پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان تهران پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه - دانلود کامل
پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان تهران پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه
پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان تهران پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه

پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 65 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. مقدمه:                                                      ریشه، ساقه، شاخه و برگ کثرتی است که درخت را شکل میدهد و این کثرت وحدتی به نام درخت را می آفریند.                                                                        معماری که یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی بشر در میان اقوام مختلف  در اقلیم های متفاوت و دارای فرم، رنگ و کاربردهای گوناگون است  در کثرت، وحدتی به نام شهر را به وجود میآورد که در هر یک از عناصر آن باید آسایش به منظور کسب آرامش مستتر باشد.بیشتر دست اندرکاران ساخت و ساز، فرم ظاهری معماری گذشتگان (سنتی) را بدون در نظر گرفتن کارایی، ایستایی، مقاومت و...آن، تقلید کرده و با تکیه بر سنن گذشته، نام معماری مدرن بر آن می نهند در حالیکه فرهنگ و اقلیم هر منطقه و دانش و تجربه پیشینیان به طور قطع در فرم دهی عناصر ساختمانی موثر بوده ومی باشد.تهران که از سال 1210 ه. ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی-اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافلگیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برا یش ممکن بود.تهران امروز که به عنوان یکی از ابرشهرهای دنیا محسوب میشود و چنین جمعیتی را در خود جای داده است، متاسفانه از گذشته نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.حفظ این قبیل آثار و نشانه ها فرصتی فراهم میآورد تا نسل های آینده بتوانند از چگونگی تولد، گسترش و شکل گیری آن اطلاعات مفیدی به دست آورند.                                                                                        فهرست مطالب:مقدمهتاریخچه تهرانتاریخچه نقشه های تهران و ارگتاریخچه خیابانهای تهران و اطراف ارگتاریخچه کاخ گلستانشمس العمارهعمارت باد گیرعمارت خوابگاهعمارت برلیانکاخ ابیضایوان تخت مرمرخلوت کریمخانیتالار سلامتالار الماستالار آئینهتالار عاجتالار ظروفموزه مخصوصحوضخانهنگارخانهآلبومخانهچادرخانهعکسهای قدیم دوره قاجار و کاخ گلستانمرمت کاخ گلستاننتیجه گیریمنابع منابع :سایت اینترنتی WWW.IRANMIRAS.ORG              عکسهایی از آلبوم خانه کاخ گلستانکتاب تاریخچه ساختمانهای ارگکتاب تهران در تصویر- جلد دوماقلیم و معماری – دکتر کسمائیکتاب سه سال در دربار ایران – نوشته دکتر فووریهکتاب ایران و ایرانیان- نوشته س.ج.دبلیو.بنجامیننقشه تهران چاپ سال 1309 ه. قکتاب از سرزمین عجایب،ایران-نوشته پیر لوتیکتاب قلب مشرق- نوشته میشل مایرشومیکرکتاب سفری به آسیای مرکزی- نوشته هانری مزرکتاب ایرانیان در گذشته و حال- نوشته ا. ولفنسونکتاب هئت نمایندگی شاه اسکار به دربار شاه ایرانکتاب ناصرالدین شاه و ایران جدید- نوشته سی. مورگانکتاب ایران –نوشته مادام جین دیو لافوا ...

پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

دانلود         نوع فایل: power pointقابل ویرایش 65 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. مقدمه:                                                      ریشه، ساقه، شاخه و برگ کثرتی است که درخت را شکل میدهد و این کثرت وحدتی به نام درخت را می آفریند.                                                                        معماری که یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی بشر در میان اقوام مختلف  در اقلیم های متفاوت و دارای فرم، رنگ و کاربردهای گوناگون است  در کثرت، وحدتی به نام شهر را به وجود میآورد که در...

