تحقیق در مورد کنترل کیفیت - دانلود کامل
تحقیق در مورد کنترل کیفیت
تحقیق در مورد کنترل کیفیت

تحقیق در مورد کنترل کیفیت

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 84 صفحه مقدمه:استانداردهاي كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهاني اول، به صورت مدون ايجاد كرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپيماسازي پادشاهي انگليس به منظور بالا بردن ضريب اطمينان هواپيماهاي ساخت خود به تهية راهكارهاي روشمند دست زد.سازمان بين‎المللي استاندارد پس از جنگ جهاني دوم در سال 1946 تأسيس شد و در سال 1987 استانداردهاي جهاني نظام كيفيت موسوم به استانداردهاي ‎ISO 9000 را تدوين و ارائه كرد.در حال حاضر بسياري از شركتها در مناطق تحت تحت فعاليت خود، واردات كالاهايي را مي‎پذيرند كه از اين استانداردها پيروي كنند. در چنين شرايطي براي بهبود كيفيت توليدات، افزايش يافته است؛ زيرا در غير اين صورت شركت‎هاي رقيب كه توليدات خود  را با كمترين قيمت و بهترين كيفيت ارائه مي‎دهند، گوي سبقت را خواهند ربود و آنهايي كه نتوانند سطح توليدات خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.«پيشينه مديريت كيفيت» نشان مي‎دهد كه:‎* توجه به كيفيت و تلاش براي بهبود دائمي، تنش مهم و اساسي در توسعه دارد؛ كشوري مانند ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم در وضع نابسامان اقتصادي به سر مي‎برد، ‌از اين طريق توانست در مدت كمتر از پنجاه سال، به يكي از قطب‎هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل شود.‎*  براي افزايش كيفيت و بهبود مستمر،‌ بايد ديدگاهي واحد انتخاب و ترويج شود.‎* عملي شدن اين ديدگاه، به حمايت همه جانبة دولت، ايجاد نظام تشويش؛ تبليغ و آموزش همگاني به صورت منسجم نياز دارد.‎* بي‎توجهي به اين امر حياتي خواه ناخواه موجب از بين رفتن توليدات داخلي و افزايش واردات خواهد شد.تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايرانحركت در زمينه سيستم‎هاي كيفيت، بخصوص استانداردهاي ‎ISO 9000 ، تشويق مرحوم آقاي مهندس ميراحمد سادات رئيس سابق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. در اين مورد شايد نتوان گفت كه حركت رسمي كشور در زمينه سيستم‎هاي كيفيت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاري سمينارها و دوره‎هاي توجيهي بخصوص سمينار ‎ISO 9000 كه در سال 1369 در رشت برگزار شد برمي‎گردد. در اين ميان، مي‎توان گفت كه حركت جدي و تأثير كنگر كشورمان در زمينه استانداردهاي ‎ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهاي ‎ISO 9000 ويرايش سال 2000 در دي ماه 1374 باز...

