پاورپوینت کلیات فارماکولوژی - دانلود کامل
پاورپوینت کلیات فارماکولوژی
پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 62 قسمتی از پاورپوینت : —نقش پرستار—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است—زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است   —فارماکولوژی—علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است—فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد     —فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن —فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو    —اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر—پیوندهای دارو-گیرنده:کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیرالکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی)واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر    جابجایی داروها در بدن: دارو برای رسیدن به محل اثر خود باید از محل ورود تا محل اثر حرکت کند—نفوذ دارو (1انتشار در آب(2انتشار در چربی(3انتقال توسط حامل های ویژه (حامل گلیکوپروتئینی) (4اندوسیتوز و پینوسیتوز    قانون فیک در مورد انتشارمیزان عبور متناسب است با:—اختلاف غلظت در دو سوی غشاء—سطح: جذب دارو از ارگان هایی با سطح وسیع تر بیشتر است (روده کوچک>معده)  —ضخامت: جذب از ارگان هایی با غشاء نازک بیشتر است (ریه>پوست)    —پدیده متابولیسم اولیه (FPM)—مقدار زیادی از دارو قبل از رسیدن به جریان خون سیستمیک، در دیواره روده و کبد متابولیزه میشود—کاهش فراهم زیستی دارو—فراهم زیستی خوراکی پروپرانولول 25% است     —عوامل موثر بر جذب خوراکی دارو—اسیدیته معده—سن بیمار—وجود غذا در دستگاه گوارش—نوع غذا—برداشتن بخشی از روده —مصرف دارو (آنتی کولینرژیک)—حجم خون ورودی به معده و روده—شرایط خاص (نظیر سپسیس و ورزش) که سبب کاهش جریان خون GIT می شوند  ...

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی پاورپوینت کلیات فارماکولوژی پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

دانلود فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 62 قسمتی از پاورپوینت : —نقش پرستار—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است—زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است   —فارماکولوژی—علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است—فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد     —فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن —فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو    —اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر—پیوندهای دارو-گیرنده:کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیرالکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی)واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر    جابجایی داروها در بدن: دارو برای رسیدن به محل اثر خود باید از محل ورود تا محل اثر حرکت کند—نفوذ دارو (1انتشار در آب(2انتشار در چربی(3انتقال توسط حامل های ویژه (حامل گلیکوپروتئینی) (4اندوسیتوز و پینوسیتوز    قانون فیک در مورد انتشارمیزان عبور متناسب است با:—اختلاف غلظت در دو سوی غشاء—سطح: جذب دارو از ارگان هایی با سطح وسیع تر بیشتر است (روده کوچک>معده)  —ضخامت: جذب از ارگان هایی با غشاء نازک بیشتر است (ریه>پوست)    —پدیده متابولیسم اولیه (FPM)—مقدار زیادی از دارو قبل از رسیدن به جریان خون سیستمیک، در دیواره روده و کبد متابولیزه میشود—کاهش فراهم زیستی دارو—فراهم زیستی خوراکی پروپرانولول 25% است     —عوامل موثر بر جذب خوراکی دارو—اسیدیته معده—سن بیمار—وجود غذا در دستگاه گوارش—نوع غذا—برداشتن بخشی از روده —مصرف دارو (آنتی کولینرژیک)—حجم خون ورودی به معده و روده—شرایط خاص (نظیر سپسیس و ورزش) که سبب کاهش جریان خون GIT می شوند  ...

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی پاورپوینت کلیات فارماکولوژی پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 62 قسمتی از پاورپوینت : —نقش پرستار—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است—زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است   —فارماکولوژی—علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است—فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد     —فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن —فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو    —اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر—پیوندهای دارو-گیرنده:کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیرالکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی)واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر    جابجایی داروها در بدن: دارو برای رسیدن به محل اثر خود باید از محل ورود تا محل اثر حرکت کند—نفوذ دارو (1انتشار در آب(2انتشار در چربی(3انتقال توسط حامل های ویژه (حامل گلیکوپروتئینی) (4اندوسیتوز و پینوسیتوز    قانون فیک در مورد انتشارمیزان عبور متناسب است با:—اختلاف غلظت در دو سوی غشاء—سطح: جذب دارو از ارگان هایی با سطح وسیع تر بیشتر است (روده کوچک>معده)  —ضخامت: جذب از ارگان هایی با غشاء نازک بیشتر است (ریه>پوست)    —پدیده متابولیسم اولیه (FPM)—مقدار زیادی از دارو قبل از رسیدن به جریان خون سیستمیک، در دیواره روده و کبد متابولیزه میشود—کاهش فراهم زیستی دارو—فراهم زیستی خوراکی پروپرانولول 25% است     —عوامل موثر بر جذب خوراکی دارو—اسیدیته معده—سن بیمار—وجود غذا در دستگاه گوارش—نوع غذا—برداشتن بخشی از روده —مصرف دارو (آنتی کولینرژیک)—حجم خون ورودی به معده و روده—شرایط خاص (نظیر سپسیس و ورزش) که سبب کاهش جریان خون GIT می شوند  ...

