پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن - دانلود کامل
پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن
پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن

پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

       نوع فایل power point قابل ویرایش 32 اسلاید قسمتی از اسلایدهاانگيزه هاي اصلي ارزيابيهاي كمي قابليت اطمينان:    اخذ بهترين تصميم ها در چگونگي بهبود عملكرد سيستم، چگونگي مديريت مصالحه ها بين ملاحظات فني، اقتصادي و ايمني. ارزيابي كمي ريسك و احتمال وقوع رخدادهاي نامطلوب و شدت عواقب آن براي رقابت شركتهاي برق ضروري شده است.     قابليت اطمينان سيستم برحسب تركيب منطقي احتمال وقوع رخدادهاي تصادفي در سيستم ارزيابي مي شود، و اين مبنا در همه روشهاي مختلف ارزيابي قابليت اطمينان مشترك است.از ديدگاه قابليت اطمينان براي عملكرد صحيح يك سيستم سري بايد همه عضوهاي آن در حال كار باشد و بنابراين از كار افتادن هر عضو موجب از كارافتادگي سيستم مي شود. سيستمهاي سري ضعيف ترين نوع ساختاري سيستمها از نقطه نظر قابليت اطمينان محسوب مي شوند. ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم هاي پيچيدهاز آنجا كه ساختار عموم سيستمها به سادگي سيستمهاي سري يا موازي نيست، براي مدلسازي و ارزيابي قابليت اطمينان آنها شيوه هاي ديگري نياز است: تحليل كات ست(Cut Set Analysis) تحليل تاي ست (Tie Set Analysis) درخت خطا (Fault Tree اين روشها همگي در...

پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 32 اسلاید قسمتی از اسلایدهاانگيزه هاي اصلي ارزيابيهاي كمي قابليت اطمينان:    اخذ بهترين تصميم ها در چگونگي بهبود عملكرد سيستم، چگونگي مديريت مصالحه ها بين ملاحظات فني، اقتصادي و ايمني. ارزيابي كمي ريسك و احتمال وقوع رخدادهاي نامطلوب و شدت عواقب آن براي رقابت شركتهاي برق ضروري شده است.     قابليت اطمينان سيستم برحسب تركيب منطقي احتمال وقوع رخدادهاي تصادفي در سيستم ارزيابي مي شود، و اين مبنا در همه روشهاي مختلف ارزيابي قابليت اطمينان مشترك است.از ديدگاه قابليت اطمينان براي عملكرد صحيح يك سيستم سري بايد همه عضوهاي آن در حال كار باشد و بنابراين از كار افتادن هر عضو موجب از كارافتادگي سيستم مي شود. سيستمهاي سري ضعيف ترين نوع ساختاري سيستمها از نقطه نظر قابليت اطمينان محسوب مي شوند. ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم هاي پيچيدهاز آنجا كه ساختار عموم سيستمها به سادگي سيستمهاي سري يا موازي نيست، براي مدلسازي و ارزيابي قابليت اطمينان آنها شيوه هاي ديگري نياز است: تحليل كات ست(Cut Set Analysis) تحليل تاي ست (Tie Set Analysis) درخت خطا (Fault Tree اين روشها همگي در زيرمجموعه روش مدلسازي شبكه قرار مي گيرد.  فهرست مطالب و اسلایدهابخش اول روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان در سیستم هامدلسازي شبكه(Network Modeling)سيستمهاي سريسيستمهاي موازيسيستمهاييبا n  عضوارزيابي قابليت اطمينان در سيستم هاي پيچيده  كات ست (Cut Set)  مجموعه انقطاع (Cut Set)  مجموعه تاي ست (Tie Set)درخت خطا (Fault Tree)مدلسازي به روش ماركوفتعريف هامراحل اصلي FMEAنمونه اي از مطالعات FMEA در ترانسفورماتوردرخت خطا در مخزندرخت خطا در تپ چنجر ترانسفورماتورتشكيل درخت خطا براي اجزاي تپ چنجربدست آمدن...

در این پاورپوینت به تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن پرداخته شده است پاورپوینت تحلیل مدهای خرابی و اثرات آن

       نوع فایل power point قابل ویرایش 32 اسلاید قسمتی از اسلایدهاانگيزه هاي اصلي ارزيابيهاي كمي قابليت اطمينان:    اخذ...

