تحقیق در مورد مدیریت دانش - دانلود کامل
تحقیق در مورد مدیریت دانش
تحقیق در مورد مدیریت دانش

تحقیق در مورد مديريت دانش

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 44 صفحه مقدمه:مفهوم دانش :دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر چند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهوي نيست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند .سردرگمي درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش – تفاوتها و مفاهيم آنها هزينه هاي زيادي را بر مبتکران طرحهاي فني تحميل کرده است و در عين حال نتايج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاهي ،شرکت ها تا پيش از سرمايه گذاري وسيع در زمينه سامانه اي خاص ،اصولا به درستي نمي دانند چه مي خواهند.جان استوارت ميل اقتصاددان انگليسي معتقد است که بين افزايش توليد و علم رابطه وجود دارد. فرض وي اين بود که دانش مهم ترين عامل  ايجاد پويايي اجتماعي – اقتصادي و توسعه ثروت است.هدف اوليه علم يا محقق ،روشن ساختن مسئله اي است که با آن مواجه شده است و هدف غايي او دست يابي به نظريه يا قانون علمي جهان شمول است.علم در لغت به معني معرفت و دانش است و به هر نوع آگاهي انسان نسبت به پديده ها اطلاق مي شود. علم داراي دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge  به معني دانستن در مقابل جهل است. اين واژه وقتي به کار مي رود که انسان نسبت به موضوعي آگاهي پيدا مي کند که از قبل اين آگاهي را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science) به معرفتي اطلاق مي شود که با روشهاي تجربي اثبات و تاييد شده باشد.کارل پوپر ،فيلسوف علم ،استدلال کرد که علم از طريق ابطال پذيري داعيه هاي دانشي خود (که نظريه ها ،پيش بيني ها ،و حدس ها را در معرض آزمونهاي متوالي قرار مي دهد. )پيشرفت مي کند.تعريف کاربردي دانش :برخي محققان،علاوه بر"اطلاعات" و " دانش " که کم و بيش القا کننده مفهوم آگاهي و دانش هستند، از واژه هاي ديگري نيزاستفاده مي کنند. مثلا به تشريح مفاهيمي نظير : عقل َ،بصيرت ،اراده ،عمل و نظاير آنها مي پردازند.دانش:اکثر مردم ،بطور شهودي فکر مي کنند که دانش ،وسيع تر ،عميق تر و غني تر از داده ها و اطلاعات است.مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ،تصوير کساني را ارائه مي دهند که در زمينه اي خاص داراي اطلاعاتي زياد ،عميق و قابل اعتماد بوده و اشخاصي هوشمند و تحصيل کرده اند. مردم غالبا لفظ " دانشمند " يا دانشور" را براي يادداشت ،کتاب راهنما " و يا پايگاه اطلاعاتي به کار نمي برند،حتي اگر اين موارد به وسيله افراد صاحب دانش تدوين شده باشند.از آنجا که معرفت شناسان ،تمام عمر خود را صرف درک و فهم واقعيت "دانستن و دانشمندي " مي کنند،ما را از پرداختن به اين امر بي نياز مي سازند.دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ها ريشه مي گيرند. تبديل اطلاعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. اين تبديل ها از طيف واژه هاي...