گزارش پاورپوینت کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد گزارش کلیات کارآموزی عمران ساختمان از نقشه برداری تا آرماتور بندی ستونهای طبقات فوقانی همراه با عکس و صفحه بندی شده و ویرایش شده میباشد پاورپوینت پاورپوینت کلیات فارماکولوژی پاورپوینت کلیات تبلیغات اینترنتی و اثرات آن پک پاورپوینت نرم افزار های اندرویدی عمران گزارش فارماکولوژی کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد فرمول کلیات هاي استخدام شدن+چطور یک شغل خوب و مناسب پیدا کنم؟+فرم خام رزومه نمونه فارماکولوژی سوالات علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد گزارش فارماکولوژی كارآموزي احداث ساختمان مسكوني 96 صفحه فایل ورد نمونه کلیات سوالات علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد گزارش فارماکولوژی کارآموزی عمران ساختمان از نقشه برداری تا آرماتور بندی ستونهای طبقات فوقانی همراه با عکس و صفحه بندی شده و ویرایش شده میباشد : پاورپوینت خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك نمونه پاورپوینت سوالات ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول و دوم جدید 96 گزارش فارماکولوژی كارآموزي در معدن سنگ حوض ماهي اصفهان نمونه فارماکولوژی سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل اول و دوم فایل ورد نمونه کلیات سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی درس اول تا چهارم ابتدایی سال 96 ورد پروژه پاورپوینت کارآموزی ساختمان بتنی فایل ورد 80 صفحه ای نمونه پاورپوینت سوالات هدیه آسمانی کلاس سوم ابتدایی درس اول تا پنجم با پاسخ تشریحی ص 12 نمونه پاورپوینت سوالات علوم تجربی کلاس دوم درس اول تا چهارم ابتدایی جدید 96 ورد پاورپوینت پاورپوینت دیدگاه محافظه کاران و لیبرالیسم مدرن در مورد علل آلودگی محیط زیست پاورپوینت فارماکولوژی بررسی انواع آلودگی ها در محیط زیست پاورپوینت پاورپوینت آلودگي هوا پاورپوینت کلیات کارگاه آموزشی آلودگی هوا پاورپوینت کلیات آلودگی آب ها پاورپوینت فارماکولوژی آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن پاورپوینت فارماکولوژی آلودگی آب پاورپوینت کلیات درس نظام بهداشتی درمانی تطبیقی آلمان پاورپوینت فارماکولوژی آلياژهاي هوا فضا پاورپوینت پاورپوینت بررسی استادیوم آلیانس آرنا مونیخ پاورپوینت فارماکولوژی مسمومیت با مواد مخدر ، محرک و الکل پاورپوینت فارماکولوژی بهينه سازي در سيستم هاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتم هاي جستجو پاورپوینت کلیات Informed search algorithms پاورپوینت فارماکولوژی مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه پاورپوینت فارماکولوژی الگوريتم رقابت استعماري

پاورپوینت کلیات فارماکولوژی

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 62

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

—نقش پرستار
—فراگیری نام عوامل دارویی، کاربرد و نقش آنها در درمان ضروری است
—زیرا مقایسه و دانش مربوط به چگونگی کارآیی آنها در موقعیت های بالینی مختلف ضروری است
 
 
 
—فارماکولوژی
—علم تاثیرات مواد شیمیایی بر مواد بیولوژیک است
—فارماکولوژی پزشکی به استفاده ازمواد شیمیایی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها می پردازد
 
 
 
 
—فارماکودینامیک: بررسی اثر دارو بر روی بدن
—فارماکوکینتیک: بررسی اثر بدن بر روی دارو
 
 
 
 
—اندازه و وزن مولکولی دارو: متغیر
—پیوندهای دارو-گیرنده:

کووالانس: پیوند قوی و برگشت ناپذیر

الکترواستاتیک (پیوندهای هیدروژنی)

واندروالس هیدروفوبیک: ضعیف و برگشت پذیر

 

 

 

 

جابجایی داروها در بدن: دارو برای رسیدن به محل اثر خود باید از محل ورود تا محل اثر حرکت کند