تحقیق در مورد کنترل کیفیت تحقیق در مورد کنترل کیفیت

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 84 صفحه مقدمه:استانداردهاي كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهاني اول، به صورت مدون ايجاد كرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپيماسازي پادشاهي انگليس به منظور بالا بردن ضريب اطمينان هواپيماهاي ساخت خود به تهية راهكارهاي روشمند دست زد.سازمان بين‎المللي استاندارد پس از جنگ جهاني دوم در سال 1946 تأسيس شد و در سال 1987 استانداردهاي جهاني نظام كيفيت موسوم به استانداردهاي ‎ISO 9000 را تدوين و ارائه كرد.در حال حاضر بسياري از شركتها در مناطق تحت تحت فعاليت خود، واردات كالاهايي را مي‎پذيرند كه از اين استانداردها پيروي كنند. در چنين شرايطي براي بهبود كيفيت توليدات، افزايش يافته است؛ زيرا در غير اين صورت شركت‎هاي رقيب كه توليدات خود  را با كمترين قيمت و بهترين كيفيت ارائه مي‎دهند، گوي سبقت را خواهند ربود و آنهايي كه نتوانند سطح توليدات خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.«پيشينه مديريت كيفيت» نشان مي‎دهد كه:‎* توجه به كيفيت و تلاش براي بهبود دائمي، تنش مهم و اساسي در توسعه دارد؛ كشوري مانند ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم در وضع نابسامان اقتصادي به سر مي‎برد، ‌از اين طريق توانست در مدت كمتر از پنجاه سال، به يكي از قطب‎هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل شود.‎*  براي افزايش كيفيت و بهبود مستمر،‌ بايد ديدگاهي واحد انتخاب و ترويج شود.‎* عملي شدن اين ديدگاه، به حمايت همه جانبة دولت، ايجاد نظام تشويش؛ تبليغ و آموزش همگاني به صورت منسجم نياز دارد.‎* بي‎توجهي به اين امر حياتي خواه ناخواه موجب از بين رفتن توليدات داخلي و افزايش واردات خواهد شد.تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايرانحركت در زمينه سيستم‎هاي كيفيت، بخصوص استانداردهاي ‎ISO 9000 ، تشويق مرحوم آقاي مهندس ميراحمد سادات رئيس سابق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. در اين مورد شايد نتوان گفت كه حركت رسمي كشور در زمينه سيستم‎هاي كيفيت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاري سمينارها و دوره‎هاي توجيهي بخصوص سمينار ‎ISO 9000 كه در سال 1369 در رشت برگزار شد برمي‎گردد. در اين ميان، مي‎توان گفت كه حركت جدي و تأثير كنگر كشورمان در زمينه استانداردهاي ‎ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهاي ‎ISO 9000 ويرايش سال 2000 در دي ماه 1374 باز مي‎گردد. اين حركت كه با پيگيري و حمايت‎هاي مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سرانجام رسيد يكي از ماندگارترين حركات در اين مرحله بود كه اخيراً نيز با ترجمه و انتشار ويرايش فعال 2000 استمرار يافته است. فهرست مطالب:پيشينه مديريت كيفيتتاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايرانمديريت كيفيت چيست؟سير تحول مفاهيم كيفيتآشنايي با مفاهيم كليدي در فرهنگ ‎T.Q.M: مشتري در فرهنگ ‎T.Q.Mكنترل در فرهنگ T.Q.Mكيفيت در فرهنگ ‎ T.Q.Mمديريت در فرهنگ ‎ T.Q.Mهدف اساسي مديريت كيفيت فراگيرسطوح قابل قبول كيفيتهزينه كيفيتشاخص‎هاي رقابتي اصول حاكم بر سيستم‎هاي  مديريت كيفيتجمع‎بنديتاريخچه تأسيس سازمان بين‎المللي استاندارد ‎(ISO)استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9000عنوانتكامل ايزو ‎9000متن استاندارد ‎ISO 9001-2000نگرش فراينديسازگاري با ساير سيستم‎هاي مديريتاستانداردي بين‎المللي ‎ISO 9002استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9003استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9004 ارتباط ‎ISO 9001، ‎ISO 9004اقدامات لازم براي دريافت گواهي‎نامهسازمان تأكيد كنندهشركت‎هاي گواهي دهندهدريافت گواهي‎نامهاستقبال جهاني از استانداردهاي سري ايزو ‎9000نگرشي در روند كار در آمريكا و كاناداچگونگي شروع كارعملكرد استراليا در زمينه استانداردهاي سري ‎ISO 9000منابع و مآخذ منابع و مأخذ:- مديريت كيفيت فراگير،‌اصول و مفاهيم، چشم‎اندازها و كاربرد، تأليف: دكتر فتاح شريف‎زاده.2- آشنايي با نيازمندي‎هاي نسخه سال 2000 استاندارد ‎ISO 9001 و مستندسازي براساس اين استاندارد، تأليف: دكتر حميد اميران.3- ايزوكيو اس 9000 در چارچوب مديريت كيفيت جامع، تأليف:‌دكتر رضا مهربان.4- مديريت كيفيت فراگير ‎(TQM)، تأليف: مهندس مجتبي رجب بيگي و دكتر محمدحسين سليمي. ...

