پاورپوینت مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیکی - دانلود کامل
پاورپوینت مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیکی
پاورپوینت مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیکی

پاورپوینت مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

       نوع فایل power point قابل ویرایش 33 اسلاید قسمتی از اسلایدهانمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاریسرويس ويترين فروشگاهي (Store Front)سرويس بازرگاني (Merchant System)سرويس تراکنش‌ها (Transaction System)سرويس درگاه پرداخت‌ها (Payment Gateware System)سرويس تامين‌کنندگان (Supplier Sell-Side)سرويس تامين و تدارک الکترونيکي (Procurement System)سرويس تلفيق کاتالوگ‌ها (Aggregating Cataloge System)سرويس مناقصه‌ها (Reverse Auction System)سرويس بازارها (Exchanges System)فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکیتعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری (Commerce Domain)شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریطراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاریتجزیه و تحلیل نیازمندی های معماری الکترونیکی کسب و کار تجاریطراحی سیستم تجارت الکترونیکیساخت و تولید کاربردهای نرم افزاری سیستم تجارت الکترونیکیایجاد و راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکیبهره برداری و پشتیبانی سیستم تجارت الکترونیکیارزیابی سیستم تجارت الکترونیکی فهرست مطالب و اسلایدهامعماري کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سيستمهاي تجارت الکترونيکیواسطه های کاربری (User Interfaces)مدل داده ها (Data Model)معماري کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سيستمهاي تجارت الکترونيکینمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاری فرآيندهای کلی در مهندسي سيستمهاي تجارت الکترونيک (ECS)عمليات اصلی در متدولوژی های ايجاد ECS مدل کلی فرآیند مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکینمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکیفهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکیطراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاریشناخت معماری فعلی کسب و کار تجارینمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکیاهداف اصلی مرحله شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریشناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریشناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری ...

پاورپوینت مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی پاورپوینت مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیکی

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 33 اسلاید قسمتی از اسلایدهانمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاریسرويس ويترين فروشگاهي (Store Front)سرويس بازرگاني (Merchant System)سرويس تراکنش‌ها (Transaction System)سرويس درگاه پرداخت‌ها (Payment Gateware System)سرويس تامين‌کنندگان (Supplier Sell-Side)سرويس تامين و تدارک الکترونيکي (Procurement System)سرويس تلفيق کاتالوگ‌ها (Aggregating Cataloge System)سرويس مناقصه‌ها (Reverse Auction System)سرويس بازارها (Exchanges System)فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکیتعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری (Commerce Domain)شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریطراحی...

در این پاورپوینت به مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیکی پرداخته شده است پاورپوینت مهندسی سیستم‌های تجارت الکترونیکی

       نوع فایل power point قابل ویرایش 33 اسلاید قسمتی از اسلایدهانمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاریسرويس ويترين فروشگاهي (Store Front)سرويس بازرگاني (Merchant System)سرويس تراکنش‌ها (Transaction System)سرويس درگاه پرداخت‌ها (Payment Gateware System)سرويس تامين‌کنندگان (Supplier Sell-Side)سرويس تامين و تدارک الکترونيکي (Procurement System)سرويس تلفيق کاتالوگ‌ها (Aggregating Cataloge System)سرويس مناقصه‌ها (Reverse Auction System)سرويس بازارها (Exchanges System)فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکیتعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری (Commerce Domain)شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریطراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاریتجزیه و تحلیل نیازمندی های معماری الکترونیکی کسب و کار تجاریطراحی سیستم تجارت الکترونیکیساخت و تولید کاربردهای نرم افزاری سیستم تجارت الکترونیکیایجاد و راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکیبهره برداری و پشتیبانی سیستم تجارت الکترونیکیارزیابی سیستم تجارت الکترونیکی فهرست مطالب و اسلایدهامعماري کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سيستمهاي تجارت الکترونيکیواسطه های کاربری (User Interfaces)مدل داده ها (Data Model)معماري کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سيستمهاي تجارت الکترونيکینمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاری فرآيندهای کلی در مهندسي سيستمهاي تجارت الکترونيک (ECS)عمليات اصلی در متدولوژی های ايجاد ECS مدل کلی فرآیند مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکینمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکیفهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکیطراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاریشناخت معماری فعلی کسب و کار تجارینمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکیاهداف اصلی مرحله شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریشناخت معماری فعلی کسب و کار تجاریشناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری ...

