تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران - دانلود کامل
تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران
تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران

تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران

          نوع فایل: wordقابل ویرایش 42 صفحه مقدمه:محمد شلیلهاین زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر کمتر از او یاد کرده ایم؛ او را که واضع واژه های حسابرس و حسابرسی، استاد حسابداری، مشاور دکتر محمد مصدق، از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، از شمار مؤلفان و بنیانگذاران برجسته دانش نوین حسابداری و حسابرسی کشور، بنیانگذار نخستین انجمن حرفه ای ایران، از کارگزاران بلند پایه بانک ملی ایران، معاون بانک مرکزی، مشاور سازمان برنامه و رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت ایران، عضو هیأت نمایندگی ایران در دادگاه لاهه و تحلیل گر چیره دست اقتصاد بود. اعتبار او البته از نقشها و سمت هایی که داشت مایه نمی گرفت بلکه عملکردش در مشاغل پیشگفته بود، که به او اعتبار می بخشید و می توان از خلال بررسی آن آموزه های کم نظیری از چگونه حسابرس بودن را در اختیار نسل کنونی حسابداران نهاد و به نسلهای آینده سپرد.اسمعیل عرفانی پیش از آنکه پیر شود، از میان ما رفت، اما بیش از آنکه از یاد رفتنی باشد به یادماندنی است.نوشته حاضر حاصل کوششی است که از آغاز سال 1372 و در راستای بازشناخت استاد اسماعیل عرفانی آغاز شد و همچنان ادامه...

تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران

دانلود           نوع فایل: wordقابل ویرایش 42 صفحه مقدمه:محمد شلیلهاین زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر کمتر از او یاد کرده ایم؛ او را که واضع واژه های حسابرس و حسابرسی، استاد حسابداری، مشاور دکتر محمد مصدق، از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، از شمار مؤلفان و بنیانگذاران برجسته دانش نوین حسابداری و حسابرسی کشور، بنیانگذار نخستین انجمن حرفه ای ایران، از کارگزاران بلند پایه بانک ملی ایران، معاون بانک مرکزی، مشاور سازمان برنامه و رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت ایران، عضو هیأت نمایندگی ایران در دادگاه لاهه و تحلیل گر چیره دست اقتصاد بود. اعتبار او البته از نقشها و سمت هایی که داشت مایه نمی گرفت بلکه عملکردش در مشاغل پیشگفته بود، که به او اعتبار می بخشید و می توان از خلال بررسی آن آموزه های کم نظیری از چگونه حسابرس بودن را در اختیار نسل کنونی حسابداران نهاد و به نسلهای آینده سپرد.اسمعیل عرفانی پیش از آنکه پیر شود، از میان ما رفت، اما بیش از آنکه از یاد رفتنی باشد به یادماندنی است.نوشته حاضر حاصل کوششی است که از آغاز سال 1372 و در راستای بازشناخت استاد اسماعیل عرفانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما در هر گامی با محدودیت های پیش بینی نشدنی در دستیابی...

در این تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران بحث شده است تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران

          نوع فایل: wordقابل ویرایش 42 صفحه مقدمه:محمد شلیلهاین زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر کمتر از او یاد کرده ایم؛ او را که واضع واژه های حسابرس و حسابرسی، استاد حسابداری، مشاور دکتر محمد مصدق، از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، از شمار مؤلفان و بنیانگذاران برجسته دانش نوین حسابداری و حسابرسی کشور، بنیانگذار نخستین انجمن حرفه ای ایران، از کارگزاران بلند پایه بانک ملی ایران، معاون بانک مرکزی، مشاور سازمان برنامه و رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت ایران، عضو هیأت نمایندگی ایران در دادگاه لاهه و تحلیل گر چیره دست اقتصاد بود. اعتبار او البته از نقشها و سمت هایی که داشت مایه نمی گرفت بلکه عملکردش در مشاغل پیشگفته بود، که به او اعتبار می بخشید و می توان از خلال بررسی آن آموزه های کم نظیری از چگونه حسابرس بودن را در اختیار نسل کنونی حسابداران نهاد و به نسلهای آینده سپرد.اسمعیل عرفانی پیش از آنکه پیر شود، از میان ما رفت، اما بیش از آنکه از یاد رفتنی باشد به یادماندنی است.نوشته حاضر حاصل کوششی است که از آغاز سال 1372 و در راستای بازشناخت استاد اسماعیل عرفانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما در هر گامی با محدودیت های پیش بینی نشدنی در دستیابی به اطلاعات مستند روبه رو بود. برای نمونه، دستاورد این همه سال جستجویمان، تنها یک امضا از استاد بود که آن هم در پرتو لطف یکی از شاگردان استاد به دست آمد. بیش از این دریغ از دستیابی به جمله ای دست نوشته استاد. اما در برابر این دشواریها هر آنچه نیز که تا کنون فراهم آمده در پرتو نیک خواهی ها و راه گشایی های بستگان، شاگردان و دوستان استاد بوده است.نخست باید از دکتر پرویز شمس استاد ادبیات بسیاری از حسابداران یاد کرد که بررسیهای نخستین را آسان کرد و مرا خانه به خانه با بستگان آن شادروان آشنا ساخت؛ از فیروز عرفانی برادر استاد و خدیجه حسن پور معلم گرانقدر فرزندان این مرز و بوم دختر عمه شادروان که مرا در خانه هایشان پذیرا شدند و از هیچ گونه یاری در کار بررسی دریغ نکردند، از آقای مهندس علی خیام عرفانی خواهر زاده استاد که حق بسیاری در این کوشش دارند، عکس هایی دست نیافتنی از استاد را در اختیار گذاشتند، پرسشنامه های تهیه شده مرا در ایران و خارج از کشور به بستگان و آشنایان استاد ارائه کردند، پاسخ های آنان را گرد آوردند و به من سپردند و از غلامرضا حیدرخویی شاگرد استاد که مدارک در خور استفاده ای را فراهم آوردند و خاطرات خود را از استاد بازگو کردند و سرانجام از پروین عرفانی خواهر و پرویز عرفانی برادر و مسعود عرفانی خواهرزاده استاد که با دقتی بیشینه به پرسش های پرسشنامه ها پاسخ گفتند و به یافته های بررسی کننده اعتبار بخشیدند.اسماعیل عرفانی فرزند میرزا ابوطالب خان عرفانی است. خود ابوطالب خان...