در این تحقیق در مورد کنترل کیفیت بحث شده است تحقیق در مورد کنترل کیفیت

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 84 صفحه مقدمه:استانداردهاي كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهاني اول، به صورت مدون ايجاد كرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپيماسازي پادشاهي انگليس به منظور بالا بردن ضريب اطمينان هواپيماهاي ساخت خود به تهية راهكارهاي روشمند دست زد.سازمان بين‎المللي استاندارد پس از جنگ جهاني دوم در سال 1946 تأسيس شد و در سال 1987 استانداردهاي جهاني نظام كيفيت موسوم به استانداردهاي ‎ISO 9000 را تدوين و ارائه كرد.در حال حاضر بسياري از شركتها در مناطق تحت تحت فعاليت خود، واردات كالاهايي را مي‎پذيرند كه از اين استانداردها پيروي كنند. در چنين شرايطي براي بهبود كيفيت توليدات، افزايش يافته است؛ زيرا در غير اين صورت شركت‎هاي رقيب كه توليدات خود  را با كمترين قيمت و بهترين كيفيت ارائه مي‎دهند، گوي سبقت را خواهند ربود و آنهايي كه نتوانند سطح توليدات خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.«پيشينه مديريت كيفيت» نشان مي‎دهد كه:‎* توجه به كيفيت و تلاش براي بهبود دائمي، تنش مهم و اساسي در توسعه دارد؛ كشوري مانند ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم در وضع نابسامان اقتصادي به سر مي‎برد، ‌از اين طريق توانست در مدت كمتر از پنجاه سال، به يكي از قطب‎هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل شود.‎*  براي افزايش كيفيت و بهبود مستمر،‌ بايد ديدگاهي واحد انتخاب و ترويج شود.‎* عملي شدن اين ديدگاه، به حمايت همه جانبة دولت، ايجاد نظام تشويش؛ تبليغ و آموزش همگاني به صورت منسجم نياز دارد.‎* بي‎توجهي به اين امر حياتي خواه ناخواه موجب از بين رفتن توليدات داخلي و افزايش واردات خواهد شد.تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايرانحركت در زمينه سيستم‎هاي كيفيت، بخصوص استانداردهاي ‎ISO 9000 ، تشويق مرحوم آقاي مهندس ميراحمد سادات رئيس سابق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. در اين مورد شايد نتوان گفت كه حركت رسمي كشور در زمينه سيستم‎هاي كيفيت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاري سمينارها و دوره‎هاي توجيهي بخصوص سمينار ‎ISO 9000 كه در سال 1369 در رشت برگزار شد برمي‎گردد. در اين ميان، مي‎توان گفت كه حركت جدي و تأثير كنگر كشورمان در زمينه استانداردهاي ‎ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهاي ‎ISO 9000 ويرايش سال 2000 در دي ماه 1374 باز مي‎گردد. اين حركت كه با پيگيري و حمايت‎هاي مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سرانجام رسيد يكي از ماندگارترين حركات در اين مرحله بود كه اخيراً نيز با ترجمه و انتشار ويرايش فعال 2000 استمرار يافته است. فهرست مطالب:پيشينه مديريت كيفيتتاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايرانمديريت كيفيت چيست؟سير تحول مفاهيم كيفيتآشنايي با مفاهيم كليدي در فرهنگ ‎T.Q.M: مشتري در فرهنگ ‎T.Q.Mكنترل در فرهنگ T.Q.Mكيفيت در فرهنگ ‎ T.Q.Mمديريت در فرهنگ ‎ T.Q.Mهدف اساسي مديريت كيفيت فراگيرسطوح قابل قبول كيفيتهزينه كيفيتشاخص‎هاي رقابتي اصول حاكم بر سيستم‎هاي  مديريت كيفيتجمع‎بنديتاريخچه تأسيس سازمان بين‎المللي استاندارد ‎(ISO)استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9000عنوانتكامل ايزو ‎9000متن استاندارد ‎ISO 9001-2000نگرش فراينديسازگاري با ساير سيستم‎هاي مديريتاستانداردي بين‎المللي ‎ISO 9002استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9003استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9004 ارتباط ‎ISO 9001، ‎ISO 9004اقدامات...