پاورپوینت پاورپوینت دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه پاورپوینت مهندسی جنبه بهداشتی پرتوهای یونساز پاورپوینت مهندسی کشور سنگاپور پاورپوینت مهندسی رانه قاره‌ای پاورپوینت سيستم‌هاي جغرافيا پاورپوینت پاورپوینت بندر امام خميني پاورپوینت مهندسی اوضاع طبیعی وجغرافیایی ایران پاورپوینت سيستم‌هاي پیش بینی عددی وضع هوا پاورپوینت الکترونيکی پخش سیلاب پاورپوینت پاورپوینت نواحی کوهستانی و مرتفع فلات پاورپوینت پاورپوینت خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه  با اسلام پاورپوینت پاورپوینت مصر(تاریخ,فرهنگ و جغرافیا) پاورپوینت مهندسی اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز پاورپوینت پاورپوینت اشعه ماورا بنفش پاورپوینت مهندسی موج پاورپوینت الکترونيکی اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان پاورپوینت سيستم‌هاي تولید نانو به روش پاشش حرارتی پاورپوینت مهندسی فیزیک پایه پاورپوینت پاورپوینت ماشین آتوود پاورپوینت پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان پاورپوینت مهندسی نور پاورپوینت الکترونيکی کاني شناسي Mineralogy پاورپوینت مهندسی کارگاه آموزشي سنگ شناسي رسوبي پاورپوینت سيستم‌هاي مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله پاورپوینت پاورپوینت Polymer Flooding پاورپوینت الکترونيکی توانبخشی پاورپوینت مهندسی روانشناسی احساس و ادراک پاور سيستم‌هاي پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت الکترونيکی طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت مهندسی پنیر و انواع آن پاورپوینت مهندسی سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت الکترونيکی طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مهندسی آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سيستم‌هاي مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سيستم‌هاي نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت مهندسی چارچوب معلمی پاورپوینت مهندسی میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت مهندسی توليد شكلات و تافي پاورپوینت تجارت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت مهندسی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت الکترونيکی راه سازی پاورپوینت الکترونيکی کودک آزاری پاورپوینت سيستم‌هاي نظریه گشتالت پاورپوینت سيستم‌هاي کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت کسب الکترونيکی درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مهندسی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت الکترونيکی نظام های اقتصادی 3 پاورپوینت سيستم‌هاي نظام های اقتصادی پاورپوینت سيستم‌هاي نظام های اقتصادی پاورپوینت مهندسی کارگاه اقتصاد مقاومتی پاورپوینت الکترونيکی خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی پاورپوینت الکترونيکی صنعت نفت و گاز پاورپوینت پاورپوینت شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر پاورپوینت الکترونيکی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور پاورپوینت تجارت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم پاورپوینت تجارت کنترل ديجيتال کسب مهندسی درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت الکترونيکی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت الکترونيکی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تجارت توانبخشی پاورپوینت تجارت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مهندسی كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت مهندسی انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت الکترونيکی انواع خشک کن ها پاورپوینت الکترونيکی تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت الکترونيکی آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت سيستم‌هاي طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مهندسی کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تجارت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت مهندسی معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت سيستم‌هاي رادیولوژی پاورپوینت مهندسی نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت مهندسی مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مهندسی فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت پاورپوینت قهوه پاورپوینت پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت تجارت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت مهندسی حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت الکترونيکی كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت مهندسی توليد شكلات و تافي

پاورپوینت مهندسی سيستم‌هاي تجارت الکترونيکی

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 33 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

نمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاری

سرويس ويترين فروشگاهي (Store Front)

سرويس بازرگاني (Merchant System)

سرويس تراکنش‌ها (Transaction System)

سرويس درگاه پرداخت‌ها (Payment Gateware System)

سرويس تامين‌کنندگان (Supplier Sell-Side)

سرويس تامين و تدارک الکترونيکي (Procurement System)

سرويس تلفيق کاتالوگ‌ها (Aggregating Cataloge System)

