گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب - دانلود کامل
گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب
گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب

گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی : گزارش تخصصی معاون مدرسه : منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج   صفحه  فهرست مطالب در زیر آمده است :   فهرست مطالب چكيده : مقدمه (بیان و طرح موضوع ) بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی : اهداف فرعی : مقایسه با شاخص : جمع آوری اطلاعات جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94 ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح نمونه ی اول : مورد دوم شرح درگیری: پرسشنامه ۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد. الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه : ب) بهبود رفتار در سطح کلاس : ج) بهبود رفتار در سطح فرد : ۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی : -3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان : 4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه : پیشینه علمی پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها : ارائه راه حل موقت: اجرای راه حل: ۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی ۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه ۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان ۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب ارزیابی بعد از اجرای طرح نقاط قوت اجرای طرح : نقاط ضعف : توضیحات بیشتر :  زنگ‌های کوتاه تفریح  زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟  اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح ۱) زنگ تفریح اول ۲) زنگ تفریح دوم ۳) زنگ تفریح سوم  سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟ نتیجه گیری : پیشنهادها: منابع: ...

گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون مدرسه گزارش تخصصی معاون آموزشی مدرسه گزارش تخصصی مدیر مدرسه ابتدایی گزارش تخصصی مدیر مدرسه متوسطه منظم کردن و

دانلود معرفی : گزارش تخصصی معاون مدرسه : منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج   صفحه  فهرست مطالب در زیر آمده است :   فهرست مطالب چكيده : مقدمه (بیان و طرح موضوع ) بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی : اهداف فرعی : مقایسه با شاخص : جمع آوری اطلاعات جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94 ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح نمونه ی اول : مورد دوم شرح درگیری: پرسشنامه ۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد. الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه : ب) بهبود رفتار در سطح کلاس : ج) بهبود رفتار در سطح فرد : ۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی : -3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان : 4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه : پیشینه علمی پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها : ارائه راه حل موقت: اجرای راه حل: ۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی ۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه ۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان ۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب ارزیابی بعد از اجرای طرح نقاط قوت اجرای طرح : نقاط ضعف : توضیحات بیشتر :  زنگ‌های کوتاه تفریح  زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟  اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح ۱) زنگ تفریح اول ۲) زنگ تفریح دوم ۳) زنگ تفریح سوم  سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟ نتیجه گیری : پیشنهادها: منابع: ...

گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون مدرسه گزارش تخصصی معاون آموزشی مدرسه گزارش تخصصی مدیر مدرسه ابتدایی گزارش تخصصی مدیر مدرسه متوسطه منظم کردن و

معرفی : گزارش تخصصی معاون مدرسه : منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج   صفحه  فهرست مطالب در زیر آمده است :   فهرست مطالب چكيده : مقدمه (بیان و طرح موضوع ) بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود اهداف گزارش تخصصی : هدف اصلی : اهداف فرعی : مقایسه با شاخص : جمع آوری اطلاعات جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94 ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح نمونه ی اول : مورد دوم شرح درگیری: پرسشنامه ۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد...

