآموزی شرکت مكاترونيك ژاوفرمتword 10صفحه چکيده محتواي فابل:مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كار آموزي      مشخصات مكاني : نام شركت مكاترونيك ژاو امكانات : امكانات موجود در شركت با توجه به ظرفيت شركت و سطح علمي و فني پرسنل و محدوديت مكاني تقريباً مناسب بود با توجه به سفارشاتي كه از كارگاهها يا شركت ها و يا كارخانه ها به آنجا مي شد آنها وسيله مورد نياز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و يا حتي الامكان تهيه مي كردند كه بستگي به سفارش مورد نياز داشت كه اگر وسايل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امكانات را براي ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم مي كردند.توانائيها : توانائيهاي اعضاي شركت هريك در جاي خود قابل ارزيابي بود و هريك داراي تواناييهايي بود كه هم سعي در ساخت دستگاه سفارش شده از سوي شركت يا كارگاه و يا كارخانه مورد نظر را داشتند.سوابق كاري : با توجه به اطلاعات موجود هريك از اعضاء بهر حال يا اولين تجربه ي كاري خود را در اين شركت دارا مي بودند و يا سابقه كاري قبل نيز در كارگاهها يا كارخانه ها و يا...

پاورپوینت گزارش چاههاي جهت دار و جهت دار/افقي پاورپوینت مكاترونيك بررسی ريشه هاي نزديك انقلاب مخملي در ايران با تأكيد بر حوادث اخير پاورپوینت کارآموزی تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها پاورپوینت شرکت سینوزیت پاورپوینت گزارش شیخیه پاورپوینت گزارش شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران) پاورپوینت شرکت میکروفیلتراسیون پاورپوینت شرکت مسجد جامع دمشق پاورپوینت کارآموزی افزایش وزن و چاقی پاورپوینت مكاترونيك غربالگری ناهنجاری های جنین پاورپوینت مكاترونيك باکتری اشرشیا کلی پاورپوینت مكاترونيك چرخه عمرصنعت پاورپوینت کارآموزی استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت مكاترونيك اختلالات جفت پاورپوینت شرکت ميكروبيولوژي مواد غذايي پاورپوینت شرکت بيماريهاي منتقله از آب و غذا پاورپوینت شرکت کتاب یک دقیقه این چهل فکرسمی راکناربگذارید پاورپوینت کارآموزی ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی پاورپوینت کارآموزی کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی پاورپوینت مكاترونيك حسابداری مالیات بر ارزش افزوده پاورپوینت شرکت میکروبیولوژی پزشکی پاورپوینت شرکت تجارت الكترونيك جهاني و همكاري پاورپوینت مكاترونيك استخراج مقاله پژوهشي از پايان‌نامه پاورپوینت گزارش ایمنی کوره ها و بویلرها پاورپوینت گزارش پمپ ها و کنترل کننده های سرم پاورپوینت شرکت آکنه و ولگاریس پاورپوینت کارآموزی درباره موادشوینده وانواع آن پاورپوینت شرکت مشکلات پمپ پاورپوینت کارآموزی مستند سازی پاورپوینت کارآموزی کتاب مديريت مالي رضا شباهنگ پاورپوینت کارآموزی مدل سازی مالی پاورپوینت کارآموزی گزارشگری حسابداری تحت وب و XBRL پاورپوینت مكاترونيك مخازن ذخیره Storage Tanks پاورپوینت شرکت فعالیت بدنی و سلامت پاورپوینت گزارش کتاب حسابداري دولتي جعفر باباجاني پاورپوینت شرکت مدیریت زنجیره تامین سبز پاورپوینت گزارش حسابداري صنعتي يك دكتر محمد عرب مازار يزدي پاورپوینت کارآموزی حسابداری صنعتی2 پاورپوینت گزارش حسابداری میانه1پیام نور پاورپوینت گزارش بیمارستان میلاد پاورپوینت مكاترونيك الگوهای و روش های نوین تدریس پاورپوینت مكاترونيك اصول آموزش به بيمار پاورپوینت کارآموزی جداسازهای لرزه ای Base Isolation پاورپوینت شرکت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی پاورپوینت شرکت تفاوت وب کاوی و داده کاوی دانلود کارآموزی روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد دانلود کارآموزی روش اجرايي تكوين محصول دانلود گزارش روش اجرايي شناسايي و رديابي دانلود شرکت روش اجرايي نگهداري و تعميرات دانلود شرکت دستورالعمل تغييرات فني مهندسي دانلود شرکت روش اجرايي كنترل ابزار پايش و اندازه گيري (كاليبراسيون) دانلود