پاورپوینت Ultrasonic Sensors   - دانلود کامل
پاورپوینت Ultrasonic Sensors  
پاورپوینت Ultrasonic Sensors  

پاورپوینت Ultrasonic Sensors  

       نوع فایل power point قابل ویرایش 61 اسلاید قسمتی از اسلایدهافيزيك امواج التراسونيكانتتشار موج در مواد:سرعت صوت در يك ماده تابعي است  از مشخصات آن ماده و وابسته به دامنه  موج صوتي مي‌باشد.رابطه بين سرعت صوت در يك ماده جامد و چگالي و ثابت‌هاي الاستيك به‌صورت زير استاگر يك موج فرا صوتي از سطح بين دو ماده كه داراي مشخصات بازتابش متفاوتي هستند با زاويه مورب عبور ‌كند، بخشي از آن بازتابيده شده و بخشي شكسته مي‌شود.قانون Snell رابطه بين زاويهو سرعت امواج را توصيف مي‌كند.انواع سنسورهاي التراسونيكUltrasonic retro-reflective sensorدر اين حالت از يك قطعه صاف و ثابت يك ماشين به‌عنوان بازتابنده استفاده مي شود. فاصله زماني بين ارسال و  دريافت سيگنال التراسونيك ( زمان انتشار) ثابت و شناخته  شده است.وقتي كه يك شيئ سيگنال التراسونيك را قطع مي كند خروجي فعال مي‌شود.كاربرد سنسورهاي التراسونيكاندازه گيري زاويه (Angular Measurement) مسافت‌يابي ( Ranging) تستهاي غير مخرب ( Non Destructive Test) اندازه‌گيري جريان ( Flow Metering)Non-intrusive medical procedures فهرست مطالب و اسلایدهافيزيك امواج التراسونيكتضعيف امواج صوتي:امپدانس صوتيبازتابش و قانون Snellسنسورهاي التراسونيكانواع سنسورهاي التراسونيككاربرد سنسورهاي التراسونيكمسافت يابي ( Ranging)روش TOFروش اندازه گيري اختلاف فازكاربردهاي مسافت يابي  (Ranging)كاربرد در رباتيكCrosstalkكاربرد در اندازه گيري فاصله پارك كردن ( PDC)كاربرد در تستهاي...

پاورپوینت Ultrasonic Sensors   پاورپوینت Ultrasonic Sensors  

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 61 اسلاید قسمتی از اسلایدهافيزيك امواج التراسونيكانتتشار موج در مواد:سرعت صوت در يك ماده تابعي است  از مشخصات آن ماده و وابسته به دامنه  موج صوتي مي‌باشد.رابطه بين سرعت صوت در يك ماده جامد و چگالي و ثابت‌هاي الاستيك به‌صورت زير استاگر يك موج فرا صوتي از سطح بين دو ماده كه داراي مشخصات بازتابش متفاوتي هستند با زاويه مورب عبور ‌كند، بخشي از آن بازتابيده شده و بخشي شكسته مي‌شود.قانون Snell رابطه بين زاويهو سرعت امواج را توصيف مي‌كند.انواع سنسورهاي التراسونيكUltrasonic retro-reflective sensorدر اين حالت از يك قطعه صاف و ثابت يك ماشين به‌عنوان بازتابنده استفاده مي شود. فاصله زماني بين ارسال و  دريافت سيگنال التراسونيك ( زمان انتشار) ثابت و شناخته  شده است.وقتي كه يك شيئ سيگنال التراسونيك را قطع مي كند خروجي فعال مي‌شود.كاربرد سنسورهاي التراسونيكاندازه گيري زاويه (Angular Measurement) مسافت‌يابي ( Ranging) تستهاي غير مخرب ( Non Destructive Test) اندازه‌گيري جريان ( Flow Metering)Non-intrusive medical procedures فهرست مطالب و اسلایدهافيزيك امواج التراسونيكتضعيف امواج صوتي:امپدانس صوتيبازتابش و قانون Snellسنسورهاي التراسونيكانواع سنسورهاي التراسونيككاربرد سنسورهاي التراسونيكمسافت يابي ( Ranging)روش TOFروش اندازه گيري اختلاف فازكاربردهاي مسافت يابي  (Ranging)كاربرد در رباتيكCrosstalkكاربرد در اندازه گيري فاصله پارك كردن ( PDC)كاربرد در تستهاي غير مخربكاربرد در اندازهگيري جريانكاربرد در پزشكيكاربردهاي ديگرمزاياي سنسورهاي التراسونيكمحدوديت هامشخصات فعليفروشندگان بزرگ سنسورهاسايتهاي مربوطهجزئيات سنسورهاي التراسونيكبخشهاي مختلف سنسورهاي التراسونيك:تعاريفجزئيات سنسورهاي التراسونيك ...