پاورپوینت کنترل نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت مورد کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت کیفیت امولسيون هاي غذايي پاورپوینت در EXTRACTION پاورپوینت مورد سفره سلامت پاورپوینت مورد پخت و پزصحيح پاورپوینت مورد HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت در دریافت شیر خام پاورپوینت تحقیق بخش پنیر UF پاورپوینت تحقیق دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت کنترل مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت کنترل عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت کنترل حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت تحقیق جام جهاني فوتبال پاورپوینت در تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت کنترل بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت مورد آناتومي انساني پاورپوینت کیفیت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت مورد چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت مورد مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت کیفیت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت مورد آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت تحقیق برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت مورد تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت تحقیق تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت تحقیق آزمایشگاه بیو شیمی کسب کیفیت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت کیفیت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت کنترل توانبخشی پاور تحقیق پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت تحقیق طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت کنترل انواع خشک کن ها پاورپوینت مورد پنیر و انواع آن پاورپوینت در توليد شكلات و تافي پاورپوینت کنترل مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت مورد شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مورد نظریه گشتالت پاورپوینت مورد سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت در میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت کنترل راه سازی پاورپوینت کیفیت چارچوب معلمی پاورپوینت کنترل آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت کیفیت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تحقیق داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت کنترل کودک آزاری پاورپوینت تحقیق طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تحقیق تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق کنترل در مورد فرار مالیاتی تحقیق مورد در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق مورد در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق کنترل در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق مورد در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق تحقیق در مورد سازمان تحقیق در در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق تحقیق در مورد حسابداري دولتي تحقیق تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق کنترل در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود تحقیق نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب مورد درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت کنترل شیرین کننده های غذایی پاورپوینت در طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مورد آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاورپوینت کنترل طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت کنترل كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت کیفیت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت مورد انواع خشک کن ها پاورپوینت کیفیت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت در طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تحقیق طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت تحقیق رادیولوژی پاورپوینت مورد نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت در مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت در آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت تحقیق داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مورد فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت کیفیت قهوه پاورپوینت تحقیق عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت کنترل اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت در حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت تحقیق كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد کنترل کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 84 صفحه

 

مقدمه:

استانداردهاي كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهاني اول، به صورت مدون ايجاد كرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپيماسازي پادشاهي انگليس به منظور بالا بردن ضريب اطمينان هواپيماهاي ساخت خود به تهية راهكارهاي روشمند دست زد.

سازمان بين‎المللي استاندارد پس از جنگ جهاني دوم در سال 1946 تأسيس شد و در سال 1987 استانداردهاي جهاني نظام كيفيت موسوم به استانداردهاي ‎ISO 9000 را تدوين و ارائه كرد.

در حال حاضر بسياري از شركتها در مناطق تحت تحت فعاليت خود، واردات كالاهايي را مي‎پذيرند كه از اين استانداردها پيروي كنند. در چنين شرايطي براي بهبود كيفيت توليدات، افزايش يافته است؛ زيرا در غير اين صورت شركت‎هاي رقيب كه توليدات خود  را با كمترين قيمت و بهترين كيفيت ارائه مي‎دهند، گوي سبقت را خواهند ربود و آنهايي كه نتوانند سطح توليدات خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.

«پيشينه مديريت كيفيت»

 نشان مي‎دهد كه:

‎* توجه به كيفيت و تلاش براي بهبود دائمي، تنش مهم و اساسي در توسعه دارد؛ كشوري مانند ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم در وضع نابسامان اقتصادي به سر مي‎برد، ‌از اين طريق توانست در مدت كمتر از پنجاه سال، به يكي از قطب‎هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل شود.

‎*  براي افزايش كيفيت و بهبود مستمر،‌ بايد ديدگاهي واحد انتخاب و ترويج شود.

‎* عملي شدن اين ديدگاه، به حمايت همه جانبة دولت، ايجاد نظام تشويش؛ تبليغ و آموزش همگاني به صورت منسجم نياز دارد.

‎* بي‎توجهي به اين امر حياتي خواه ناخواه موجب از بين رفتن توليدات داخلي و افزايش واردات خواهد شد.

تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايران

حركت در زمينه سيستم‎هاي كيفيت، بخصوص استانداردهاي ‎ISO 9000 ، تشويق مرحوم آقاي مهندس ميراحمد سادات رئيس سابق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. در اين مورد شايد نتوان گفت كه حركت رسمي كشور در زمينه سيستم‎هاي كيفيت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاري سمينارها و دوره‎هاي توجيهي بخصوص سمينار ‎ISO 9000 كه در سال 1369 در رشت برگزار شد برمي‎گردد. در اين ميان، مي‎توان گفت كه حركت جدي و تأثير كنگر كشورمان در زمينه استانداردهاي ‎ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهاي ‎ISO 9000 ويرايش سال 2000 در دي ماه 1374 باز مي‎گردد. اين حركت كه با پيگيري و حمايت‎هاي مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سرانجام رسيد يكي از ماندگارترين حركات در اين مرحله بود كه اخيراً نيز با ترجمه و انتشار ويرايش فعال 2000 استمرار يافته است.

 

فهرست مطالب:

پيشينه مديريت كيفيت

تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايران

مديريت كيفيت چيست؟

سير تحول مفاهيم كيفيت

آشنايي با مفاهيم كليدي در فرهنگ ‎T.Q.M: مشتري در فرهنگ ‎T.Q.M

كنترل در فرهنگ T.Q.M

كيفيت در فرهنگ ‎ T.Q.M

مديريت در فرهنگ ‎ T.Q.M

هدف اساسي مديريت كيفيت فراگير

سطوح قابل قبول كيفيت

هزينه كيفيت

شاخص‎هاي رقابتي

 اصول حاكم بر سيستم‎هاي  مديريت كيفيت

جمع‎بندي

تاريخچه تأسيس سازمان بين‎المللي استاندارد ‎(ISO)

استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9000

عنوان

تكامل ايزو ‎9000

متن استاندارد ‎ISO 9001-2000

نگرش فرايندي

سازگاري با ساير سيستم‎هاي مديريت

استانداردي بين‎المللي ‎ISO 9002

استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9003

استاندارد بين‎المللي ‎ISO 9004

 ارتباط ‎ISO 9001، ‎ISO 9004

اقدامات لازم براي دريافت گواهي‎نامه

سازمان تأكيد كننده

شركت‎هاي گواهي دهنده

دريافت گواهي‎نامه

استقبال جهاني از استانداردهاي سري ايزو ‎9000

نگرشي در روند كار در آمريكا و كانادا

چگونگي شروع كار

عملكرد استراليا در زمينه استانداردهاي سري ‎ISO 9000

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

- مديريت كيفيت فراگير،‌اصول و مفاهيم، چشم‎اندازها و كاربرد، تأليف: دكتر فتاح شريف‎زاده.

2- آشنايي با نيازمندي‎هاي نسخه سال 2000 استاندارد ‎ISO 9001 و مستندسازي براساس اين استاندارد، تأليف: دكتر حميد اميران.

3- ايزوكيو اس 9000 در چارچوب مديريت كيفيت جامع، تأليف:‌دكتر رضا مهربان.

4- مديريت كيفيت فراگير ‎(TQM)، تأليف: مهندس مجتبي رجب بيگي و دكتر محمدحسين سليمي.


nbsp nbsp nbsp بينlrm المللي استاندارد سازمان بينlrm المللي تحقيقات صنعتي ايران كيفيت فراگيرسطوح قابل فراگيرسطوح قابل قبول lrm iso بينlrm المللي nbsp nbsp سيستمlrm هاي iso 9000 هاي كيفيت استانداردهاي lrm المللي lrm كيفيت استانداردهاي استاندارد مديريت سيستمlrm المللي ميlrm بينlrm


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp بينlrm المللي استاندارد سازمان بينlrm المللي تحقيقات صنعتي ايران كيفيت فراگيرسطوح قابل فراگيرسطوح قابل قبول lrm iso بينlrm المللي nbsp nbsp سيستمlrm هاي iso 9000 هاي كيفيت استانداردهاي lrm المللي lrm كيفيت استانداردهاي استاندارد مديريت سيستمlrm المللي ميlrm بينlrm
سایر محصولات