پاورپوینت مورد نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت در کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت در امولسيون هاي غذايي پاورپوینت مشاهیر EXTRACTION پاورپوینت تحقیق سفره سلامت پاورپوینت مشاهیر پخت و پزصحيح پاورپوینت مشاهیر HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت مورد دریافت شیر خام پاورپوینت مورد بخش پنیر UF پاورپوینت تحقیق دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت در مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت در عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت مشاهیر حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت مشاهیر جام جهاني فوتبال پاورپوینت مورد تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت در بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت تحقیق آناتومي انساني پاورپوینت تحقیق آسيب هاي مچ پا پاورپوینت در چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت در مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت تحقیق اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت تحقیق آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت تحقیق برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت مورد تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت تحقیق تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت ایران آزمایشگاه بیو شیمی کسب ایران درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت حسابداری روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاور ایران پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت تحقیق طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت در انواع خشک کن ها پاورپوینت مشاهیر پنیر و انواع آن پاورپوینت تحقیق توليد شكلات و تافي پاورپوینت تحقیق مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ایران نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت حسابداری شیرین کننده های غذایی پاورپوینت تحقیق نظریه گشتالت پاورپوینت حسابداری سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مورد راه سازی پاورپوینت حسابداری میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت مورد چارچوب معلمی پاورپوینت در آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مشاهیر طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تحقیق اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت حسابداری داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مورد کودک آزاری پاورپوینت مورد طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مشاهیر تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق حسابداری در مورد فرار مالیاتی تحقیق مورد در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق مشاهیر در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق در در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق مشاهیر در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق مورد در مورد سازمان تحقیق در در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق تحقیق در مورد حسابداري دولتي تحقیق مورد در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق ایران در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود حسابداری نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب حسابداری درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت در شیرین کننده های غذایی پاورپوینت در طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت در آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت حسابداری روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاورپوینت مشاهیر طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت حسابداری كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت در انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت در انواع خشک کن ها پاورپوینت مشاهیر تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت حسابداری طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت تحقیق طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ایران کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت ایران رادیولوژی پاورپوینت ایران نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت ایران مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مشاهیر داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مورد فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت در قهوه پاورپوینت تحقیق عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت مورد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت ایران حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت مشاهیر كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد مشاهیر حسابداری ایران

 

 

 

 

 

 

    

نوع فایل: word

قابل ویرایش 42 صفحه

 

مقدمه:

محمد شلیله

این زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر کمتر از او یاد کرده ایم؛ او را که واضع واژه های حسابرس و حسابرسی، استاد حسابداری، مشاور دکتر محمد مصدق، از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، از شمار مؤلفان و بنیانگذاران برجسته دانش نوین حسابداری و حسابرسی کشور، بنیانگذار نخستین انجمن حرفه ای ایران، از کارگزاران بلند پایه بانک ملی ایران، معاون بانک مرکزی، مشاور سازمان برنامه و رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت ایران، عضو هیأت نمایندگی ایران در دادگاه لاهه و تحلیل گر چیره دست اقتصاد بود. اعتبار او البته از نقشها و سمت هایی که داشت مایه نمی گرفت بلکه عملکردش در مشاغل پیشگفته بود، که به او اعتبار می بخشید و می توان از خلال بررسی آن آموزه های کم نظیری از چگونه حسابرس بودن را در اختیار نسل کنونی حسابداران نهاد و به نسلهای آینده سپرد.

اسمعیل عرفانی پیش از آنکه پیر شود، از میان ما رفت، اما بیش از آنکه از یاد رفتنی باشد به یادماندنی است.