تحقیق در مورد مديريت دانش تحقیق در مورد مدیریت دانش

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 44 صفحه مقدمه:مفهوم دانش :دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر چند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهوي نيست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند .سردرگمي درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش – تفاوتها و مفاهيم آنها هزينه هاي زيادي را بر مبتکران طرحهاي فني تحميل کرده است و در عين حال نتايج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاهي ،شرکت ها تا پيش از سرمايه گذاري وسيع در زمينه سامانه اي خاص ،اصولا به درستي نمي دانند چه مي خواهند.جان استوارت ميل اقتصاددان انگليسي معتقد است که بين افزايش توليد و علم رابطه وجود دارد. فرض وي اين بود که دانش مهم ترين عامل  ايجاد پويايي اجتماعي – اقتصادي و توسعه ثروت است.هدف اوليه علم يا محقق ،روشن ساختن مسئله اي است که با آن مواجه شده است و هدف غايي او دست يابي به نظريه يا قانون علمي جهان شمول است.علم در لغت به معني معرفت و دانش است و به هر نوع آگاهي انسان نسبت به پديده ها اطلاق مي شود. علم داراي دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge  به معني دانستن در مقابل جهل است. اين واژه وقتي به کار مي رود که انسان نسبت به موضوعي آگاهي پيدا مي کند که از قبل اين آگاهي را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science) به معرفتي اطلاق مي شود که با روشهاي تجربي اثبات و تاييد شده باشد.کارل پوپر ،فيلسوف علم ،استدلال کرد که علم از طريق ابطال پذيري داعيه هاي دانشي خود (که نظريه ها ،پيش بيني ها ،و حدس ها را در معرض آزمونهاي متوالي قرار مي دهد. )پيشرفت مي کند.تعريف کاربردي دانش :برخي محققان،علاوه بر"اطلاعات" و " دانش " که کم و بيش القا کننده مفهوم آگاهي و دانش هستند، از واژه هاي ديگري نيزاستفاده مي کنند. مثلا به تشريح مفاهيمي نظير : عقل َ،بصيرت ،اراده ،عمل و نظاير آنها مي پردازند.دانش:اکثر مردم ،بطور شهودي فکر مي کنند که دانش ،وسيع تر ،عميق تر و غني تر از داده ها و اطلاعات است.مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ،تصوير کساني را ارائه مي دهند که در زمينه اي خاص داراي اطلاعاتي زياد ،عميق و قابل اعتماد بوده و اشخاصي هوشمند و تحصيل کرده اند. مردم غالبا لفظ " دانشمند " يا دانشور" را براي يادداشت ،کتاب راهنما " و يا پايگاه اطلاعاتي به کار نمي برند،حتي اگر اين موارد به وسيله افراد صاحب دانش تدوين شده باشند.از آنجا که معرفت شناسان ،تمام عمر خود را صرف درک و فهم واقعيت "دانستن و دانشمندي " مي کنند،ما را از پرداختن به اين امر بي نياز مي سازند.دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ها ريشه مي گيرند. تبديل اطلاعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. اين تبديل ها از طيف واژه هاي زير –که در انگليسي همگي با حرف (C)شروع مي شوند- صورت مي پذيرند:مقايسه Comparison  عواقبConsequences        ارتباطات Connectionsگفت و گوConversationدانش در عمل :دليل ارزشمند دانستن دانش ،عملي تر بودن آن در مقايسه با داده و اطلاعات است. دانش را مي بايستي با اعمال و تصميم گيري هايي که به بار آورده است ارزشيابي کرد . مثلا دانش بهتر از داده و اطلاعات مي تواند تاثير چشمگيري بر کاهش هزينه ها و طراحي محصولات جديد داشته باشد. از دانش مي توان در تصميم گيري هاي موثر تر در مورد راهبرد ها ،رقبا ،مشتريان ،کانالهاي توزيع ،توليدات و چرخه هاي حيات خدمات استفاده کرد .دانش داراي قابليت حرکت در مسير عکس خود است،يعني با از دست دادن ارزش ،به اطلاعات و سپس داده تبديل مي شود. يکي از دلايل اصلي اين اتفاق که آن را دانش زدايي مي ناميم ،حجيم شدن دانش است. فهرست مطالب:مفهوم دانش :دانش در عمل :     ويژگيهاي دانشدانش آفريني کسب دانش اصول اوليه رمزگذاري دانشاهميت دانش مديريتارتقاي دانش از طريق ابزارهاي فنيتکنولوژي اطلاعاتسيستم‌هاي حمايت از تصميمات استراتژيکدانش کسب شده به وسيله عوامل هوشمندتعريف مديريتنظريه نقشهاي مديريتيخلاقيت مديرانمديريت موفق و مؤثرچگونه مي توان مديرموفق ومؤثري بود ؟مديريت علمياصول عمده مديريت علميتعريف: مديريت دانشآغاز به کار در زمينه مديريت دانششروع با فن آوريآغاز با کيفيت/مهندسي مجدد/بهترين روشهاآغاز با يادگيري سازمانيآغاز با تصميم گيريآغاز با حسابداريراهبردهاي مديريت دانشنقش ها و مهارت هاي مديريت دانشطرح هاي عملي مديريت دانشانواع طرحهاي مديريت دانشعوامل حياتي موفقيت مديريت دانشکاميابي در طرح هاي مديريت دانش عوامل مؤثر در توفيق طرح دانشفرهنگ دانش محور آگاهي عمومي در زمينه مديريت دانشاهداف مديريت علميکارايي مديريت دانشتصميمات استراتژيکاندازه شرکت و مديريت دانشوعده ها و چالشهاي بازارهاي دانشپيامهاي بازار دانشکارکنان دانش مدارکارکنان مديريت دانشمديران پروژه هاي دانشتعريف هدفهاي مشخص پروژهدسترسي به دانش و انتقال آنمحيط دانشپيوند ارزشمند صنعت و اقتصادکاستي ها و آفات مديريت دانش منابع و مأخذ:مديريت دانش: مفاهيم، تجربه‌ها و پياده سازي,باراندوست,...