در این پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پرداخته شده است پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 65 اسلاید توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد. مقدمه:                                                      ریشه، ساقه، شاخه و برگ کثرتی است که درخت را شکل میدهد و این کثرت وحدتی به نام درخت را می آفریند.                                                                        معماری که یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی بشر در میان اقوام مختلف  در اقلیم های متفاوت و دارای فرم، رنگ و کاربردهای گوناگون است  در کثرت، وحدتی به نام شهر را به وجود میآورد که در هر یک از عناصر آن باید آسایش به منظور کسب آرامش مستتر باشد.بیشتر دست اندرکاران ساخت و ساز، فرم ظاهری معماری گذشتگان (سنتی) را بدون در نظر گرفتن کارایی، ایستایی، مقاومت و...آن، تقلید کرده و با تکیه بر سنن گذشته، نام معماری مدرن بر آن می نهند در حالیکه فرهنگ و اقلیم هر منطقه و دانش و تجربه پیشینیان به طور قطع در فرم دهی عناصر ساختمانی موثر بوده ومی باشد.تهران که از سال 1210 ه. ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی-اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافلگیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برا یش ممکن بود.تهران امروز که به عنوان یکی از ابرشهرهای دنیا محسوب میشود و چنین جمعیتی را در خود جای داده است، متاسفانه از گذشته نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.حفظ این قبیل آثار و نشانه ها فرصتی فراهم میآورد تا نسل های آینده بتوانند از چگونگی تولد، گسترش و شکل گیری آن اطلاعات مفیدی به دست آورند.                                                                                        فهرست مطالب:مقدمهتاریخچه تهرانتاریخچه نقشه های تهران و ارگتاریخچه خیابانهای تهران و اطراف ارگتاریخچه کاخ گلستانشمس العمارهعمارت باد گیرعمارت خوابگاهعمارت برلیانکاخ ابیضایوان تخت مرمرخلوت کریمخانیتالار سلامتالار الماستالار آئینهتالار عاجتالار ظروفموزه مخصوصحوضخانهنگارخانهآلبومخانهچادرخانهعکسهای قدیم دوره قاجار و کاخ گلستانمرمت کاخ گلستاننتیجه گیریمنابع منابع :سایت اینترنتی WWW.IRANMIRAS.ORG              عکسهایی از آلبوم خانه کاخ گلستانکتاب تاریخچه ساختمانهای ارگکتاب تهران در تصویر- جلد دوماقلیم و معماری – دکتر کسمائیکتاب سه سال در دربار ایران – نوشته دکتر فووریهکتاب ایران و ایرانیان- نوشته س.ج.دبلیو.بنجامیننقشه تهران چاپ سال 1309 ه. قکتاب از سرزمین عجایب،ایران-نوشته پیر لوتیکتاب قلب مشرق- نوشته میشل مایرشومیکرکتاب سفری به آسیای مرکزی- نوشته هانری مزرکتاب ایرانیان در گذشته و حال- نوشته ا. ولفنسونکتاب هئت نمایندگی شاه اسکار به دربار شاه ایرانکتاب ناصرالدین شاه و ایران جدید- نوشته سی. مورگانکتاب ایران –نوشته مادام جین دیو لافوا ...

پاورپوینت آشنایی نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت با کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت مرمت امولسيون هاي غذايي پاورپوینت درس EXTRACTION پاورپوینت آشنایی سفره سلامت پاورپوینت (پروژه پخت و پزصحيح پاورپوینت پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت با دریافت شیر خام پاورپوینت مرمت بخش پنیر UF پاورپوینت پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت با مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت ابنیه) عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت طرح حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت ابنیه) جام جهاني فوتبال پاورپوینت طرح تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت آشنایی بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت آشنایی آناتومي انساني پاورپوینت طرح آسيب هاي مچ پا پاورپوینت ابنیه) چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت آشنایی مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت مرمت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت طرح برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت درس تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت مرمت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت آشنایی آزمایشگاه بیو شیمی کسب آشنایی درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت (تهران) روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت (پروژه توانبخشی پاور درس پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت درس طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت گلستان پنیر و انواع آن پاورپوینت مرمت انواع خشک کن ها پاورپوینت ابنیه) توليد شكلات و تافي پاورپوینت کاخ مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت طرح شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مرمت راه سازی پاورپوینت درس نظریه گشتالت پاورپوینت کاخ سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت طرح آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت درس میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت ابنیه) چارچوب معلمی پاورپوینت مرمت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت آشنایی آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مرمت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت با داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت با طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت گلستان تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت مرمت طرح مرمت خانه لاله ای (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت گلستان طرح مرمت خانه زينت الملك (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت (پروژه طرح مرمت کلیسای سنت استپانوس (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت آشنایی طرح مرمت خانه جلیلی آرازی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت (تهران) طرح مرمت مسجد مطلب خان (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت کاخ طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت طرح طرح مرمت کلیسای مهلذان خوی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت (پروژه طرح مرمت خانه اشکوری (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت (تهران) طرح مرمت آشنایی مختصری ازمیدان ساعت تاباغ گلستان تبریز (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) دانلود مرمت نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب آشنایی درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت ابنیه) شیرین کننده های غذایی پاورپوینت (پروژه طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت گلستان آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت (پروژه روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت گلستان توانبخشی پاورپوینت (تهران) طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مرمت كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت (تهران) انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت طرح تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت با طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت با طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت درس کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ابنیه) معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت درس رادیولوژی پاورپوینت کاخ نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت طرح مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت مرمت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت کاخ داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت درس فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت مرمت قهوه پاورپوینت درس عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت گلستان اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت با حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت مرمت كنترل نشت در سدهاي خاكي

پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 65 اسلاید

 

توجه: این پاورپوینت دارای اشکال مختلف از مطالب فوق می باشد.

