پاورپوینت طرح زمان بندی خواببیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم - دانلود کامل
پاورپوینت طرح زمان بندی خواببیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم
پاورپوینت طرح زمان بندی خواببیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم

پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم

       نوع فایل power point قابل ویرایش 32 اسلاید قسمتی از اسلایدهاشبکه های حسگر بی سیم شبکه ای از سنسور نود های توزیع شده می باشد که  مجهز به حس کردن، محاسبات، انرژی و ماژولهای ارتباطی می باشد که  برای مانیتورینگ یک پدیده خاص مانند زیست محیطی داده ها و یا ردیابی اشیاء می باشد .نود ها در چنین شبکه هایی با مشخصه های زیر سر و کار دارند :محدودیت انرژیمحدودیت  پردازشمحدودیت حافظهیک گره حسگر مصرف انرژی در چهار عملیات زیر دارد:حس کردن دادهدریافت اطلاعاتارسال داده ها پردازش داده هانکته : بطور کلی، بیشترین عناصر مصرف  انرژی مختص به ماژول RF می باشد که ارائه گر ارتباطات بی سیم است.در تمام عملیات نودهای حسگر ،  ارسال و دریافت داده ، مصرف انرژی بیش از سایر عملیاتها دارد .بعنوان مثال ، مصرف انرژی برای انتقال یک بیت داده روی کانالهای بی سیم معادل با انرژی لازم برای اجرای هزاران سیکل دستورالعمل در سطح پردازش کننده می باشد .پروتکلهای لایه های سخت افزار ، شبکه و انتقال که برای این شبکه های حسگر بی سیم  طراحی شده اند ،  باید توجه به استفاده موثر از ماژول RF داشته باشند که برای اینکار موارد زیر لازمیست :به حداقل رساندن تصادمها در لایه های سخت افزارکنترل سربار پیامها در مسیریابیزمان بندی موثر خواب/بیدارعلاوه بر موارد بالا  ، در مدت طراحی پروتکل ، منابع محدودی از نودهای حسگر از قبیل  قدرت پایین پردازش کننده ، حافظه کمتر ، ارتباطات برد کوتاه  و شدت حسگری کمتر باید در نظر گرفته شوند .راه حل پیشنهادیابتدا ،  در یک معماری شبکه حسگر بیسیم عادی  ، همه نودها دیتاهای خود را به نود سینک (Sink Node)ارسال می کنند و اینکار را از طریق نودهای نزدیک به Sink Node  که بیشترین ترافیک را بدوش می کشند انجام می گیرد .ثانیا ، بدلیل الگوی ارتباط چند پرشی ، نقش نود در مسیریابی مهم می باشد . بر اساس توپولوژی نودهای مختلف دارای اهمیت متفاوت در شبکه می باشد .ثالثا ، زمانیکه یک رویدادی در هر منطقه خاص از شبکه سنسور بیسیم رخ می دهد ، چرخه های خواب/بیدار عمومی نودها ،صرفنظر از فرکانس تشخیص رویداد همچنان باقی می ماند . آن نود خودش را بر اساس فرکانس و محل رویداد ، در شرایط تغییر فاصله زمانی خواب/بیدارشان منطبق نمی کند . فهرست مطالب و اسلایدهامقدمهبخش دوم فعالیتهای مرتبطبخش سومطرح زمان بندی پیشنهادیبخش چهارمشبیه سازی و نتایجبخش آخر تحلیل و نتیجه گیری  ...

پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم پاورپوینت طرح زمان بندی خواب بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 32 اسلاید قسمتی از اسلایدهاشبکه های حسگر بی سیم شبکه ای از سنسور نود های توزیع شده می باشد که  مجهز به حس کردن، محاسبات، انرژی و ماژولهای ارتباطی می باشد که  برای مانیتورینگ یک پدیده خاص مانند زیست محیطی داده ها و یا ردیابی اشیاء می باشد .نود ها در چنین شبکه هایی با مشخصه های زیر سر و کار دارند :محدودیت انرژیمحدودیت  پردازشمحدودیت حافظهیک گره حسگر مصرف انرژی در چهار عملیات زیر دارد:حس کردن دادهدریافت اطلاعاتارسال داده ها پردازش داده هانکته : بطور کلی، بیشترین عناصر مصرف  انرژی مختص به ماژول RF می باشد که ارائه گر ارتباطات بی سیم است.در تمام عملیات نودهای حسگر ،  ارسال و دریافت داده ، مصرف انرژی بیش از سایر عملیاتها دارد .بعنوان مثال ، مصرف انرژی برای انتقال یک بیت داده روی کانالهای بی سیم معادل با انرژی لازم برای اجرای هزاران سیکل دستورالعمل در سطح پردازش کننده می باشد .پروتکلهای لایه های سخت افزار ، شبکه و انتقال که برای این شبکه های حسگر بی سیم  طراحی شده اند ،  باید توجه به استفاده موثر از ماژول RF داشته باشند که برای اینکار موارد زیر لازمیست :به حداقل رساندن تصادمها در لایه های سخت افزارکنترل سربار پیامها در مسیریابیزمان بندی موثر خواب/بیدارعلاوه بر موارد بالا  ، در مدت طراحی پروتکل ، منابع محدودی از نودهای حسگر از قبیل  قدرت پایین پردازش کننده ، حافظه کمتر ، ارتباطات برد کوتاه  و شدت حسگری کمتر باید در نظر گرفته شوند .راه حل پیشنهادیابتدا ،  در یک معماری شبکه حسگر بیسیم عادی  ، همه نودها دیتاهای خود را به نود سینک (Sink Node)ارسال می کنند و اینکار را از طریق نودهای نزدیک به Sink Node  که بیشترین ترافیک را بدوش می کشند انجام می گیرد .ثانیا ، بدلیل الگوی ارتباط چند پرشی ، نقش نود در مسیریابی مهم می باشد . بر اساس توپولوژی نودهای مختلف دارای اهمیت متفاوت در شبکه می باشد .ثالثا ، زمانیکه یک رویدادی در هر منطقه خاص از شبکه سنسور بیسیم رخ می دهد ، چرخه های خواب/بیدار عمومی نودها ،صرفنظر از فرکانس تشخیص رویداد همچنان باقی می ماند . آن نود خودش را بر اساس فرکانس و محل رویداد ، در شرایط تغییر فاصله زمانی خواب/بیدارشان منطبق نمی کند . فهرست مطالب و اسلایدهامقدمهبخش دوم فعالیتهای مرتبطبخش سومطرح زمان بندی پیشنهادیبخش چهارمشبیه سازی و نتایجبخش آخر تحلیل و نتیجه گیری  ...

در این پاورپوینت به طرح زمان بندی خواب,بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم پرداخته شده است پاورپوینت طرح زمان بندی خواب بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم

       نوع فایل power point قابل ویرایش 32 اسلاید قسمتی از اسلایدهاشبکه های حسگر بی سیم شبکه ای از سنسور نود های توزیع شده می باشد که  مجهز به حس کردن، محاسبات، انرژی و ماژولهای ارتباطی می باشد که  برای مانیتورینگ یک پدیده خاص مانند زیست محیطی داده ها و یا ردیابی اشیاء می باشد .نود ها در چنین شبکه هایی با مشخصه های زیر سر و کار دارند :محدودیت انرژیمحدودیت  پردازشمحدودیت حافظهیک گره حسگر مصرف انرژی در چهار عملیات زیر دارد:حس کردن دادهدریافت اطلاعاتارسال داده ها پردازش داده هانکته : بطور کلی، بیشترین عناصر مصرف  انرژی مختص به ماژول RF می باشد که ارائه گر ارتباطات بی سیم است.در تمام عملیات نودهای حسگر ،  ارسال و دریافت داده ، مصرف انرژی بیش از سایر عملیاتها دارد .بعنوان مثال ، مصرف انرژی برای انتقال یک بیت داده روی کانالهای بی سیم معادل با انرژی لازم برای اجرای هزاران سیکل دستورالعمل در سطح پردازش کننده می باشد .پروتکلهای لایه های سخت افزار ، شبکه و انتقال که برای این شبکه های حسگر بی سیم  طراحی شده اند ،  باید توجه به استفاده موثر از ماژول RF داشته باشند که برای اینکار موارد زیر لازمیست :به حداقل رساندن تصادمها در لایه های سخت افزارکنترل سربار پیامها در مسیریابیزمان بندی موثر خواب/بیدارعلاوه بر موارد بالا  ، در مدت طراحی پروتکل ، منابع محدودی از نودهای حسگر از قبیل  قدرت پایین پردازش کننده ، حافظه کمتر ، ارتباطات برد کوتاه  و شدت حسگری کمتر باید در نظر گرفته شوند .راه حل پیشنهادیابتدا ،  در یک...