در این تحقیق در مورد مدیریت دانش بحث شده است تحقیق در مورد مدیریت دانش

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 44 صفحه مقدمه:مفهوم دانش :دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر چند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهوي نيست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند .سردرگمي درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش – تفاوتها و مفاهيم آنها هزينه هاي زيادي را بر مبتکران طرحهاي فني تحميل کرده است و در عين حال نتايج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاهي ،شرکت ها تا پيش از سرمايه گذاري وسيع در زمينه سامانه اي خاص ،اصولا به درستي نمي دانند چه مي خواهند.جان استوارت ميل اقتصاددان انگليسي معتقد است که بين افزايش توليد و علم رابطه وجود دارد. فرض وي اين بود که دانش مهم ترين عامل  ايجاد پويايي اجتماعي – اقتصادي و توسعه ثروت است.هدف اوليه علم يا محقق ،روشن ساختن مسئله اي است که با آن مواجه شده است و هدف غايي او دست يابي به نظريه يا قانون علمي جهان شمول است.علم در لغت به معني معرفت و دانش است و به هر نوع آگاهي انسان نسبت به پديده ها اطلاق مي شود. علم داراي دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge  به معني دانستن در مقابل جهل است. اين واژه وقتي به کار مي رود که انسان نسبت به موضوعي آگاهي پيدا مي کند که از قبل اين آگاهي را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science) به معرفتي اطلاق مي شود که با روشهاي تجربي اثبات و تاييد شده باشد.کارل پوپر ،فيلسوف علم ،استدلال کرد که علم از طريق ابطال پذيري داعيه هاي دانشي خود (که نظريه ها ،پيش بيني ها ،و حدس ها را در معرض آزمونهاي متوالي قرار مي دهد. )پيشرفت مي کند.تعريف کاربردي دانش :برخي محققان،علاوه بر"اطلاعات" و " دانش " که کم و بيش القا کننده مفهوم آگاهي و دانش هستند، از واژه هاي ديگري نيزاستفاده مي کنند. مثلا به تشريح مفاهيمي نظير : عقل َ،بصيرت ،اراده ،عمل و نظاير آنها مي پردازند.دانش:اکثر مردم ،بطور شهودي فکر مي کنند که دانش ،وسيع تر ،عميق تر و غني تر از داده ها و اطلاعات است.مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ،تصوير کساني را ارائه مي دهند که در زمينه اي خاص داراي اطلاعاتي زياد ،عميق و قابل اعتماد بوده و اشخاصي هوشمند و تحصيل کرده اند. مردم غالبا لفظ " دانشمند " يا دانشور" را براي يادداشت ،کتاب راهنما " و يا پايگاه اطلاعاتي به کار نمي برند،حتي اگر اين موارد...

پاورپوینت در نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت در کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت در امولسيون هاي غذايي پاورپوینت تحقیق EXTRACTION پاورپوینت مورد سفره سلامت پاورپوینت در پخت و پزصحيح پاورپوینت مورد HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت در دریافت شیر خام پاورپوینت تحقیق بخش پنیر UF پاورپوینت تحقیق دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت دانش مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت تحقیق عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت مديريت حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت مورد جام جهاني فوتبال پاورپوینت دانش تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت دانش بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت مورد آناتومي انساني پاورپوینت تحقیق آسيب هاي مچ پا پاورپوینت در چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت دانش مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت دانش اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت مديريت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت دانش برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت در تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت در تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت مديريت آزمایشگاه بیو شیمی کسب مورد درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت دانش روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت دانش توانبخشی پاور مديريت پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت مورد طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت تحقیق انواع خشک کن ها پاورپوینت دانش پنیر و انواع آن پاورپوینت مديريت توليد شكلات و تافي پاورپوینت دانش مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت دانش نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت دانش شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مديريت نظریه گشتالت پاورپوینت مديريت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مديريت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت دانش میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت مورد راه سازی پاورپوینت مديريت چارچوب معلمی پاورپوینت تحقیق آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مديريت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت مديريت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مديريت کودک آزاری پاورپوینت تحقیق طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت دانش تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق مديريت در مورد فرار مالیاتی تحقیق تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق مورد در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق در در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق مورد در مورد سازمان تحقیق تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق مورد در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق در در مورد حسابداري دولتي تحقیق مورد در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود دانش نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب مديريت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مديريت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مورد طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تحقیق آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت مورد توانبخشی پاورپوینت تحقیق طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مورد كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت مديريت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت مورد انواع خشک کن ها پاورپوینت مورد تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت مديريت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مورد طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت دانش کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مديريت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت تحقیق رادیولوژی پاورپوینت تحقیق نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت دانش مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت دانش آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت در داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت تحقیق فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت مورد قهوه پاورپوینت در عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت مورد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت مورد حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت در كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد مديريت دانش