سرويس مناقصه‌ها (Reverse Auction System)

سرويس بازارها (Exchanges System)

فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکی

تعیین/ انتخاب محدوده کسب و کار تجاری (Commerce Domain)

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

طراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری

تجزیه و تحلیل نیازمندی های معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری

طراحی سیستم تجارت الکترونیکی

ساخت و تولید کاربردهای نرم افزاری سیستم تجارت الکترونیکی

ایجاد و راه اندازی سیستم تجارت الکترونیکی

بهره برداری و پشتیبانی سیستم تجارت الکترونیکی

ارزیابی سیستم تجارت الکترونیکی

 

فهرست مطالب و اسلایدها

معماري کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سيستمهاي تجارت الکترونيکی

واسطه های کاربری (User Interfaces)

مدل داده ها (Data Model)

معماري کاربردهای خدمت دهنده تجاری در سيستمهاي تجارت الکترونيکی

نمونه کاربردهای خدمت دهنده پايه تجاری

 فرآيندهای کلی در مهندسي سيستمهاي تجارت الکترونيک (ECS)

عمليات اصلی در متدولوژی های ايجاد ECS 

مدل کلی فرآیند مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

فهرست مراحل فرآیند کلی مهندسی سیستم تجارت الکترونیکی

طراحی معماری الکترونیکی کسب و کار تجاری

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

نمودار فرآیند کلی مهندسی و ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی

اهداف اصلی مرحله شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری

شناخت معماری فعلی کسب و کار تجاری


nbsp nbsp nbsp کاربردهای خدمت دهنده کار تجاریشناخت معماری تجاریشناخت معماری فعلی مهندسی سیستم تجارت خدمت دهنده پايه خدمت دهنده تجاری کلی مهندسی سیستم شناخت معماری فعلی سیستم تجارت system سرويس nbsp nbsp معماری فعلی فعلی کسب کاربردهای خدمت خدمت دهنده فرآیند کلی کلی مهندسی معماری الکترونیکی تجارت سیستم سرويس معماری system مهندسی فرآیند


سایر محصولات :

پاورپوینت دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه


پاورپوینت جنبه بهداشتی پرتوهای یونساز


پاورپوینت کشور سنگاپور


پاورپوینت رانه قاره‌ای


پاورپوینت جغرافيا


پاورپوینت بندر امام خميني


پاورپوینت اوضاع طبیعی وجغرافیایی ایران


پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا


پاورپوینت پخش سیلاب


پاورپوینت نواحی کوهستانی و مرتفع فلات


پاورپوینت خاورشناسی و برخی نظریات خاورشناسان در رابطه  با اسلام


پاورپوینت مصر(تاریخ,فرهنگ و جغرافیا)


پاورپوینت اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز


پاورپوینت اشعه ماورا بنفش


پاورپوینت موج


پاورپوینت اولین دوره مسابقات سراسری دانش آموزی دومینوی اصفهان


پاورپوینت تولید نانو به روش پاشش حرارتی


پاورپوینت فیزیک پایه


پاورپوینت ماشین آتوود


پاورپوینت مدارهای ترتیبی همزمان


پاورپوینت نور


پاورپوینت کاني شناسي Mineralogy


پاورپوینت کارگاه آموزشي سنگ شناسي رسوبي


پاورپوینت مقایسه رفتار سدهای خاکی و بتونی در مقابل زلزله


پاورپوینت Polymer Flooding


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت نظام های اقتصادی 3


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت کارگاه اقتصاد مقاومتی


پاورپوینت خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی


پاورپوینت صنعت نفت و گاز


پاورپوینت شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر


پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور


پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم


پاورپوینت کنترل ديجيتال


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيتگ ها :nbsp nbsp nbsp کاربردهای خدمت دهنده کار تجاریشناخت معماری تجاریشناخت معماری فعلی مهندسی سیستم تجارت خدمت دهنده پايه خدمت دهنده تجاری کلی مهندسی سیستم شناخت معماری فعلی سیستم تجارت system سرويس nbsp nbsp معماری فعلی فعلی کسب کاربردهای خدمت خدمت دهنده فرآیند کلی کلی مهندسی معماری الکترونیکی تجارت سیستم سرويس معماری system مهندسی فرآیند
سایر محصولات