کارآموزی دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA دانلود گزارش روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق دستورالعمل شرکت تهيه برنامه كنترل Control Plan دانلود مكاترونيك روش اجرايي خريد پاورپوینت کارآموزی آموزش نرم افزار ونسیم (vensim) دانلود کارآموزی روش اجرايي بهبود مستمر دانلود کارآموزی روش اجرايي آموزش پاورپوینت مكاترونيك کامل الگوریتم جهش قورباغه دانلود گزارش روش اجرايي نگهداري كالا گزارش کارآموزی کارآموزی شرکت نساجی بررسی مكاترونيك طراحي و ساخت مزارع آبي مقاله گزارش تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي تحقیق مكاترونيك درموردطلاق پاورپوینت کارآموزی الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم دانلود مكاترونيك روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد پاورپوینت مكاترونيك آموزش نرم افزار ونسیم (vensim) پاورپوینت کارآموزی کامل الگوریتم جهش قورباغه دانلود شرکت فرمهاي پايش شاخص فرايندها دانلود شرکت پاورپوینت رشته روانشناسی درباره زبان بدن Body Language دانلود شرکت شناسنامه فرايندها دانلود گزارش پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته های محیط زیست ، ایمنی بهداشت و مدیریت دانلود کارآموزی روش اجرائی طراحی و توسعه دانلود شرکت روش اجرايي تكوين محصول دانلود شرکت روش اجرايي شناسايي و رديابي دانلود کارآموزی دستورالعمل تغييرات فني مهندسي پروژه مكاترونيك درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر با عنوان تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب دانلود مكاترونيك پاورپوینت اینترنت اشیا دستورالعمل مكاترونيك پايش و اندازه گيري فرآيندها دانلود گزارش روش اجرايي نگهداري و تعميرات پاورپوینت مكاترونيك مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها دستورالعمل کارآموزی كدينگ انبار دانلود کارآموزی پروژه رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی شرکت ... دانلود کارآموزی شرح شغل دانلود کارآموزی دستورالعمل کنترل پروژه دانلود گزارش روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق دستورالعمل شرکت تهيه برنامه كنترل Control Plan دانلود گزارش پاورپوینت آموزش spss دانلود مكاترونيك پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS دانلود مكاترونيك دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان دانلود مكاترونيك پاورپوینت درباره باکتری دانلود شرکت پروژه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات دانلود مكاترونيك پاورپوینت رشته پزشکی درباره انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی دانلود شرکت پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی دانلود گزارش پاورپوینت درباره معرفی روش های پیاده سازی ERP پاورپوینت شرکت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) دانلود کارآموزی روش اجرايي فروش دانلود شرکت پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته مدیریت ( اجرایی ، دولتی ، بازرگانی و mba ) دانلود کارآموزی دستورالعمل مديريت ابزار دانلود مكاترونيك روش اجرايي بهبود مستمر دانلود شرکت دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA ماتریس شرکت ارتباطات فرایند ها روش های اجرایی دستورالعمل ها با واحد های شرکت دانلود کارآموزی پاورپوينت درس انقلاب اسلامی ایران دانلود شرکت پاورپوینت استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري APQC پاورپوینت شرکت نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) مبتنی برقابلیت اطمینان RCM دانلود کارآموزی پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمان ERP دانلود مكاترونيك پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود مكاترونيك پاورپوینت فصل یازده و دوازده کتاب تئوری سازمان استیفن رابیز دانلود مكاترونيك نرم افزار کنترل کیفیت آماری spc در فرمت اکسل

