تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الگترونیگی در SMEs - دانلود کامل
تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الگترونیگی در SMEs
تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الگترونیگی در SMEs

تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 51 صفحه مقدمه:شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان 90 درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند سنگاپور و مالزي اقتصاد خود را به سمت واحدهاي كوچك و متوسط سوق دهند(كياني، 1372). در ايران، حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور، سازمان‌هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و اين سازمان‌هاي كوچك 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي‌‌شود. شركت‌هاي كوچك و متوسط با سرمايه‌‌گذاري كم، اشتغال قابل ملاحظه‌اي مي‌‌آفرينند و به علت انعطاف پذيري جغرافيايي، اجراي برنامه عدم تمركز در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي را آسان مي‌سازند، ضمن اينكه مي‌توانند به صورت صنايع جنبي در خدمت صنايع بزرگ باشند. امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از:الف) غالباً داراي تكنولوژي ملي بوده و وابستگي آنها به خارج كمتر است.ب ) روش توليد آنها نسبتاً ساده و امور فني و اداري آنها توسط يك نفر و يا چند نفر مي‌‌تواند اداره شود.ج ) انعطاف‌‌‌پذيري زيادي دارند كه بواسطه آن مي‌‌‌‌‌توان تصميمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكي 1372)ظهور اينترنت و آغاز قرن ديجيتالي، تحولات عظيمي را در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورده، و چالش‌‌‌هاي نويني را در مقابل فعالان اقتصادي مطرح نموده است. ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهاي مختلف جهان با علم به اينكه عدم رفع اين موانع و عدم استفاده از قابليت‌ها و فرصت‌‌هاي ارائه شده بوسيله اينترنت، توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش مي‌دهد و باعث محدود شدن فعاليت تجاري آنها مي‌شود و با توجه به اينكه اين مسأله مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوين سياست‌هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و...

تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 51 صفحه مقدمه:شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان 90 درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند سنگاپور و مالزي اقتصاد خود را به سمت واحدهاي كوچك و متوسط سوق دهند(كياني، 1372). در ايران، حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور، سازمان‌هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و اين سازمان‌هاي كوچك 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي‌‌شود. شركت‌هاي كوچك و متوسط با سرمايه‌‌گذاري كم، اشتغال قابل ملاحظه‌اي مي‌‌آفرينند و به علت انعطاف پذيري جغرافيايي، اجراي برنامه عدم تمركز در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي را آسان مي‌سازند، ضمن اينكه مي‌توانند به صورت صنايع جنبي در خدمت صنايع بزرگ باشند. امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از:الف) غالباً داراي تكنولوژي ملي بوده و وابستگي آنها به خارج كمتر است.ب ) روش توليد آنها نسبتاً ساده و امور فني و اداري آنها توسط يك نفر و يا چند نفر مي‌‌تواند اداره شود.ج ) انعطاف‌‌‌پذيري زيادي دارند كه بواسطه آن مي‌‌‌‌‌توان تصميمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد....

در این تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs بحث شده است تحقیق در مورد ضرورت حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در SMEs

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 51 صفحه مقدمه:شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان 90 درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند...

پاورپوینت در نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت در کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت SMEs امولسيون هاي غذايي پاورپوینت الكترونيكي EXTRACTION پاورپوینت در سفره سلامت پاورپوینت حمايت پخت و پزصحيح پاورپوینت مورد HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت الكترونيكي دریافت شیر خام پاورپوینت تجارت بخش پنیر UF پاورپوینت از دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت تحقیق مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت در عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت توسعه حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت ضرورت جام جهاني فوتبال پاورپوینت SMEs تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت در بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت تجارت آناتومي انساني پاورپوینت تحقیق آسيب هاي مچ پا پاورپوینت ضرورت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت حمايت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت حمايت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت توسعه آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت الكترونيكي برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت تجارت تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت توسعه آزمایشگاه بیو شیمی کسب توسعه درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت ضرورت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاور تجارت پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت مورد طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت ضرورت پنیر و انواع آن پاورپوینت مورد انواع خشک کن ها پاورپوینت الكترونيكي توليد شكلات و تافي پاورپوینت ضرورت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت توسعه نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت SMEs شیرین کننده های غذایی پاورپوینت در نظریه گشتالت پاورپوینت الكترونيكي آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت از سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت حمايت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت الكترونيكي راه سازی پاورپوینت SMEs چارچوب معلمی پاورپوینت SMEs آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت الكترونيكي طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت از داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت الكترونيكي کودک آزاری پاورپوینت از طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت SMEs تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق تجارت در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق تجارت در مورد سازمان تحقیق مورد در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق از در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق در در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق در در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) تحقیق مورد در مورد فعاليتهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب تحقیق مورد در مورد حسابداری تحقیق حمايت در مورد تعريف دولت تحقیق مورد در مورد روزنامه نگاري ديروز و روزنامه نگاري امروز تحقیق از در مورد تجزيه و تحليل سيستم كارگزيني و حسابداري شركت روغن نباتي لادن دانلود الكترونيكي نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب الكترونيكي درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مورد شیرین کننده های غذایی پاورپوینت الكترونيكي طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت در آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت از روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت تحقیق توانبخشی پاورپوینت از طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت الكترونيكي كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت SMEs انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت الكترونيكي انواع خشک کن ها پاورپوینت حمايت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت مورد طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت حمايت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت SMEs کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت SMEs معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت SMEs رادیولوژی پاورپوینت SMEs نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت SMEs مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت حمايت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت از داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت در فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت SMEs قهوه پاورپوینت در عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت SMEs اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تحقیق حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت تحقیق كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