گزارش های تخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه و تلاش برای رفع آنها گزارش گزارش تخصصی همه آموزگاران :راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی گزارش منظم تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب گزارش شاد تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب برنامه مدرسه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار آخرین ویرایش ابان6 9 در 8 محور گزارش زنگ تخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه و تلاش برای رفع آنها دانلود منظم پوشه کار معلم دانلود دانش جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیرسال 96-97 تقویم شاد اجرایی پروژه مهر طرح تدبیر سال تحصیلی 1396-1397 دانلود تفریح جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-97 براساس طرح تدبیر گزارش مناسب تخصصی مدیر مدرسه و معاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای برنامه کردن سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار آخرین ویرایش شهریور 96 در 8 محور گزارش دانش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه گزارش اموزان تخصصی آموزگار ابتدایی : برطرف سازی مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب گزارش روش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان ومتوسطه:تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسب اموزان گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم باموضوع : نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی پایۀ هشتم و گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه گزارش مدرسه تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه دانلود گزارش جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-97 براساس طرح تدبیر گزارش کردن تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب های گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز سوم را کاهش دهیم دانلود تخصصی فیلم اموزشی تعمیرلامپ کم مصرف گزارش تخصصی تخصصی معاون آموزشی :علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب اموزش تخصصی زبان انگلیسی گزارش کردن تخصصی مدیر و معاون مدرسه : جلوگیری از مدرسه گریزی یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب گزارش کردن تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان گزارش اموزان تخصصی دبیر عربی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به درس عربی گزارش با تخصصی مدیر مدرسه : افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب گزارش اموزان تخصصی معاون اجرایی مدرسه با موضوع روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب گزارش منظم همه دبیران و آموزگاران : استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان گزارش شاد تخصصی معاون آموزشی : کاهش افت تحصیلی یکی از دانش آموزان با روش های مناسب گزارش اموزان تخصصی آموزگار چهارم درس علوم تجربی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی گزارش منظم تخصصی آموزگار پنجم : پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب گزارش دانش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب گزارش معاون تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات گزارش تفریح تخصصی معلم چندپایه : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی گزاش گزارش تخصصی درس انشا ء (نگارش ) : برطرف کردن مشکلات دانش اموزان در درس انشاء با روش های مناسب گزارش با تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب گزارش سازی تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه دانلود دانش سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف گزارش روش تخصصی دبیر جغرافیا : جذاب کردن ساعت درس جغرافیا برای دانش آموزان با روش های جدید تدریس گزارش مدرسه تخصصی (مستخدم مدرسه ، سرایدار مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه ، مربی تغذیه مدرسه ) :ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب برای گزارش تخصصی آموزگاردوم ابتدایی:تقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی گزارش معاون تخصصی انباردار وسرپرست کارگاه :راه های نهادینه کردن مراقبت از وسایل و اموال و ابزارآلات هنرستان در هنر جویان گزارش سازی تخصصی معاون و مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه گزارش گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی به راهکارهای مناسب گزارش مدرسه تخصصی آموزگار اول ابتدایی : کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب گزارش و تخصصی همه آموزگاران :راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی گزارش اموزان تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی:هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب گزارش پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای پاورپوینت زنگ درباره نظریه رفاه اجتماعی پاورپوینت با درباره ایمنی در مدارس پاورپوینت و درباره آهن زنگ نزن پاورپوینت زنگ درباره شرکت ال جی پاورپوینت تفریح درباره فرسایش خاک پاورپوینت مناسب درباره سیاه چاله های فضایی پاورپوینت با درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی پاورپوینت و درباره اورژانس‌هاي روانپزشكي پاورپوینت روش درباره آشنايي با مفاهيم و نحوه اجراي نظام آراستگی( 5 ت)در مراكز اداري و صنعتي پاورپوینت کردن درباره برنامه ریزی و طراحی تمرین پاورپوینت کردن درباره سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها پاورپوینت معاون درباره تجهيزات مبارزه با حريق پاورپوینت زنگ درباره طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک) گزارش سازی تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب گزارش گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال ) گزارش تخصصی تخصصی : چگونگی افزایش میل و رغبت دانش آموزان به وسیله ی روش های تدریس مشارکتی در ساعات جغرافیا گزارش برای تخصصی : چگونگی بیشتر کردن نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان گزارش و تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن گزارش تفریح تخصصی دبیر زبان انگلیسی:بهبودمهارت نوشتاری دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی با روش های مناسب گزارش با تخصصی همه آموزگاران ابتدایی : افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق گزارش مناسب تخصصی هنر آموز گرافیک : افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس گزارش برای تخصصی معاون پرورشی ، مدیر مدرسه ، معاون مدرسه : روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه گزارش سازی تخصصی معاون و مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام با روش های مناسب گزارش و تخصصی همه دبیران و آموزگاران :کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان باروش های تلفیقی گزارش مناسب تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : راه های ایجاد انگیزه در دانش آموز جهت یادگیری فیزیک اموزان پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای پاورپوینت اموزان درباره نظریه رفاه اجتماعی پاورپوینت کردن درباره ایمنی در مدارس پاورپوینت دانش درباره آهن زنگ نزن پاورپوینت منظم درباره شرکت ال جی پاورپوینت دانش درباره فرسایش خاک پاورپوینت گزارش درباره سیاه چاله های فضایی پاورپوینت روش درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی تحقیق مدرسه درباره سقف های کمپوزیت تحقیق های درباره سقف تیرچه بلوک رشته عمران تحقیق های درباره سفارشات امام رضا تحقیق تخصصی درباره سرمايه فكري شايستگان توسعه شايسته سالاري در سازمانها تحقیق برای درباره سرمايه اجتماعي تحقیق دانش درباره سرما خوردگی تحقیق و درباره سرگذشت و احوال مولوي تحقیق گزارش درباره سرطان خون (لوسمی) تحقیق دانش درباره سرطان پستان تحقیق زنگ درباره سرسيلندر تحقیق دانش درباره سخنان دانشمندان تحقیق برای درباره سخن چينى تحقیق تخصصی درباره سخن امام در بيان بسيج تحقیق مناسب درباره ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر تحقیق اموزان درباره ستاره تحقیق برای درباره سامانه TCS تحقیق با درباره سالروز ازدواج امام علی و حضرت فاطمه تحقیق منظم درباره سازه هاي موثر بر بروز رفتارهاي فحلي در گاو تحقیق تفریح درباره نقش COPOLCO (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده) تحقیق مناسب درباره سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تحقیق دانش درباره سازگاری یا ناسازگاری علم و دین تحقیق کردن درباره ساده انديشي در مورد فراگرد توسعه متاسفانه امروزه به صورت پار تحقیق شاد درباره ساختمان موشك تحقیق معاون درباره ساختار دولت رضاشاه تحقیق سازی درباره ژئوممبران – کاربرد – مزایا تحقیق مدرسه درباره زيبايي و آراستگي ظاهر از ديدگاه قرآن تحقیق گزارش درباره زيارت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا تحقیق مناسب درباره زیبایی پوست و مو با گیاهان دارویی تحقیق با درباره زهکشی 15 ص تحقیق تخصصی درباره زودرسي پنبه تحقیق اموزان درباره زندگينامه دانشمند بزرگ توماس اديسون تحقیق اموزان درباره زندگينامه امير كبير تحقیق تفریح درباره زندگينامه امام خميني تحقیق مناسب درباره زندگينامه امام خميني رحمه الله عليه تحقیق های درباره زندگينامه امام جواد 8 ص تحقیق سازی درباره زندگي يهوديان در مراكش و ايران تحقیق مدرسه درباره زندگي يك ستاره

گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی :

 

گزارش تخصصی معاون مدرسه : منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب -  بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و پنج   صفحه

 

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

 

 

فهرست مطالب

 

چكيده :

 

مقدمه (بیان و طرح موضوع )

 

بيان مسئله و ارزیابی از وضع موجود

 

اهداف گزارش تخصصی :

 

هدف اصلی :

 

اهداف فرعی :

 

مقایسه با شاخص :

 

جمع آوری اطلاعات

 

جدول تعداد مشاجره ها و درگیری های دانش آموزان پایه دوم در مورخه 30/07/94 تا5/08/94

 

ارائه دو نمونه از درگیری بین دانش آموزان در ساعت تفریح

 

نمونه ی اول :

 

مورد دوم

 

شرح درگیری:

 

پرسشنامه

 

۱- بهبود رفتار در سطح سازمان ، کلاس و فرد که  شامل سه سطح می باشد.

 

الف) بهبود رفتار در سطح سازمان یا مدرسه :

 

ب) بهبود رفتار در سطح کلاس :

 

ج) بهبود رفتار در سطح فرد :

 

۲- بهبود رفتار دانش آموزان از طریق جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی :

 

-3 بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان :

 

4 -بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه :

 

پیشینه علمی پژوهش

 

تجزیه و تحلیل یافته ها :

 

ارائه راه حل موقت:

 

اجرای راه حل:

 

۱-جلب مشارکت آنان در بازسازی حیاط و محوطه ی بازی

 

۲-بهبود رفتار دانش آموزان از طریق آموزش معلمان و بهبود جو مدرسه

 

۳- بهبود رفتار از طریق بهبود روابط بین دانش آموزان

 

۴-نظر خواهی از دانش آموزان در جهت ایجاد شرایط مطلوب

 

ارزیابی بعد از اجرای طرح

 

نقاط قوت اجرای طرح :

 

نقاط ضعف :

 

توضیحات بیشتر :

 

  • زنگ‌های کوتاه تفریح

 

  • زنگ‌های تفریح را چگونه شاد، سازنده و سودمند نماییم؟

 

  • اولین گام و تفکر در مورد ساعات تفریح

 

۱) زنگ تفریح اول

 

۲) زنگ تفریح دوم

 

۳) زنگ تفریح سوم

 

  • سه زنگ تفریح با چه اهدافی؟

 

  • نتیجه گیری :

 

پیشنهادها:

 

منابع:


رفتار دانش آموزان بهبود رفتار دانش گزارش تخصصی معاون جلب مشارکت آنان طریق بهبود روابط طریق آموزش معلمان بین دانش آموزان معاون مدرسه منظم مدرسه منظم کردن تخصصی معاون مدرسه بهبود رفتار دانش آموزان زنگ تفریح رفتار دانش بین دانش گزارش تخصصی طریق بهبود بهبود رفتار آموزان تفریح مدرسه تفریحnbsp درگیری اجرای


سایر محصولات :

گزارش تخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه و تلاش برای رفع آنها


گزارش تخصصی همه آموزگاران :راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی


گزارش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب


گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب


برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار آخرین ویرایش ابان6 9 در 8 محور


گزارش تخصصی سرپرست مدرسه شبانه روزی موضوع :بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان خوابگاه و تلاش برای رفع آنها


دانلود پوشه کار معلم


دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیرسال 96-97


تقویم اجرایی پروژه مهر طرح تدبیر سال تحصیلی 1396-1397


دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-97 براساس طرح تدبیر


گزارش تخصصی مدیر مدرسه و معاون مدرسه چگونگی کاهش تعداد غائبین در مدرسه به کمک روش های خلاقانه و پیشنهادات حرفه ای


برنامه سالانه طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار آخرین ویرایش شهریور 96 در 8 محور


گزارش تخصصی دبیر ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه


گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : برطرف سازی مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب


گزارش تخصصی دبیر دین و زندگی دبیرستان ومتوسطه:تقویت تربیت دینی دانش آموزان با روش های مناسب


گزارش تخصصی ادبیات فارسی هشتم باموضوع : نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی پایۀ هشتم


گزارش تخصصی درس دین و زندگی چگونگی علاقه مند نمودن دانش آموز به درس دین و زندگی با روشهای خلاقانه


گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و فعالیت های بدنی با روش های خلاقانه


دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-97 براساس طرح تدبیر


گزارش تخصصی معاون مدرسه منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب


گزارش تخصصی چگونه توانستیم با انجام راهبردهای آموزشی مشکل نارساخوانی دانش آموز سوم را کاهش دهیم


دانلود فیلم اموزشی تعمیرلامپ کم مصرف


گزارش تخصصی معاون آموزشی :علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب


اموزش زبان انگلیسی


گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : جلوگیری از مدرسه گریزی یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب


گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی نقش آزمایشگاه دررشد خلاقیت دانش آموزان


گزارش تخصصی دبیر عربی چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به درس عربی


گزارش تخصصی مدیر مدرسه : افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب


گزارش تخصصی معاون اجرایی مدرسه با موضوع روش های انجام بهینه وظایف و مسئولیت های خودم به عنوان معاون اجرایی و ارائه راه حل های مناسب


گزارش همه دبیران و آموزگاران : استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان


گزارش تخصصی معاون آموزشی : کاهش افت تحصیلی یکی از دانش آموزان با روش های مناسب


گزارش تخصصی آموزگار چهارم درس علوم تجربی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی


گزارش تخصصی آموزگار پنجم : پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب


گزارش تخصصی درس ورزش و تربیت بدنی : تقویت مهارت طناب زنی در دانش اموزان با روش های مناسب


گزارش تخصصی دبیر شیمی : چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات


گزارش تخصصی معلم چندپایه : چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی


گزاش تخصصی درس انشا ء (نگارش ) : برطرف کردن مشکلات دانش اموزان در درس انشاء با روش های مناسب


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب


گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه


دانلود سوالات آزمون ضمن خدمت به سوی فهم قران سوره صف


گزارش تخصصی دبیر جغرافیا : جذاب کردن ساعت درس جغرافیا برای دانش آموزان با روش های جدید تدریس


گزارش تخصصی (مستخدم مدرسه ، سرایدار مدرسه ، مربی بهداشت مدرسه ، مربی تغذیه مدرسه ) :ترغیب کردن دانش آموزان به خوردن صبحانه با روش های مناسب


گزارش تخصصی آموزگاردوم ابتدایی:تقویت مهارت نوشتن (انشاء) در دانش آموزان پایه دوم ابتدایی


گزارش تخصصی انباردار وسرپرست کارگاه :راه های نهادینه کردن مراقبت از وسایل و اموال و ابزارآلات هنرستان در هنر جویان


گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در گروه سرود با راهکارهای خلاقانه


گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : تقویت و بهبود نظم دانش آموزان پایه اول ابتدایی به راهکارهای مناسب


گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : کاهش بیش از حد وابستگی یکی از دانش آموزان به مادرش با روش های مناسب


گزارش تخصصی همه آموزگاران :راهکارهای بهبود وضعیت تدریس ریاضی در دوره ی ابتدایی


گزارش تخصصی معاون فناوری و معاون اجرایی:هدایت دانش آموزان به استفاده درست از فضای مجازی با راه حل های مناسب


پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای


پاورپوینت درباره نظریه رفاه اجتماعی


پاورپوینت درباره ایمنی در مدارس


پاورپوینت درباره آهن زنگ نزن


پاورپوینت درباره شرکت ال جی


پاورپوینت درباره فرسایش خاک


پاورپوینت درباره سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی


پاورپوینت درباره اورژانس‌هاي روانپزشكي


پاورپوینت درباره آشنايي با مفاهيم و نحوه اجراي نظام آراستگی( 5 ت)در مراكز اداري و صنعتي


پاورپوینت درباره برنامه ریزی و طراحی تمرین


پاورپوینت درباره سال شمار زندگي حضرت زهرا سلام الله علیها


پاورپوینت درباره تجهيزات مبارزه با حريق


پاورپوینت درباره طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)


گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب


گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )


گزارش تخصصی : چگونگی افزایش میل و رغبت دانش آموزان به وسیله ی روش های تدریس مشارکتی در ساعات جغرافیا


گزارش تخصصی : چگونگی بیشتر کردن نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندانشان


گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن


گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی:بهبودمهارت نوشتاری دانش آموزان دردرس زبان انگلیسی با روش های مناسب


