پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان - دانلود کامل
پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان
پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان

       نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهادارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد. سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .عمر تاس ماهيان صيد شدهاز نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.الف) تاس ماهي - در سواحل جنوبي از 11 سال تا 25 سال.ب) اوزون برون - بين 7 تا 22 سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.ج) فيل ماهي -  فيل  ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال.  فهرست مطالب و...

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

دانلود        نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهادارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد. سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي...

در این پاورپوینت به ریخت شناسی تاس ماهیان پرداخته شده است پاورپوینت ریخت شناسی تاس ماهیان

       نوع فایل power point قابل ویرایش 14 اسلاید قسمتی از اسلایدهادارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج...

پاورپوینت شناسي ژئومرفولوژی ایران پاورپوینت پاورپوینت  کاربرد روش های لرزه ای در اکتشاف منابع آب پاورپوینت تاس کانیها وسنگهای صنعتی پاورپوینت ماهيان انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی پاورپوینت ماهيان ماهواره های محیطی و منابع زمینی پاورپوینت ريخت داده های ساختمان زمین شناسی پاورپوینت شناسي وظايف يك مربي و سرمربي خوب پاورپوینت پاورپوینت ورزش و جامعه پذیری پاورپوینت شناسي ورزش پاورپوینت تاس واليبال پاورپوینت ماهيان نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي پاورپوینت شناسي تاریخچه تربیت بدنی ماهيان پاورپوینت مكمل غذايي يعني چه پاورپوینت ريخت دوپینگ در ورزش چیست پاورپوینت ريخت خلاقیت و نوآوری در مدیریت پاورپوینت ماهيان تاریخچه و قوانین تنیس خاکی پاورپوینت تاس آسيب هاِي رايج در ميان ورزشكاران رشته تكواندو پاورپوینت شناسي زمین شناسی پاورپوینت تاس آموزش و تربیت پاورپوینت پاورپوینت بیمه های ورزشی پاورپوینت ماهيان اشتراك‌گذاری دانش در سازمان‌ها پاورپوینت ريخت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي برنامه ريزي پاورپوینت پاورپوینت بازيهاي بومي و محلي پاورپوینت پاورپوینت آشوب در مدیریت پاورپوینت تاس اصول و مباني تربيت بدني پاورپوینت شناسي توانبخشی پاورپوینت شناسي روانشناسی احساس و ادراک پاور تاس پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت شناسي طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت تاس انواع خشک کن ها پاورپوینت ريخت پنیر و انواع آن پاورپوینت ماهيان سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت تاس نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت شناسي طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تاس چارچوب معلمی پاورپوینت پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت شناسي توليد شكلات و تافي پاورپوینت تاس آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت ريخت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت شناسي شیرین کننده های غذایی پاورپوینت تاس داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت ماهيان اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت ريخت نظریه گشتالت کسب ريخت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت راه سازی پاورپوینت شناسي کودک آزاری پاورپوینت تاس خلاقیت و نوآوری در مدیریت پاورپوینت ريخت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ريخت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ريخت اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش پاورپوینت تاس تبدیل آنالوگ به دیجیتال پاورپوینت ريخت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی پاورپوینت شناسي گازها و بخارات پاورپوینت ريخت ذرات یکسان پاورپوینت تاس مکانیک کوانتومی در فضای فاز پاورپوینت ماهيان مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی: روش میدان های کوانتیده پاورپوینت پاورپوینت تکانه زاویه ای پاورپوینت: ريخت مدلسازي تجربي  قابليت شناسائي پاورپوینت ماهيان Drude’s classical theory کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت ماهيان شیرین کننده های غذایی پاورپوینت شناسي طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت توانبخشی پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت ريخت كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت شناسي انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت تاس انواع خشک کن ها پاورپوینت ريخت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت ماهيان آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ماهيان طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ريخت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ريخت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت شناسي رادیولوژی پاورپوینت تاس نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت ماهيان مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت تاس آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت ماهيان داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت شناسي فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت ريخت قهوه پاورپوینت تاس عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت تاس اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت ماهيان حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت ريخت كنترل نشت در سدهاي خاكي پاورپوینت شناسي توليد شكلات و تافي

پاورپوینت ريخت شناسي تاس ماهيان

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 14 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

دارای بدن کشیده،دراز،دوکی شکل و پوشیده از پنج رديف طولي از صفحات استخواني ( اسكوت هاي ) بزرگ بر روي بدن : يك رديف پشتي ، دو رديف جانبي و دو رديف شكمي يا جانبي شكمي است ؛

بقية پوست توسط دانه هاي ظريف ، دندانك ها و صفحات كوچك پوشيده شده است.   سر توسط تعداد زيادي صفحات ( پلاك هاي ) استخواني پوشيده شده است كه به آنها درموكرانيوم ( جمجمة پوستي ) مي گويند.