در این پاورپوینت به Ultrasonic Sensors   پرداخته شده است پاورپوینت Ultrasonic Sensors  

       نوع فایل power point قابل ویرایش 61 اسلاید قسمتی از اسلایدهافيزيك امواج التراسونيكانتتشار موج در مواد:سرعت صوت در يك ماده تابعي است  از مشخصات آن ماده و وابسته به دامنه  موج صوتي مي‌باشد.رابطه بين سرعت صوت در يك ماده جامد و چگالي و ثابت‌هاي الاستيك به‌صورت زير استاگر يك موج فرا صوتي از سطح بين دو ماده كه داراي مشخصات بازتابش متفاوتي هستند با زاويه مورب عبور ‌كند، بخشي از آن بازتابيده شده و بخشي شكسته مي‌شود.قانون Snell رابطه بين زاويهو سرعت امواج را توصيف مي‌كند.انواع سنسورهاي التراسونيكUltrasonic retro-reflective sensorدر اين حالت از يك قطعه صاف و ثابت يك ماشين به‌عنوان بازتابنده استفاده مي شود. فاصله زماني بين ارسال و  دريافت سيگنال التراسونيك ( زمان انتشار) ثابت و شناخته  شده است.وقتي كه يك شيئ سيگنال التراسونيك را قطع مي كند خروجي فعال مي‌شود.كاربرد سنسورهاي التراسونيكاندازه گيري زاويه (Angular Measurement) مسافت‌يابي ( Ranging) تستهاي غير مخرب ( Non Destructive Test) اندازه‌گيري جريان ( Flow Metering)Non-intrusive medical procedures فهرست مطالب و اسلایدهافيزيك امواج التراسونيكتضعيف امواج صوتي:امپدانس صوتيبازتابش و قانون Snellسنسورهاي التراسونيكانواع سنسورهاي التراسونيككاربرد سنسورهاي التراسونيكمسافت يابي ( Ranging)روش TOFروش اندازه گيري اختلاف فازكاربردهاي مسافت يابي  (Ranging)كاربرد در رباتيكCrosstalkكاربرد در اندازه گيري فاصله پارك كردن ( PDC)كاربرد در تستهاي غير مخربكاربرد در اندازهگيري جريانكاربرد در پزشكيكاربردهاي ديگرمزاياي سنسورهاي التراسونيكمحدوديت هامشخصات فعليفروشندگان بزرگ...