 

مقدمه:

شركت‌هاي كوچك و متوسط امروزه به عنوان عامل عمده رشد ساختار صنعتي بسياري كشورها محسوب مي‌شوند و اينگونه صنايع براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه درصدد احياي ساختار اقتصادي خود هستند، بسيار حائز اهميت است. اين كشورها دريافته‌اند كه براي سرعت بخشيدن به روند صنعتي شدن، اولويت بايد به رشد صنايع كوچك و متوسط داده شود نه صنايع بزرگ. به همين دليل در حال حاضر اشتياق و تمايل بي‌سابقه‌اي نسبت به صنايع كوچك در بسياري از كشورهاي جهان وجود دارد. (موسي‌نژاد، 1372)

بسياري از كشورهاي جهان حمايت قابل توجهي از صنايع كوچك خود به عمل آورده‌‌‌اند و در جهت گسترش و تقويت آنها سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي اقتصادي متعددي را تدوين كرده‌اند. اين مسأله آنقدر اهميت يافته كه كمتر كشوري مي‌توان يافت كه در آن قانون يا قوانيني در جهت حمايت از صنايع كوچك وجود نداشته باشد.

اخيراً بسياري از كشورها دريافته‌اند كه واحدهاي توليدي كوچك قادر به ايفاي نقش عمده‌اي در اقتصاد ملي هستند. در برخي از كشورها چنين به نظر مي‌رسد كه اقتصاد ملي بر پايه واحدهاي كوچك بنا شده است. در تايوان 90 درصد صادرات توسط اين بخش تامين مي‌گردد. تجربه تايوان باعث شد كه بسياري از كشورها همانند سنگاپور و مالزي اقتصاد خود را به سمت واحدهاي كوچك و متوسط سوق دهند(كياني، 1372). در ايران، حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور، سازمان‌هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند و اين سازمان‌هاي كوچك 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي‌دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي‌‌شود. شركت‌هاي كوچك و متوسط با سرمايه‌‌گذاري كم، اشتغال قابل ملاحظه‌اي مي‌‌آفرينند و به علت انعطاف پذيري جغرافيايي، اجراي برنامه عدم تمركز در فعاليت‌‌‌هاي صنعتي را آسان مي‌سازند، ضمن اينكه مي‌توانند به صورت صنايع جنبي در خدمت صنايع بزرگ باشند. امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از:

الف) غالباً داراي تكنولوژي ملي بوده و وابستگي آنها به خارج كمتر است.

ب ) روش توليد آنها نسبتاً ساده و امور فني و اداري آنها توسط يك نفر و يا چند نفر مي‌‌تواند اداره شود.

ج ) انعطاف‌‌‌پذيري زيادي دارند كه بواسطه آن مي‌‌‌‌‌توان تصميمات لازم را به سرعت اتخاذ و اجرا كرد. (خاكي 1372)