پوزه طويل ، مخروطي يا قاشقي شكل ( بيلچه مانند ) است . دهان زيرين ، قابل بيرون زدن ( رفت و برگشت ) است و در ماهيان بالغ دندان وجود ندارد . لب گوشتي وجود ندارد و قبل از دهان نيز چهار عدد سبيلك قرار گرفته است . تعداد خارهاي آبششي محدود است . غشاي پايه آبششي وجود ندارد.

 سرپوش هاي آبششي از يك استخوان قوي به نام استخوان زير سر پوش آبششي شكل گرفته اند . استخوان پيش سرپوش آبششي ابتدايي است و استخوان هاي بين سرپوش آبششي و سرپوش آبششي و سرپوش آبششي وجود ندارد.

اولين شعاع باله هاي سينه اي به يك خار قوي تبديل شده است .

عمر تاس ماهيان صيد شده

از نظر سرعت رشد كند بوده و جزء ماهيان طويل عمر هستند . تعيين سن از طریق قطع باله سينه اي و ثابت كردن باله ها در آفتاب  و تهیه مقاطعي از شعاع اول باله سينه اي ومشاهده و شمارش دوائر مخصوص صورت می گیرد.

الف) تاس ماهي - در سواحل جنوبي از 11 سال تا 25 سال.

ب) اوزون برون - بين 7 تا 22 سال در صيد گاههاي سواحل جنوبي.

ج) فيل ماهي -  فيل  ماهی نر 8 تا 29 سال و ماده ها 10 تا 32 سال. 

 

فهرست مطالب و اسلایدها

عمر تاس ماهيان صيد شده

توليد مثل تاس ماهيان

تغذيه تاس ماهيان

گونه هاي مربوط به ايران

A. nudiventris

A. persicus

A. ruthenus

A. stellatus

  1. huso

nbsp nbsp nbsp آبششي وجود ندارد ندارد اولين شعاع سرپوش آبششي وجود وجود ندارد اولين اولين شعاع باله عمر هستند تعيين جزء ماهيان طويل nbsp nbsp وجود ندارد سرپوش آبششي تاس ماهيان شده است سواحل جنوبي ماهيان صيد آبششي ماهيان سرپوش ندارد صفحات سواحل جنوبي پوشيده استخواني


سایر محصولات :

پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران


پاورپوینت  کاربرد روش های لرزه ای در اکتشاف منابع آب


پاورپوینت کانیها وسنگهای صنعتی


پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی


پاورپوینت ماهواره های محیطی و منابع زمینی


پاورپوینت داده های ساختمان زمین شناسی


پاورپوینت وظايف يك مربي و سرمربي خوب


پاورپوینت ورزش و جامعه پذیری


پاورپوینت ورزش


پاورپوینت واليبال


پاورپوینت نقش مواد معدني در فعاليت هاي ورزشي


پاورپوینت تاریخچه تربیت بدنی


پاورپوینت مكمل غذايي يعني چه


پاورپوینت دوپینگ در ورزش چیست


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت تاریخچه و قوانین تنیس خاکی


پاورپوینت آسيب هاِي رايج در ميان ورزشكاران رشته تكواندو


پاورپوینت زمین شناسی


پاورپوینت آموزش و تربیت


پاورپوینت بیمه های ورزشی


پاورپوینت اشتراك‌گذاری دانش در سازمان‌ها


پاورپوینت كاربرد اصول مديريت در سازمانهاي ورزشي برنامه ريزي


پاورپوینت بازيهاي بومي و محلي


پاورپوینت آشوب در مدیریت


پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت نظریه گشتالت


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت خلاقیت و نوآوری در مدیریت


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اندازه گیری نیرو گشتاور و کرنش


پاورپوینت تبدیل آنالوگ به دیجیتال


پاورپوینت بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی


پاورپوینت گازها و بخارات


پاورپوینت ذرات یکسان


پاورپوینت مکانیک کوانتومی در فضای فاز


پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی: روش میدان های کوانتیده


پاورپوینت تکانه زاویه ای


پاورپوینت: مدلسازي تجربي  قابليت شناسائي


پاورپوینت Drude’s classical theory


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكي


پاورپوینت توليد شكلات و تافيتگ ها :nbsp nbsp nbsp آبششي وجود ندارد ندارد اولين شعاع سرپوش آبششي وجود وجود ندارد اولين اولين شعاع باله عمر هستند تعيين جزء ماهيان طويل nbsp nbsp وجود ندارد سرپوش آبششي تاس ماهيان شده است سواحل جنوبي ماهيان صيد آبششي ماهيان سرپوش ندارد صفحات سواحل جنوبي پوشيده استخواني
سایر محصولات