طرح پاورپوینت حرکات اصلاحی پاورپوینت کمترین محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت حسگر مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت سیم اصول عمومي ماساژ پاورپوینت حسگر مباني تغذيه ورزشي پاورپوینت در مباني كنترل تمرين ورزشكاران پاورپوینت حسگر ژيمناستيـك 1 پاورپوینت طرح تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه پاورپوینت خواب/بیداربرای حركات اصلاحي شبکه پاورپوینت بسكتبال پاورپوینت بی هندبال پاورپوینت زمان ريكاوري (بازگشت به حالت اوليه) پاورپوینت سیم علم تمرين پاورپوینت کمترین آناتومي انساني پاورپوینت به آسیب های مچ پا پاورپوینت زمان چگونگی حفظ ونگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت بندی اصول و مباني تربيت بدني پاورپوینت در اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي پاورپوینت به آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت شبکه برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning پاورپوینت حسگر تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت خواب/بیداربرای تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت نقطه روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت نقطه مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008 پاورپوینت پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد پاورپوینت های آزمایشگاه بیو شیمی کسب تاخیر درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت به روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت زمان توانبخشی پاور سیم پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت پاورپوینت پنیر و انواع آن پاورپوینت در طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت کمترین انواع خشک کن ها پاورپوینت زمان توليد شكلات و تافي پاورپوینت تاخیر مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت بی نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت به سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت در نظریه گشتالت پاورپوینت بی آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت نقطه شیرین کننده های غذایی پاورپوینت به راه سازی پاورپوینت به طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت زمان میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت زمان آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت بی اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت رسیدن داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت نقطه کودک آزاری پاورپوینت طرح طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت خواب/بیداربرای تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت رسیدن تجهيزات شبكه پاورپوینت کمترین کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکي پاورپوینت های آشنایی  با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق پاورپوینت های طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر پاورپوینت حسگر لیزر پاورپوینت تاخیر درس مكاترونيك پاورپوینت طرح اصول و مبانی حسگرهای پایه پاورپوینت حسگر سمینار تخمین و ارزیابی شاخص‌های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده از روش‌های هوشمند پاورپوینت تاخیر هارمونيك ها پاورپوینت سیم فیبر نوری دانلود شبکه نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب رسیدن درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت تاخیر شیرین کننده های غذایی پاورپوینت های طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت نقطه آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت های روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت بندی توانبخشی پاورپوینت نقطه طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت رسیدن كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت طرح انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت زمان انواع خشک کن ها پاورپوینت به تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت کمترین طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت رسیدن کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت به رادیولوژی پاورپوینت سیم نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت شبکه مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت نقطه آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت بی داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت به فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت خواب/بیداربرای قهوه پاورپوینت زمان عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت خواب/بیداربرای اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت زمان حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت نقطه كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت به بررسی تشکیل بیوفیلم در صنایع غذایی و نگرانی ایمنی مواد غذایی

پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

شبکه های حسگر بی سیم شبکه ای از سنسور نود های توزیع شده می باشد که  مجهز به حس کردن، محاسبات، انرژی و ماژولهای ارتباطی می باشد که  برای مانیتورینگ یک پدیده خاص مانند زیست محیطی داده ها و یا ردیابی اشیاء می باشد .

نود ها در چنین شبکه هایی با مشخصه های زیر سر و کار دارند :

محدودیت انرژی

محدودیت  پردازش

محدودیت حافظه

یک گره حسگر مصرف انرژی در چهار عملیات زیر دارد:

حس کردن داده

دریافت اطلاعات

ارسال داده ها 

پردازش داده ها

نکته : بطور کلی، بیشترین عناصر مصرف  انرژی مختص به ماژول RF می باشد که ارائه گر ارتباطات بی سیم است.

در تمام عملیات نودهای حسگر ،  ارسال و دریافت داده ، مصرف انرژی بیش از سایر عملیاتها دارد .