پاورپوینت Sensors   کارآفرینی و انواع آن پاورپوینت Ultrasonic کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی پاورپوینت Ultrasonic کارآفرینی سازمانی پاورپوینت Ultrasonic کار آفرینی و دولت الکترونیک پاورپوینت Sensors   طرح توجيهي پرورش قارچ خوراکی پاورپوینت پاورپوینت تولیدی فرش دستباف   پاورپوینت پاورپوینت طرح كارآفريني كشت زعفران پاورپوینت پاورپوینت طرح کسب و کار پاورپوینت پاورپوینت پرورش شترمرغ پاورپوینت Sensors   طرح توجیهی احداث مهد کودک پاورپوینت Sensors   طرح توجيهي طراحي نرم افزار و صفحات وب پاورپوینت پاورپوینت طرح توجيهي كارخانه شالي كوبي شاليدشت پاورپوینت Sensors   تاسیس کارخانه ماکارانی پاورپوینت Sensors   زنبور داري و پرورش زنبور عسل پاورپوینت پاورپوینت روش نگارش وتدوين مقالات علمي پاورپوینت پاورپوینت رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي پاورپوینت Sensors   دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391     پاورپوینت پاورپوینت  چونگي ساخت وبلاگ و وبلاگ نويسي پاورپوینت Sensors   تحلیل کسب و کار در سطح صنعت پاورپوینت پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی پاورپوینت پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.) پاورپوینت Ultrasonic بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام پاورپوینت Sensors   پلی استایرن پاورپوینت پاورپوینت برند يا مارک تجاري پاورپوینت پاورپوینت بازیافت انواع زباله های پلاستیکی پاورپوینت Ultrasonic توانبخشی پاورپوینت Sensors   روانشناسی احساس و ادراک پاور پاورپوینت پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت Ultrasonic طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت پاورپوینت پنیر و انواع آن پاورپوینت Ultrasonic سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت Ultrasonic نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت Ultrasonic چارچوب معلمی پاورپوینت Ultrasonic طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت Ultrasonic مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت Ultrasonic آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت Sensors   میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت Ultrasonic آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت Sensors   توليد شكلات و تافي پاورپوینت Ultrasonic داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت Ultrasonic نظریه گشتالت پاورپوینت پاورپوینت راه سازی پاورپوینت پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت Ultrasonic طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت Ultrasonic خلاقیت و نوآوری در مدیریت پاورپوینت پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت نظام های اقتصادی 3 پاورپوینت Ultrasonic نظام های اقتصادی پاورپوینت Sensors   نظام های اقتصادی پاورپوینت Sensors   کارگاه اقتصاد مقاومتی پاورپوینت Sensors   خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی پاورپوینت پاورپوینت صنعت نفت و گاز پاورپوینت پاورپوینت شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر پاورپوینت Ultrasonic فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور پاورپوینت پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم پاورپوینت پاورپوینت کنترل ديجيتال کسب Ultrasonic درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت Ultrasonic شیرین کننده های غذایی پاورپوینت Ultrasonic طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت Sensors   توانبخشی پاورپوینت Sensors   طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت Ultrasonic كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت Ultrasonic انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت Sensors   انواع خشک کن ها پاورپوینت Ultrasonic تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت Ultrasonic آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت Sensors   روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت Ultrasonic معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت پاورپوینت رادیولوژی پاورپوینت Sensors   نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت Ultrasonic آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت Ultrasonic داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت Sensors   فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت Ultrasonic قهوه پاورپوینت Ultrasonic عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت Sensors   اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت Sensors   كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت پاورپوینت توليد شكلات و تافي

پاورپوینت Ultrasonic Sensors  

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 61 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

فيزيك امواج التراسونيك

انتتشار موج در مواد:

سرعت صوت در يك ماده تابعي است
 از مشخصات آن ماده و وابسته به دامنه
 موج صوتي مي‌باشد.

رابطه بين سرعت صوت در يك ماده جامد
و چگالي و ثابت‌هاي الاستيك به‌صورت زير است

اگر يك موج فرا صوتي از سطح بين دو ماده كه داراي مشخصات بازتابش متفاوتي هستند با زاويه مورب عبور ‌كند، بخشي از آن بازتابيده شده و بخشي شكسته مي‌شود.

قانون Snell رابطه بين زاويه

و سرعت امواج را توصيف مي‌كند.

انواع سنسورهاي التراسونيك

Ultrasonic retro-reflective sensor

در اين حالت از يك قطعه صاف و ثابت يك ماشين به‌عنوان بازتابنده استفاده مي شود.

 فاصله زماني بين ارسال و  دريافت سيگنال التراسونيك ( زمان انتشار) ثابت و شناخته  شده است.

وقتي كه يك شيئ سيگنال التراسونيك را قطع مي كند خروجي فعال مي‌شود.