گزارش کارآموزی شرکت مكاترونيك ژاوفرمتword

 10صفحه

 چکيده محتواي فابل:

مقدمه اي در ارتباط با مراحل انجام كار آموزي

      مشخصات مكاني : نام شركت مكاترونيك ژاو

امكانات : امكانات موجود در شركت با توجه به ظرفيت شركت و سطح علمي و فني پرسنل و محدوديت مكاني تقريباً مناسب بود با توجه به سفارشاتي كه از كارگاهها يا شركت ها و يا كارخانه ها به آنجا مي شد آنها وسيله مورد نياز خود را در رابطه با ساخت آن دستگاهها موجود داشته و يا حتي الامكان تهيه مي كردند كه بستگي به سفارش مورد نياز داشت كه اگر وسايل مرتبط با ساخت آن دستگاه فراهم نبود آن امكانات را براي ساخت آن دستگاه سفارش شده فراهم مي كردند.

توانائيها : توانائيهاي اعضاي شركت هريك در جاي خود قابل ارزيابي بود و هريك داراي تواناييهايي بود كه هم سعي در ساخت دستگاه سفارش شده از سوي شركت يا كارگاه و يا كارخانه مورد نظر را داشتند.

سوابق كاري : با توجه به اطلاعات موجود هريك از اعضاء بهر حال يا اولين تجربه ي كاري خود را در اين شركت دارا مي بودند و يا سابقه كاري قبل نيز در كارگاهها يا كارخانه ها و يا شركت هاي ديگري را داشتند مثلاً مسئول انبار آنجا قبلاً چند مدتي در شركت پارت لاستيك انباردار بوده و حالا در اينجا

مشخصات پرسنلي : شركت مكاترونيك ژاو با توجه به اطلاعات موجود داراي مديرعامل شركت آقاي اختراعي و معاون پارك سرشت آقاي هجبري و مدير داخلي آقاي عظيمي و مسئول كيفيت شركت آقاي هدايتي و مسئول انبار آقاي پاك سرشت و دو عضو ديگر شركت به نام آقاي هجبري كه البته شركت داراي دو منشي بود كه يكي در قسمت مديريت شركت و ديگري در قسمت دفتر مهندسي كه به كارهاي كامپيوتري نيز در حد معلوماتشان مي پرداختند.

سطح علمي و فني كارگاه يا شركت سطح علمي و فني كارگاه يا شركت بگونه اي بود كه با توجه به سفارشات انجام گرفته از سوي ديگر شركت ها يا كارگاهها و يا كارخانه ها اعضاي اصلي شركت با اعضاي اصلي سفارش دهند‌ه طرف مقابل در دفتر مديريت و يا دفتر مهندسي با توجه به عمل مورد نظر و ساخت دستگاه به توافق رسيده كه اين عوامل و صحبتها بستگي به سطح علمي و فني كارگاه داشته كه با توجه به دانسته ها و امكانات خود آن شركت يا كارگاه و يا كارخانه طرف مقابل سفارش را بعهد‌ه اين شركت گذاشته و از او خواستار چنين امري شده


گزارش کارآموزی شرکت nbsp nbsp nbsp کارآموزی شرکت مكاترونيك معاون پارك سرشت شركت آقاي اختراعي پارك سرشت آقاي مدير داخلي آقاي مسئول كيفيت شركت داخلي آقاي عظيمي سطح علمي nbsp nbsp فني كارگاه دستگاه سفارش اعضاي اصلي سفارش شده اطلاعات موجود مكاترونيك ژاو طرف مقابل مورد نظر كارخانه سفارش كارگاه موجود امكانات دستگاه مكاترونيك اعضاي مسئول


سایر محصولات :

پاورپوینت چاههاي جهت دار و جهت دار/افقي


پاورپوینت بررسی ريشه هاي نزديك انقلاب مخملي در ايران با تأكيد بر حوادث اخير


پاورپوینت تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها


پاورپوینت سینوزیت


پاورپوینت شیخیه


پاورپوینت شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال (منطقه بومی مازندران)


پاورپوینت میکروفیلتراسیون


پاورپوینت مسجد جامع دمشق


پاورپوینت افزایش وزن و چاقی


پاورپوینت غربالگری ناهنجاری های جنین


پاورپوینت باکتری اشرشیا کلی


پاورپوینت چرخه عمرصنعت


پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 62 استفاده از نتایج کار کارشناس


پاورپوینت اختلالات جفت


پاورپوینت ميكروبيولوژي مواد غذايي


پاورپوینت بيماريهاي منتقله از آب و غذا


پاورپوینت کتاب یک دقیقه این چهل فکرسمی راکناربگذارید


پاورپوینت ارزیابی عملکرد و قیمت گذاری انتقالات داخلی


پاورپوینت کنترلهای داخلی حاکم برگزارشگری مالی


پاورپوینت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده


پاورپوینت میکروبیولوژی پزشکی


پاورپوینت تجارت الكترونيك جهاني و همكاري


پاورپوینت استخراج مقاله پژوهشي از پايان‌نامه


پاورپوینت ایمنی کوره ها و بویلرها


پاورپوینت پمپ ها و کنترل کننده های سرم


پاورپوینت آکنه و ولگاریس


پاورپوینت درباره موادشوینده وانواع آن


پاورپوینت مشکلات پمپ


پاورپوینت مستند سازی


پاورپوینت کتاب مديريت مالي رضا شباهنگ


پاورپوینت مدل سازی مالی


پاورپوینت گزارشگری حسابداری تحت وب و XBRL


پاورپوینت مخازن ذخیره Storage Tanks


پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت


پاورپوینت کتاب حسابداري دولتي جعفر باباجاني


پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین سبز


پاورپوینت حسابداري صنعتي يك دكتر محمد عرب مازار يزدي


پاورپوینت حسابداری صنعتی2


پاورپوینت حسابداری میانه1پیام نور


پاورپوینت بیمارستان میلاد


پاورپوینت الگوهای و روش های نوین تدریس


پاورپوینت اصول آموزش به بيمار


پاورپوینت جداسازهای لرزه ای Base Isolation


پاورپوینت توسعه حسابرسی و بهبود مدیریت در بخش دولتی


پاورپوینت تفاوت وب کاوی و داده کاوی


دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد


دانلود روش اجرايي تكوين محصول


دانلود روش اجرايي شناسايي و رديابي


دانلود روش اجرايي نگهداري و تعميرات


دانلود دستورالعمل تغييرات فني مهندسي


دانلود روش اجرايي كنترل ابزار پايش و اندازه گيري (كاليبراسيون)