پاورپوینت مدهاي نمايشگاه ملي شدن صنعت نفت پاورپوینت پاورپوینت نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب پاورپوینت خرابي مسائل سیاسی جهان اسلام پاورپوینت اثرات تأثیر تمدّن اسلامی بر تمدّن غربی پاورپوینت آن پدافند غير عامل در حوزه دامپزشكي پاورپوینت و تجزیه وتحلیل از بیداری اسلامی در کشور تونس پاورپوینت و آخرین وضعیت جنوب سودان پاورپوینت اثرات سمینار بررسی مراحل و روند تولید و انتشار خبر خرابي پاورپوینت ساختار اجرائي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاورپوینت اثرات دوره آموزش دستورالعمل پلمب گذاري وسايل توزين و سنجش پاورپوینت اثرات جریان شناسی سیاسی ایران دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان پاورپوینت و جریان شناسی سیاسی پاورپوینت و اصول و مبانی قدرت و سیاست پاورپوینت تحليل حماسه سياسي بايدها و نبايدها پاورپوینت آن بررسی وتحلیل انقلاب اسلامی ایران پاورپوینت مدهاي اندیشه های سیاسی شهید مطهری پاورپوینت مدهاي مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن پاورپوینت مدهاي اصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسامی پاورپوینت اثرات سوژه یابی در رسانه های خبری پاورپوینت آن رشته تحصیلی دانش آموزان و آیندۀ ی میهن اسلامی پاورپوینت تحليل نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی پاورپوینت تحليل چگونه آموزش علوم با روش مبتنی بر تدریس اعضای گروه (TMTD) امکان پذیر است پاورپوینت تحليل بازيهاي بومي و محلي پاورپوینت تحليل اوقات فراغت و جهانگردی پاورپوینت پاورپوینت رفتار جمعی پاورپوینت اثرات توانبخشی پاورپوینت تحليل روانشناسی احساس و ادراک پاور اثرات پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت و طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت اثرات انواع خشک کن ها پاورپوینت آن سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت خرابي پنیر و انواع آن پاورپوینت خرابي آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت آن مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت اثرات چارچوب معلمی پاورپوینت مدهاي نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت اثرات توليد شكلات و تافي پاورپوینت خرابي میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت آن آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت آن شیرین کننده های غذایی پاورپوینت آن راه سازی پاورپوینت و داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت آن اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت آن کودک آزاری پاورپوینت اثرات نظریه گشتالت پاورپوینت خرابي کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت خرابي معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت و خلاقیت و نوآوری در مدیریت پاورپوینت تحليل نظام های اقتصادی 3 پاورپوینت خرابي نظام های اقتصادی پاورپوینت و نظام های اقتصادی پاورپوینت و کارگاه اقتصاد مقاومتی پاورپوینت اثرات خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی پاورپوینت مدهاي صنعت نفت و گاز پاورپوینت و شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر پاورپوینت آن فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور پاورپوینت و طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم پاورپوینت اثرات کنترل ديجيتال کسب اثرات درامسایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت خرابي شیرین کننده های غذایی پاورپوینت اثرات طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت اثرات توانبخشی پاورپوینت تحليل طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت خرابي كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت تحليل انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت آن انواع خشک کن ها پاورپوینت اثرات تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت و آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مدهاي طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مدهاي معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت خرابي رادیولوژی پاورپوینت آن نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت آن مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت اثرات آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت آن داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت مدهاي قهوه پاورپوینت و عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت اثرات اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت اثرات حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت اثرات كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت آن توليد شكلات و تافي پاورپوینت و خط تولید بیسکویت

پاورپوینت تحليل مدهاي خرابي و اثرات آن

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 32 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

انگيزه هاي اصلي ارزيابيهاي كمي قابليت اطمينان:
   اخذ بهترين تصميم ها در چگونگي بهبود عملكرد سيستم، چگونگي مديريت مصالحه ها بين ملاحظات فني، اقتصادي و ايمني. 

ارزيابي كمي ريسك و احتمال وقوع رخدادهاي نامطلوب و شدت عواقب آن براي رقابت شركتهاي برق ضروري شده است.
    قابليت اطمينان سيستم برحسب تركيب منطقي احتمال وقوع رخدادهاي تصادفي در سيستم ارزيابي مي شود، و اين مبنا در همه روشهاي مختلف ارزيابي قابليت اطمينان مشترك است.

از ديدگاه قابليت اطمينان براي عملكرد صحيح يك سيستم سري بايد همه عضوهاي آن در حال كار باشد و بنابراين از كار افتادن هر عضو موجب از كارافتادگي سيستم مي شود.

 سيستمهاي سري ضعيف ترين نوع ساختاري سيستمها از نقطه نظر قابليت اطمينان محسوب مي شوند. 

ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم هاي پيچيده

از آنجا كه ساختار عموم سيستمها به سادگي سيستمهاي سري يا موازي نيست، براي مدلسازي و ارزيابي قابليت اطمينان آنها شيوه هاي ديگري نياز است:

 تحليل كات ست(Cut Set Analysis)

 تحليل تاي ست (Tie Set Analysis)

 درخت خطا (Fault Tree

 اين روشها همگي در زيرمجموعه روش مدلسازي شبكه قرار مي گيرد. 

 

فهرست مطالب و اسلایدها

بخش اول

 روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان در سیستم ها

مدلسازي شبكه

(Network Modeling)

سيستمهاي سري

سيستمهاي موازي

سيستمهايي

با n  عضو

ارزيابي قابليت اطمينان در سيستم هاي پيچيده

  كات ست (Cut Set)

  مجموعه انقطاع (Cut Set)

  مجموعه تاي ست (Tie Set)

درخت خطا (Fault Tree)

مدلسازي به روش ماركوف

تعريف ها

مراحل اصلي FMEA

نمونه اي از مطالعات FMEA در ترانسفورماتور

درخت خطا در مخزن

درخت خطا در تپ چنجر ترانسفورماتور

تشكيل درخت خطا براي اجزاي تپ چنجر

بدست آمدن درخت خطا در ترانسفورماتور


nbsp nbsp nbsp ارزيابي قابليت اطمينان احتمال وقوع رخدادهاي set analysis nbsp set nbsp مجموعه هاي پيچيدهاز آنجا روش مدلسازي شبكه اين روشها همگي مدلسازي شبكه قرار گيرد nbsp nbsp nbsp nbsp قابليت اطمينان ارزيابي قابليت درخت خطا cut set nbsp تحليل set nbsp اطمينان قابليت سيستم ارزيابي مدلسازي تحليل سيستمهاي سيستمها analysis


سایر محصولات :

پاورپوینت نمايشگاه ملي شدن صنعت نفت


پاورپوینت نقد و بررسی معنويت مدرن و عرفانهاي کاذب


پاورپوینت مسائل سیاسی جهان اسلام


پاورپوینت تأثیر تمدّن اسلامی بر تمدّن غربی


پاورپوینت پدافند غير عامل در حوزه دامپزشكي


پاورپوینت تجزیه وتحلیل از بیداری اسلامی در کشور تونس


پاورپوینت آخرین وضعیت جنوب سودان


پاورپوینت سمینار بررسی مراحل و روند تولید و انتشار خبر


پاورپوینت ساختار اجرائي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران


پاورپوینت دوره آموزش دستورالعمل پلمب گذاري وسايل توزين و سنجش


پاورپوینت جریان شناسی سیاسی ایران دوره مشروطه طلبان تا دوره اصولگرایان


پاورپوینت جریان شناسی سیاسی


پاورپوینت اصول و مبانی قدرت و سیاست


پاورپوینت حماسه سياسي بايدها و نبايدها


پاورپوینت بررسی وتحلیل انقلاب اسلامی ایران


پاورپوینت اندیشه های سیاسی شهید مطهری


پاورپوینت مبانی و سیر اندیشه سیاسی امام و مباحث مهم آن


پاورپوینت اصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی و رهبر معظم انقلاب اسامی


پاورپوینت سوژه یابی در رسانه های خبری


پاورپوینت رشته تحصیلی دانش آموزان و آیندۀ ی میهن اسلامی


پاورپوینت نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی


پاورپوینت چگونه آموزش علوم با روش مبتنی بر تدریس اعضای گروه (TMTD) امکان پذیر است


پاورپوینت بازيهاي بومي و محلي


پاورپوینت اوقات فراغت و جهانگردی


پاورپوینت رفتار جمعی


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت نظام های اقتصادی 3


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت نظام های اقتصادی


پاورپوینت کارگاه اقتصاد مقاومتی


پاورپوینت خصوصی سازی با تاکید بر بازاریابی ورزشی


پاورپوینت صنعت نفت و گاز


پاورپوینت شناسایی پتانسیل های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به مصر


پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشران توسعه دانایی محور


پاورپوینت طرح زمان بندی خواب/بیداربرای رسیدن به کمترین تاخیر نقطه به نقطه در شبکه های حسگر بی سیم


پاورپوینت کنترل ديجيتال


کسب درامسایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت خط تولید بیسکویتتگ ها :nbsp nbsp nbsp ارزيابي قابليت اطمينان احتمال وقوع رخدادهاي set analysis nbsp set nbsp مجموعه هاي پيچيدهاز آنجا روش مدلسازي شبكه اين روشها همگي مدلسازي شبكه قرار گيرد nbsp nbsp nbsp nbsp قابليت اطمينان ارزيابي قابليت درخت خطا cut set nbsp تحليل set nbsp اطمينان قابليت سيستم ارزيابي مدلسازي تحليل سيستمهاي سيستمها analysis
سایر محصولات