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 44 صفحه

 

مقدمه:

مفهوم دانش :

دانش ،نه داده است و نه اطلاعات ،هر چند که به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوما ماهوي نيست و صرفا از نظر مراتب با هم متفاوتند .

سردرگمي درباره مفهوم داده ،اطلاعات و دانش – تفاوتها و مفاهيم آنها هزينه هاي زيادي را بر مبتکران طرحهاي فني تحميل کرده است و در عين حال نتايج مورد نظر آنان را محقق نکرده است. گاهي ،شرکت ها تا پيش از سرمايه گذاري وسيع در زمينه سامانه اي خاص ،اصولا به درستي نمي دانند چه مي خواهند.

جان استوارت ميل اقتصاددان انگليسي معتقد است که بين افزايش توليد و علم رابطه وجود دارد. فرض وي اين بود که دانش مهم ترين عامل  ايجاد پويايي اجتماعي – اقتصادي و توسعه ثروت است.

هدف اوليه علم يا محقق ،روشن ساختن مسئله اي است که با آن مواجه شده است و هدف غايي او دست يابي به نظريه يا قانون علمي جهان شمول است.

علم در لغت به معني معرفت و دانش است و به هر نوع آگاهي انسان نسبت به پديده ها اطلاق مي شود. علم داراي دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام علم،Knowledge  به معني دانستن در مقابل جهل است. اين واژه وقتي به کار مي رود که انسان نسبت به موضوعي آگاهي پيدا مي کند که از قبل اين آگاهي را نداشته است. مفهوم خاص علم (Science) به معرفتي اطلاق مي شود که با روشهاي تجربي اثبات و تاييد شده باشد.

کارل پوپر ،فيلسوف علم ،استدلال کرد که علم از طريق ابطال پذيري داعيه هاي دانشي خود (که نظريه ها ،پيش بيني ها ،و حدس ها را در معرض آزمونهاي متوالي قرار مي دهد. )پيشرفت مي کند.

تعريف کاربردي دانش :

برخي محققان،علاوه بر"اطلاعات" و " دانش " که کم و بيش القا کننده مفهوم آگاهي و دانش هستند، از واژه هاي ديگري نيزاستفاده مي کنند. مثلا به تشريح مفاهيمي نظير : عقل َ،بصيرت ،اراده ،عمل و نظاير آنها مي پردازند.

دانش:

اکثر مردم ،بطور شهودي فکر مي کنند که دانش ،وسيع تر ،عميق تر و غني تر از داده ها و اطلاعات است.مردم معمولا هنگام گفت و گو درباره صاحبان دانش ،تصوير کساني را ارائه مي دهند که در زمينه اي خاص داراي اطلاعاتي زياد ،عميق و قابل اعتماد بوده و اشخاصي هوشمند و تحصيل کرده اند. مردم غالبا لفظ " دانشمند " يا دانشور" را براي يادداشت ،کتاب راهنما " و يا پايگاه اطلاعاتي به کار نمي برند،حتي اگر اين موارد به وسيله افراد صاحب دانش تدوين شده باشند.

از آنجا که معرفت شناسان ،تمام عمر خود را صرف درک و فهم واقعيت "دانستن و دانشمندي " مي کنند،ما را از پرداختن به اين امر بي نياز مي سازند.

دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ها ريشه مي گيرند. تبديل اطلاعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است. اين تبديل ها از طيف واژه هاي زير –که در انگليسي همگي با حرف (C)شروع مي شوند- صورت مي پذيرند:

  • مقايسه Comparison  
  • عواقبConsequences        
  • ارتباطات Connections
  • گفت و گوConversation

دانش در عمل :

دليل ارزشمند دانستن دانش ،عملي تر بودن آن در مقايسه با داده و اطلاعات است. دانش را مي بايستي با اعمال و تصميم گيري هايي که به بار آورده است ارزشيابي کرد . مثلا دانش بهتر از داده و اطلاعات مي تواند تاثير چشمگيري بر کاهش هزينه ها و طراحي محصولات جديد داشته باشد. از دانش مي توان در تصميم گيري هاي موثر تر در مورد راهبرد ها ،رقبا ،مشتريان ،کانالهاي توزيع ،توليدات و چرخه هاي حيات خدمات استفاده کرد .