 

مقدمه:                                                      

ریشه، ساقه، شاخه و برگ کثرتی است که درخت را شکل میدهد و این کثرت وحدتی به نام درخت را می آفریند.                                                                        

معماری که یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگی بشر در میان اقوام مختلف  در اقلیم های متفاوت و دارای فرم، رنگ و کاربردهای گوناگون است  در کثرت، وحدتی به نام شهر را به وجود میآورد که در هر یک از عناصر آن باید آسایش به منظور کسب آرامش مستتر باشد.

بیشتر دست اندرکاران ساخت و ساز، فرم ظاهری معماری گذشتگان (سنتی) را بدون در نظر گرفتن کارایی، ایستایی، مقاومت و...آن، تقلید کرده و با تکیه بر سنن گذشته، نام معماری مدرن بر آن می نهند در حالیکه فرهنگ و اقلیم هر منطقه و دانش و تجربه پیشینیان به طور قطع در فرم دهی عناصر ساختمانی موثر بوده ومی باشد.

تهران که از سال 1210 ه. ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی-اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافلگیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برا یش ممکن بود.تهران امروز که به عنوان یکی از ابرشهرهای دنیا محسوب میشود و چنین جمعیتی را در خود جای داده است، متاسفانه از گذشته نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.

حفظ این قبیل آثار و نشانه ها فرصتی فراهم میآورد تا نسل های آینده بتوانند از چگونگی تولد، گسترش و شکل گیری آن اطلاعات مفیدی به دست آورند.                                                                                       

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تاریخچه تهران

تاریخچه نقشه های تهران و ارگ

تاریخچه خیابانهای تهران و اطراف ارگ

تاریخچه کاخ گلستان

شمس العماره

عمارت باد گیر

عمارت خوابگاه

عمارت برلیان

کاخ ابیض

ایوان تخت مرمر

خلوت کریمخانی

تالار سلام

تالار الماس

تالار آئینه

تالار عاج

تالار ظروف

موزه مخصوص

حوضخانه

نگارخانه

آلبومخانه

چادرخانه

عکسهای قدیم دوره قاجار و کاخ گلستان

مرمت کاخ گلستان

نتیجه گیری

منابع

 

منابع :

سایت اینترنتی WWW.IRANMIRAS.ORG              

عکسهایی از آلبوم خانه کاخ گلستان

کتاب تاریخچه ساختمانهای ارگ

کتاب تهران در تصویر- جلد دوم

اقلیم و معماری – دکتر کسمائی

کتاب سه سال در دربار ایران – نوشته دکتر فووریه

کتاب ایران و ایرانیان- نوشته س.ج.دبلیو.بنجامین

نقشه تهران چاپ سال 1309 ه. ق

کتاب از سرزمین عجایب،ایران-نوشته پیر لوتی

کتاب قلب مشرق- نوشته میشل مایرشومیکر

کتاب سفری به آسیای مرکزی- نوشته هانری مزر

کتاب ایرانیان در گذشته و حال- نوشته ا. ولفنسون

کتاب هئت نمایندگی شاه اسکار به دربار شاه ایران

کتاب ناصرالدین شاه و ایران جدید- نوشته سی. مورگان

کتاب ایران –نوشته مادام جین دیو لافوا


nbsp nbsp nbsp ایران ndash نوشته کاخ گلستاننتیجه گیریمنابعnbsp قدیم دوره قاجار مخصوصحوضخانهنگارخانهآلبومخانهچادرخانهعکسهای قدیم دوره ظروفموزه مخصوصحوضخانهنگارخانهآلبومخانهچادرخانهعکسهای قدیم گلستاننتیجه گیریمنابعnbsp منابع nbsp nbsp ایران ndash ndash نوشته کثرت وحدتی کریمخانیتالار سلامتالار سلامتالار الماستالار الماستالار آئینهتالار مرمرخلوت کریمخانیتالار تخت مرمرخلوت نوشته تهران معماری گذشته ndash ارگتاریخچه قاجار دربار ایرانیان میآورد


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت خانه لاله ای (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت خانه زينت الملك (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت کلیسای سنت استپانوس (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت خانه جلیلی آرازی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت مسجد مطلب خان (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت و احیاء خانه صلح جو( تبریز ) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت کلیسای مهلذان خوی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت خانه اشکوری (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طرح مرمت آشنایی مختصری ازمیدان ساعت تاباغ گلستان تبریز (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp ایران ndash نوشته کاخ گلستاننتیجه گیریمنابعnbsp قدیم دوره قاجار مخصوصحوضخانهنگارخانهآلبومخانهچادرخانهعکسهای قدیم دوره ظروفموزه مخصوصحوضخانهنگارخانهآلبومخانهچادرخانهعکسهای قدیم گلستاننتیجه گیریمنابعnbsp منابع nbsp nbsp ایران ndash ndash نوشته کثرت وحدتی کریمخانیتالار سلامتالار سلامتالار الماستالار الماستالار آئینهتالار مرمرخلوت کریمخانیتالار تخت مرمرخلوت نوشته تهران معماری گذشته ndash ارگتاریخچه قاجار دربار ایرانیان میآورد
سایر محصولات