كاربرد سنسورهاي التراسونيك

اندازه گيري زاويه (Angular Measurement)

 مسافت‌يابي ( Ranging)

 تستهاي غير مخرب ( Non Destructive Test)

 اندازه‌گيري جريان ( Flow Metering)

Non-intrusive medical procedures

 

فهرست مطالب و اسلایدها

فيزيك امواج التراسونيك

تضعيف امواج صوتي:

امپدانس صوتي

بازتابش و قانون Snell

سنسورهاي التراسونيك

انواع سنسورهاي التراسونيك

كاربرد سنسورهاي التراسونيك

مسافت يابي ( Ranging)

روش TOF

روش اندازه گيري اختلاف فاز

كاربردهاي مسافت يابي  (Ranging)

كاربرد در رباتيك

Crosstalk

كاربرد در اندازه گيري فاصله پارك كردن ( PDC)

كاربرد در تستهاي غير مخرب

كاربرد در اندازهگيري جريان

كاربرد در پزشكي

كاربردهاي ديگر

مزاياي سنسورهاي التراسونيك

محدوديت ها

مشخصات فعلي

فروشندگان بزرگ سنسورها

سايتهاي مربوطه

جزئيات سنسورهاي التراسونيك

بخشهاي مختلف سنسورهاي التراسونيك:

تعاريف

جزئيات سنسورهاي التراسونيك


nbsp nbsp nbsp صوتي امپدانس صوتيبازتابش قانون snellسنسورهاي التراسونيكانواع امواج صوتي امپدانس التراسونيكتضعيف امواج صوتي امواج التراسونيكتضعيف امواج nbsp nbsp سرعت صوت اسلایدهافيزيك امواج يابي ranging اندازه گيري ميzwnj شود سنسورهاي امواج ميzwnj التراسونيك ranging كاربرد


سایر محصولات :

پاورپوینت کارآفرینی و انواع آن


پاورپوینت کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی


پاورپوینت کارآفرینی سازمانی


پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک


پاورپوینت طرح توجيهي پرورش قارچ خوراکی


پاورپوینت تولیدی فرش دستباف  


پاورپوینت طرح كارآفريني كشت زعفران


پاورپوینت طرح کسب و کار


پاورپوینت پرورش شترمرغ


پاورپوینت طرح توجیهی احداث مهد کودک


پاورپوینت طرح توجيهي طراحي نرم افزار و صفحات وب


پاورپوینت طرح توجيهي كارخانه شالي كوبي شاليدشت


پاورپوینت تاسیس کارخانه ماکارانی


پاورپوینت زنبور داري و پرورش زنبور عسل


پاورپوینت روش نگارش وتدوين مقالات علمي


پاورپوینت رفتار فردي در جستجوي مدلي كاربردي


پاورپوینت دستور العمل نظام آموزش و توانمند سازي سال1391    


پاورپوینت  چونگي ساخت وبلاگ و وبلاگ نويسي


پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت


پاورپوینت خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی


پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A.)


پاورپوینت بررسي تاثير برگزاري دوره هاي آموزش‌ كارآفريني در ديدگاه هاي متقاضيان دريافت وام


پاورپوینت پلی استایرن


پاورپوینت برند يا مارک تجاري


پاورپوینت بازیافت انواع زباله های پلاستیکی


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نظام های اقتصادی 3


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت کارگاه اقتصاد مقاومتی


پاورپوینت خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی


پاورپوینت صنعت نفت و گاز


پاورپوینت شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر


پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور


پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم


پاورپوینت کنترل ديجيتال


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيتگ ها :nbsp nbsp nbsp صوتي امپدانس صوتيبازتابش قانون snellسنسورهاي التراسونيكانواع امواج صوتي امپدانس التراسونيكتضعيف امواج صوتي امواج التراسونيكتضعيف امواج nbsp nbsp سرعت صوت اسلایدهافيزيك امواج يابي ranging اندازه گيري ميzwnj شود سنسورهاي امواج ميzwnj التراسونيك ranging كاربرد
سایر محصولات