دانش داراي قابليت حرکت در مسير عکس خود است،يعني با از دست دادن ارزش ،به اطلاعات و سپس داده تبديل مي شود. يکي از دلايل اصلي اين اتفاق که آن را دانش زدايي مي ناميم ،حجيم شدن دانش است.

 

فهرست مطالب:

مفهوم دانش :

دانش در عمل :

     ويژگيهاي دانش

دانش آفريني

 کسب دانش

 اصول اوليه رمزگذاري دانش

اهميت دانش مديريت

ارتقاي دانش از طريق ابزارهاي فني

تکنولوژي اطلاعات

سيستم‌هاي حمايت از تصميمات استراتژيک

دانش کسب شده به وسيله عوامل هوشمند

تعريف مديريت

نظريه نقشهاي مديريتي

خلاقيت مديران

مديريت موفق و مؤثر

چگونه مي توان مديرموفق ومؤثري بود ؟

مديريت علمي

اصول عمده مديريت علمي

تعريف: مديريت دانش

  • آغاز به کار در زمينه مديريت دانش

شروع با فن آوري

آغاز با کيفيت/مهندسي مجدد/بهترين روشها

آغاز با يادگيري سازماني

آغاز با تصميم گيري

آغاز با حسابداري

راهبردهاي مديريت دانش

نقش ها و مهارت هاي مديريت دانش

طرح هاي عملي مديريت دانش

انواع طرحهاي مديريت دانش

عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش

کاميابي در طرح هاي مديريت دانش

 عوامل مؤثر در توفيق طرح دانش

فرهنگ دانش محور

 آگاهي عمومي در زمينه مديريت دانش

اهداف مديريت علمي

کارايي مديريت دانش

تصميمات استراتژيک

اندازه شرکت و مديريت دانش

وعده ها و چالشهاي بازارهاي دانش

پيامهاي بازار دانش

کارکنان دانش مدار

کارکنان مديريت دانش

مديران پروژه هاي دانش

تعريف هدفهاي مشخص پروژه

دسترسي به دانش و انتقال آن

محيط دانش

پيوند ارزشمند صنعت و اقتصاد

کاستي ها و آفات مديريت دانش

 

منابع و مأخذ:

مديريت دانش: مفاهيم، تجربه‌ها و پياده سازي,

باراندوست, ر. و ش. رحماني «بررسي رابطه تطبيقي مديريت کيفيت جامع و سازمان يادگيرنده.».

باقرينژاد, فرآيند کيفيت فراگير در رويارويي با عصر دانايي. پاکسرشت, مديريت دانش, انتشارات دانشکار.

پيروزفر, ش. مديريت دانايي چيست, pc world iran.

داونپورت and پروساک.. مديريت دانش, انتشارات دانشکار.

عدلي, ف. مديريت دانش، حرکت به فرا سوي دانش, انتشارات فراشناختي انديشه.

کاست, ک. «مديريت دانش از ديدگاه يک استراتژي تجاري.»

هاشم‌زاده, م. (۸۵). پايگاه جامع مهندسي صنايع ايران-حوزه مديريت دانش,. ۲۰۰۶.

مديريت دانش -   j .k Peterson      

روند  تکامل مديريت -  بيت من واسنل  

مديريت علمي  -  Patricia ryaby backer    

سايت :                                                                                          www.aftab.ir 


nbsp nbsp nbsp دانش انتشارات دانشکار مديريت دانش انتشارات مفهوم دانش دانش دانش nbsp nbsp مديريت دانش nbsp مديريت علميکارايي مديريت nbsp nbsp مديريت دانش دانش انتشارات مفهوم عام است مفهوم دانش است است اين انسان نسبت زمينه مديريت تصميم گيري مديريت اطلاعات مفهوم آگاهي زمينه تبديل کيفيت


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp دانش انتشارات دانشکار مديريت دانش انتشارات مفهوم دانش دانش دانش nbsp nbsp مديريت دانش nbsp مديريت علميکارايي مديريت nbsp nbsp مديريت دانش دانش انتشارات مفهوم عام است مفهوم دانش است است اين انسان نسبت زمينه مديريت تصميم گيري مديريت اطلاعات مفهوم آگاهي زمينه تبديل کيفيت
سایر محصولات