ظهور اينترنت و آغاز قرن ديجيتالي، تحولات عظيمي را در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورده، و چالش‌‌‌هاي نويني را در مقابل فعالان اقتصادي مطرح نموده است. ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده كه اين شركت‌ها در پذيرش تكنولوژي‌‌‌‌‌‌هاي نوين با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. كشورهاي مختلف جهان با علم به اينكه عدم رفع اين موانع و عدم استفاده از قابليت‌ها و فرصت‌‌هاي ارائه شده بوسيله اينترنت، توان رقابتي كسب و كارهاي كوچك و متوسط را كاهش مي‌دهد و باعث محدود شدن فعاليت تجاري آنها مي‌شود و با توجه به اينكه اين مسأله مي‌تواند ضربات جبران‌ ناپذيري به اقتصاد ملي وارد نمايد، سياست‌هاي حمايتي وسيعي را جهت استفاده از اينترنت در اين بخش (شركتهاي كوچك و متوسط) اتخاذ نموده‌اند. در تدوين سياست‌هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچك و متوسط، اقدامات بايد بر پايه مطالعات وسيع علمي صورت گيرد، تا سياست‌هاي اتخاذ شده  از كارايي لازم برخوردار باشند. از جمله اين مطالعات مي‌توان به بررسي تجربه كشورها در اين زمينه اشاره كرد كه هدف اساسي اين گزارش مي‌باشد. اين گزارش در چهار بخش اساسي تدوين شده است. در بخش اول تعريف شرکتهاي کوچک و متوسط(SMEs)  و نقش آنها در توسعه اقتصادي مطرح مي‌شود. سپس تعريف تجارت الكترونيكي و كسب و كار الكترونيكي ارائه شده و كاربرد آن در شركتهاي كوچك و متوسط، مزايا و معايب تجارت الكترونيكي براي اين شركتها و چالش‌هاي پيش رو براي پذيرش آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش بعدی به بيان سياستهاي حمايتي از SME ها در توسعه تجارت الكترونيكي و بيان تجربه كشورها در اين رابطه پرداخته و آموزه‌‌هايي از اين تجربيات ارائه خواهد شد. در بخش پاياني نيز نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي سياستي ارائه شده است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                                             1

2. تعاريف و مفاهيم شركت‌هاي كوچك و متوسط                                                                           2

3. توسعه اقتصادي، تغيير ساختار صنعتي و نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط                                               4

4. تعريف و تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي                                                                                             9

5. بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط                                                                      10

6. چالشهاي بكارگيري تجارت الكترونيكي در شركتهاي كوچك و متوسط                                                           15

7. سياستهاي حمايتي از SMEها در توسعه تجارت الكترونيكي                                                                       22

8. تجربه کشورها در حمايت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونيکی                                                       24

9. پيشنهادات آنكتاد براي توسعه تجارت الكترونيكي بين شركتهاي كوچك و متوسط در كشورهاي در حال توسعه 40

10. پيشنهادات                                                                                                                               41

11. منابع و مآخذ  

 

منابع و مأخذ:

  1. خاكي، غلامرضا، «مقايسه سيستم‌هاي اطلاعاتي در صنايع كوچك و متوسط»، مجموعه مقالات سمينار نقش و جايگاه واحدهاي كوچك صنعتي در توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور، آبانماه 1372.
  2. كياني، معصومه، «ضرورت شناخت و حمايت از صنايع كوچك»، مجموعه مقالات سمينار نقش و جايگاه واحدهاي كوچك صنعتي در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور، آبانماه 1372.
  3. موسي نژاد، مهدي، «روشها و مكانيزم‌هاي حمايت از رشد و توسعه صنايع كوچك در ايران، تجربه ژاپن»، مجموعه مقالات نقش و جايگاه واحدهاي كوچك صنعتي در توسعه اقتصادي اجتماعي كشور، آبانماه 1372.
  4. نقش صنايع کوچک در توسعه صنعتی ايران، دکتر محمد قلی يوسفی ، عضو هيات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ايران، واحد مسجد سليمان
  5. طبقه‌بندي بسترسازي الكترونيكي 2004 گزارش واحد اطلاعات اكونوميست با همكاري مؤسسه ارزش تجاري IBM

nbsp nbsp nbsp zwnj zwnj zwnj متوسطnbsp nbsp nbsp واحدهاي كوچك صنعتي جايگاه واحدهاي كوچك كشور آبانماه 1372 اجتماعي كشور آبانماه توسعه تجارت الكترونيكي مجموعه مقالات سمينار اقتصادي اجتماعي كشور nbsp nbsp zwnj zwnj صنايع كوچك تجارت الكترونيكي zwnj هاي شركتهاي كوچك واحدهاي كوچك توسعه اقتصادي هاي كوچك ميzwnj صنايع توسعه صنعتي تجارت الكترونيكي اقتصادي حمايت


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


تحقیق در مورد فعاليتهاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب


تحقیق در مورد حسابداری


تحقیق در مورد تعريف دولت


تحقیق در مورد روزنامه نگاري ديروز و روزنامه نگاري امروز


تحقیق در مورد تجزيه و تحليل سيستم كارگزيني و حسابداري شركت روغن نباتي لادن


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp zwnj zwnj zwnj متوسطnbsp nbsp nbsp واحدهاي كوچك صنعتي جايگاه واحدهاي كوچك كشور آبانماه 1372 اجتماعي كشور آبانماه توسعه تجارت الكترونيكي مجموعه مقالات سمينار اقتصادي اجتماعي كشور nbsp nbsp zwnj zwnj صنايع كوچك تجارت الكترونيكي zwnj هاي شركتهاي كوچك واحدهاي كوچك توسعه اقتصادي هاي كوچك ميzwnj صنايع توسعه صنعتي تجارت الكترونيكي اقتصادي حمايت
سایر محصولات