دانلود دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA


دانلود روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق


دستورالعمل تهيه برنامه كنترل Control Plan


دانلود روش اجرايي خريد


پاورپوینت آموزش نرم افزار ونسیم (vensim)


دانلود روش اجرايي بهبود مستمر


دانلود روش اجرايي آموزش


پاورپوینت کامل الگوریتم جهش قورباغه


دانلود روش اجرايي نگهداري كالا


گزارش کارآموزی شرکت نساجی


بررسی طراحي و ساخت مزارع آبي


مقاله تفاوت هاي جنسيت در پذيرفتن پيشنهادات جنسي


تحقیق درموردطلاق


پاورپوینت الزامات عمومی ساختمان مبحث چهارم


دانلود روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد


پاورپوینت آموزش نرم افزار ونسیم (vensim)


پاورپوینت کامل الگوریتم جهش قورباغه


دانلود فرمهاي پايش شاخص فرايندها


دانلود پاورپوینت رشته روانشناسی درباره زبان بدن Body Language


دانلود شناسنامه فرايندها


دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته های محیط زیست ، ایمنی بهداشت و مدیریت


دانلود روش اجرائی طراحی و توسعه


دانلود روش اجرايي تكوين محصول


دانلود روش اجرايي شناسايي و رديابي


دانلود دستورالعمل تغييرات فني مهندسي


پروژه درس شیوه ارائه مطالب رشته کامپیوتر با عنوان تاریخچه و نحوه ی استفاده از صدا در کامپیوتر و وب


دانلود پاورپوینت اینترنت اشیا


دستورالعمل پايش و اندازه گيري فرآيندها


دانلود روش اجرايي نگهداري و تعميرات


پاورپوینت مطالعات امکان سنجی و ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها


دستورالعمل كدينگ انبار


دانلود پروژه رشته حسابداری با عنوان پروژه مالی شرکت ...


دانلود شرح شغل


دانلود دستورالعمل کنترل پروژه


دانلود روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق


دستورالعمل تهيه برنامه كنترل Control Plan


دانلود پاورپوینت آموزش spss


دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS


دانلود دستورالعمل سنجش رضايت کارکنان


دانلود پاورپوینت درباره باکتری


دانلود پروژه درس خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات


دانلود پاورپوینت رشته پزشکی درباره انفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی


دانلود پاورپوینت رشته های عکاسی و هنر با عنوان دوربین های عکاسی


دانلود پاورپوینت درباره معرفی روش های پیاده سازی ERP


پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)


دانلود روش اجرايي فروش


دانلود پروپوزال دانشگاه آزاد اسلامی ( قابل استفاده در سایر دانشگاهها ) رشته مدیریت ( اجرایی ، دولتی ، بازرگانی و mba )


دانلود دستورالعمل مديريت ابزار


دانلود روش اجرايي بهبود مستمر


دانلود دستورالعمل آناليز حالات بالقوه خرابي FMEA


ماتریس ارتباطات فرایند ها روش های اجرایی دستورالعمل ها با واحد های شرکت


دانلود پاورپوينت درس انقلاب اسلامی ایران


دانلود پاورپوینت استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري APQC


پاورپوینت نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) مبتنی برقابلیت اطمینان RCM


دانلود پاورپوینت برنامه ریزی منابع سازمان ERP


دانلود پاورپوینت مدل تعالی سازمانی EFQM


دانلود پاورپوینت فصل یازده و دوازده کتاب تئوری سازمان استیفن رابیز


دانلود نرم افزار کنترل کیفیت آماری spc در فرمت اکسلتگ ها :گزارش کارآموزی شرکت nbsp nbsp nbsp کارآموزی شرکت مكاترونيك معاون پارك سرشت شركت آقاي اختراعي پارك سرشت آقاي مدير داخلي آقاي مسئول كيفيت شركت داخلي آقاي عظيمي سطح علمي nbsp nbsp فني كارگاه دستگاه سفارش اعضاي اصلي سفارش شده اطلاعات موجود مكاترونيك ژاو طرف مقابل مورد نظر كارخانه سفارش كارگاه موجود امكانات دستگاه مكاترونيك اعضاي مسئول
سایر محصولات