گزارش تخصصی همه آموزگاران ابتدایی : افزایش اعتماد به نفس وتوانایی دانش اموز درانجام کارهای روزانه ی کلاسی با استفاده از تشویق


گزارش تخصصی هنر آموز گرافیک : افزایش یادگیری درس کارگاه چاپ دستی برای دانش آموزان با استفاده از روش های جدید تدریس


گزارش تخصصی معاون پرورشی ، مدیر مدرسه ، معاون مدرسه : روش های تشویق دانش آموزان مدرسه به حضور در نماز جماعت مدرسه


گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی : علاقمند کردن دانش آموزان به شرکت در مسابقات معارف اسلامی و احکام با روش های مناسب


گزارش تخصصی همه دبیران و آموزگاران :کاهش اضطراب یکی از دانش آموزان باروش های تلفیقی


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : راه های ایجاد انگیزه در دانش آموز جهت یادگیری فیزیک


پاورپوینت درباره گازهای گلخانه ای


پاورپوینت درباره نظریه رفاه اجتماعی


پاورپوینت درباره ایمنی در مدارس


پاورپوینت درباره آهن زنگ نزن


پاورپوینت درباره شرکت ال جی


پاورپوینت درباره فرسایش خاک


پاورپوینت درباره سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی


تحقیق درباره سقف های کمپوزیت


تحقیق درباره سقف تیرچه بلوک رشته عمران


تحقیق درباره سفارشات امام رضا


تحقیق درباره سرمايه فكري شايستگان توسعه شايسته سالاري در سازمانها


تحقیق درباره سرمايه اجتماعي


تحقیق درباره سرما خوردگی


تحقیق درباره سرگذشت و احوال مولوي


تحقیق درباره سرطان خون (لوسمی)


تحقیق درباره سرطان پستان


تحقیق درباره سرسيلندر


تحقیق درباره سخنان دانشمندان


تحقیق درباره سخن چينى


تحقیق درباره سخن امام در بيان بسيج


تحقیق درباره ستون در معماری هخامنشی و یونان و مصر


تحقیق درباره ستاره


تحقیق درباره سامانه TCS


تحقیق درباره سالروز ازدواج امام علی و حضرت فاطمه


تحقیق درباره سازه هاي موثر بر بروز رفتارهاي فحلي در گاو


تحقیق درباره نقش COPOLCO (سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده)


تحقیق درباره سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده


تحقیق درباره سازگاری یا ناسازگاری علم و دین


تحقیق درباره ساده انديشي در مورد فراگرد توسعه متاسفانه امروزه به صورت پار


تحقیق درباره ساختمان موشك


تحقیق درباره ساختار دولت رضاشاه


تحقیق درباره ژئوممبران – کاربرد – مزایا


تحقیق درباره زيبايي و آراستگي ظاهر از ديدگاه قرآن


تحقیق درباره زيارت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا


تحقیق درباره زیبایی پوست و مو با گیاهان دارویی


تحقیق درباره زهکشی 15 ص


تحقیق درباره زودرسي پنبه


تحقیق درباره زندگينامه دانشمند بزرگ توماس اديسون


تحقیق درباره زندگينامه امير كبير


تحقیق درباره زندگينامه امام خميني


تحقیق درباره زندگينامه امام خميني رحمه الله عليه


تحقیق درباره زندگينامه امام جواد 8 ص


تحقیق درباره زندگي يهوديان در مراكش و ايران


تحقیق درباره زندگي يك ستارهتگ ها :رفتار دانش آموزان بهبود رفتار دانش گزارش تخصصی معاون جلب مشارکت آنان طریق بهبود روابط طریق آموزش معلمان بین دانش آموزان معاون مدرسه منظم مدرسه منظم کردن تخصصی معاون مدرسه بهبود رفتار دانش آموزان زنگ تفریح رفتار دانش بین دانش گزارش تخصصی طریق بهبود بهبود رفتار آموزان تفریح مدرسه تفریحnbsp درگیری اجرای
سایر محصولات