—نفوذ دارو
(1انتشار در آب
(2انتشار در چربی
(3انتقال توسط حامل های ویژه (حامل گلیکوپروتئینی)
(4اندوسیتوز و پینوسیتوز
 
 
 
 

قانون فیک در مورد انتشار

میزان عبور متناسب است با:

—اختلاف غلظت در دو سوی غشاء
—سطح: جذب دارو از ارگان هایی با سطح وسیع تر بیشتر است (روده کوچک>معده) 
—ضخامت: جذب از ارگان هایی با غشاء نازک بیشتر است (ریه>پوست)
 
 
 
 
—پدیده متابولیسم اولیه (FPM)
—مقدار زیادی از دارو قبل از رسیدن به جریان خون سیستمیک، در دیواره روده و کبد متابولیزه میشود
—کاهش فراهم زیستی دارو
—فراهم زیستی خوراکی پروپرانولول 25% است
 
 
 
 
 
—عوامل موثر بر جذب خوراکی دارو
—اسیدیته معده
—سن بیمار
—وجود غذا در دستگاه گوارش
—نوع غذا
—برداشتن بخشی از روده
 
—مصرف دارو (آنتی کولینرژیک)
—حجم خون ورودی به معده و روده
—شرایط خاص (نظیر سپسیس و ورزش) که سبب کاهش جریان خون GIT می شوند

 


nbsp nbsp nbsp استnbsp nbsp nbsp است روده کوچکgt روده کوچکgt معده انتشارمیزان عبور متناسب مورد انتشارمیزان عبور nbsp nbsp استnbsp nbsp جریان خون محل اثر بیشتر است بررسی اثر ارگان هایی کوچکgt معده معده nbsp پاورپوینت جریان زیستی خوراکی ارگان بررسی درمان استnbsp شیمیایی


سایر محصولات :

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد


گزارش کارآموزی عمران ساختمان از نقشه برداری تا آرماتور بندی ستونهای طبقات فوقانی همراه با عکس و صفحه بندی شده و ویرایش شده میباشد


پاورپوینت کلیات فارماکولوژی


پاورپوینت تبلیغات اینترنتی و اثرات آن


پک نرم افزار های اندرویدی عمران


گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد


فرمول هاي استخدام شدن+چطور یک شغل خوب و مناسب پیدا کنم؟+فرم خام رزومه


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد


گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني 96 صفحه فایل ورد


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد


گزارش کارآموزی عمران ساختمان از نقشه برداری تا آرماتور بندی ستونهای طبقات فوقانی همراه با عکس و صفحه بندی شده و ویرایش شده میباشد


: خاك برداري ، اجراي فنداسيون ، نصب صفحات زير ستون ، ساخت تير و ستون از ورق ، برپايي اسكلت فلزي ، اجراي سقف ساختمان با تيرچه و بلوك


نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول و دوم جدید 96


گزارش كارآموزي در معدن سنگ حوض ماهي اصفهان


نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل اول و دوم فایل ورد


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی درس اول تا چهارم ابتدایی سال 96 ورد


پروژه کارآموزی ساختمان بتنی فایل ورد 80 صفحه ای


نمونه سوالات هدیه آسمانی کلاس سوم ابتدایی درس اول تا پنجم با پاسخ تشریحی ص 12


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس دوم درس اول تا چهارم ابتدایی جدید 96 ورد


پاورپوینت دیدگاه محافظه کاران و لیبرالیسم مدرن در مورد علل آلودگی محیط زیست


پاورپوینت بررسی انواع آلودگی ها در محیط زیست


پاورپوینت آلودگي هوا


پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا


پاورپوینت آلودگی آب ها


پاورپوینت آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن


پاورپوینت آلودگی آب


پاورپوینت درس نظام بهداشتی درمانی تطبیقی آلمان


پاورپوینت آلياژهاي هوا فضا


پاورپوینت بررسی استادیوم آلیانس آرنا مونیخ


پاورپوینت مسمومیت با مواد مخدر ، محرک و الکل


پاورپوینت بهينه سازي در سيستم هاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتم هاي جستجو


پاورپوینت Informed search algorithms


پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه


پاورپوینت الگوريتم رقابت استعماريتگ ها :nbsp nbsp nbsp استnbsp nbsp nbsp است روده کوچکgt روده کوچکgt معده انتشارمیزان عبور متناسب مورد انتشارمیزان عبور nbsp nbsp استnbsp nbsp جریان خون محل اثر بیشتر است بررسی اثر ارگان هایی کوچکgt معده معده nbsp پاورپوینت جریان زیستی خوراکی ارگان بررسی درمان استnbsp شیمیایی
سایر محصولات