بعنوان مثال ، مصرف انرژی برای انتقال یک بیت داده روی کانالهای بی سیم معادل با انرژی لازم برای اجرای هزاران سیکل دستورالعمل در سطح پردازش کننده می باشد .

پروتکلهای لایه های سخت افزار ، شبکه و انتقال که برای این شبکه های حسگر بی سیم  طراحی شده اند ،  باید توجه به استفاده موثر از ماژول RF داشته باشند که برای اینکار موارد زیر لازمیست :

به حداقل رساندن تصادمها در لایه های سخت افزار

کنترل سربار پیامها در مسیریابی

زمان بندی موثر خواب/بیدار

علاوه بر موارد بالا  ، در مدت طراحی پروتکل ، منابع محدودی از نودهای حسگر از قبیل  قدرت پایین پردازش کننده ، حافظه کمتر ، ارتباطات برد کوتاه  و شدت حسگری کمتر باید در نظر گرفته شوند .

راه حل پیشنهادی

ابتدا ،  در یک معماری شبکه حسگر بیسیم عادی  ، همه نودها دیتاهای خود را به نود سینک (Sink Node)ارسال می کنند و اینکار را از طریق نودهای نزدیک به Sink Node  که بیشترین ترافیک را بدوش می کشند انجام می گیرد .

ثانیا ، بدلیل الگوی ارتباط چند پرشی ، نقش نود در مسیریابی مهم می باشد . بر اساس توپولوژی نودهای مختلف دارای اهمیت متفاوت در شبکه می باشد .

ثالثا ، زمانیکه یک رویدادی در هر منطقه خاص از شبکه سنسور بیسیم رخ می دهد ، چرخه های خواب/بیدار عمومی نودها ،صرفنظر از فرکانس تشخیص رویداد همچنان باقی می ماند . آن نود خودش را بر اساس فرکانس و محل رویداد ، در شرایط تغییر فاصله زمانی خواب/بیدارشان منطبق نمی کند .

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

بخش دوم

 فعالیتهای مرتبط

بخش سوم

طرح زمان بندی پیشنهادی

بخش چهارم

شبیه سازی و نتایج

بخش آخر

 تحلیل و نتیجه گیری

 


nbsp nbsp nbsp همه نودها دیتاهای نود سینک sink حسگر بیسیم عادیnbsp شبکه حسگر بیسیم نظر گرفته شوند nbsp nbsp مصرف انرژی های حسگر های سخت لایه های باشد کهnbsp پردازش کننده شبکه های نودهای حسگر انرژی نودهای پردازش موارد اینکار بیسیم فرکانس رویداد طراحی نودها


سایر محصولات :

پاورپوینت حرکات اصلاحی


پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


پاورپوینت مباني تغذيه ورزشي


پاورپوینت مباني كنترل تمرين ورزشكاران


پاورپوینت ژيمناستيـك 1


پاورپوینت تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست از مفصل شانه


پاورپوینت حركات اصلاحي


پاورپوینت بسكتبال


پاورپوینت هندبال


پاورپوینت ريكاوري (بازگشت به حالت اوليه)


پاورپوینت علم تمرين


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسیب های مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ ونگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008


پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت تجهيزات شبكه


پاورپوینت کاربرد نانوذرات پلاسمونیک در ادوات الکترونیکي


پاورپوینت آشنایی  با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق


پاورپوینت طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر


پاورپوینت لیزر


پاورپوینت درس مكاترونيك


پاورپوینت اصول و مبانی حسگرهای پایه


پاورپوینت سمینار تخمین و ارزیابی شاخص‌های هارمونیکی کیفیت توان در سیستم قدرت با استفاده از روش‌های هوشمند


پاورپوینت هارمونيك ها


پاورپوینت فیبر نوری


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت بررسی تشکیل بیوفیلم در صنایع غذایی و نگرانی ایمنی مواد غذاییتگ ها :nbsp nbsp nbsp همه نودها دیتاهای نود سینک sink حسگر بیسیم عادیnbsp شبکه حسگر بیسیم نظر گرفته شوند nbsp nbsp مصرف انرژی های حسگر های سخت لایه های باشد کهnbsp پردازش کننده شبکه های نودهای حسگر انرژی نودهای پردازش موارد اینکار بیسیم فرکانس رویداد طراحی نودها
سایر محصولات