نوشته حاضر حاصل کوششی است که از آغاز سال 1372 و در راستای بازشناخت استاد اسماعیل عرفانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما در هر گامی با محدودیت های پیش بینی نشدنی در دستیابی به اطلاعات مستند روبه رو بود. برای نمونه، دستاورد این همه سال جستجویمان، تنها یک امضا از استاد بود که آن هم در پرتو لطف یکی از شاگردان استاد به دست آمد. بیش از این دریغ از دستیابی به جمله ای دست نوشته استاد. اما در برابر این دشواریها هر آنچه نیز که تا کنون فراهم آمده در پرتو نیک خواهی ها و راه گشایی های بستگان، شاگردان و دوستان استاد بوده است.

نخست باید از دکتر پرویز شمس استاد ادبیات بسیاری از حسابداران یاد کرد که بررسیهای نخستین را آسان کرد و مرا خانه به خانه با بستگان آن شادروان آشنا ساخت؛ از فیروز عرفانی برادر استاد و خدیجه حسن پور معلم گرانقدر فرزندان این مرز و بوم دختر عمه شادروان که مرا در خانه هایشان پذیرا شدند و از هیچ گونه یاری در کار بررسی دریغ نکردند، از آقای مهندس علی خیام عرفانی خواهر زاده استاد که حق بسیاری در این کوشش دارند، عکس هایی دست نیافتنی از استاد را در اختیار گذاشتند، پرسشنامه های تهیه شده مرا در ایران و خارج از کشور به بستگان و آشنایان استاد ارائه کردند، پاسخ های آنان را گرد آوردند و به من سپردند و از غلامرضا حیدرخویی شاگرد استاد که مدارک در خور استفاده ای را فراهم آوردند و خاطرات خود را از استاد بازگو کردند و سرانجام از پروین عرفانی خواهر و پرویز عرفانی برادر و مسعود عرفانی خواهرزاده استاد که با دقتی بیشینه به پرسش های پرسشنامه ها پاسخ گفتند و به یافته های بررسی کننده اعتبار بخشیدند.

اسماعیل عرفانی فرزند میرزا ابوطالب خان عرفانی است. خود ابوطالب خان در رودبار متولد شده است. او پس از پایان گرفتن تحصیلاتش در شاهزاده عبدالعظیم (شهرری)، برای مطالعه و آشنایی با روشهای نوین آموزش و پرورش به قفقاز رفت و در آنجا مدرسه ای برای ایرانیان مقیم قفقاز تأسیس کرد. پس از آن راهی سمرقند شد و در آنجا نیز به تأسیس مدرسه برای فرزندان ایرانیان مقیم آن شهر همت گماشت. شادروان ابوطالب عرفانی پس از انقلاب اکتبر، مانند بسیاری از ایرانیان مهاجر، به میهن بازگشت و در بندر انزلی دست به تأسیس مدرسه ای زد که اسماعیل و برادرش ابراهیم از نخستین شاگردان آن بودند. سپس برای اینکه فرزندانش به دانشگاه راه یابند در سال 1309 به تهران آمد. ابوطالب خان عرفانی از یاران و هم رزمان میرزا کوچک خان بود و مدتی را همراه سردار جنگل در اقامتگاه او سپری کرد و در همان جا همسر و یکی از فرزندانش را از دست داد.

در کتاب سردار جنگل، نوشته ابراهیم فخرایی نیز از او به نام میرزا ابوطالب یاد شده است. از آن زمان به بعد چون پیشینه سیاسی و مبارزاتی وی با اوضاع و احوال سیاسی آن زمان سازگار نبود، کوشید تا زندگی خود را در گمنامی بگذراند.

ابوطالب عرفانی، خدمتگزار فرهنگ این مرز و بوم سرانجام در پی چهل سال تلاش در راه ایجاد مدارس جدید و تصدی مشاغلی چون ریاست فرهنگ انزلی، کفالت فرهنگ گیلان و ریاست مدرسه ناصرخسرو سرانجام در سال 1325 چشم از جهان فروبست.

 

فهرست مطالب:

اسماعيل عرفاني                                            

حسن سجادي نژاد                                       

دكتر فضل الله اكبري                                   

دکتر علی وثوق                                          

دکتر عزیز نبوی                                          

دكتر رضا شباهنگ                                     

دکتر علی ثقفی


nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp دکتر nbsp nbsp دكتر علوم مالی شرکت مقیم قفقاز تأسیس تأسیس مدرسه برای ایرانیان مقیم قفقاز روشهای نوین آموزش پایان گرفتن تحصیلاتش nbsp nbsp شرکت ملی nbsp دکتر اسماعیل عرفانی ملی نفت نفت ایران استاد عرفانی حسابداری ابوطالب مدرسه اسماعیل بررسی بستگان سرانجام


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp دکتر nbsp nbsp دكتر علوم مالی شرکت مقیم قفقاز تأسیس تأسیس مدرسه برای ایرانیان مقیم قفقاز روشهای نوین آموزش پایان گرفتن تحصیلاتش nbsp nbsp شرکت ملی nbsp دکتر اسماعیل عرفانی ملی نفت نفت ایران استاد عرفانی حسابداری ابوطالب مدرسه اسماعیل بررسی بستگان سرانجام
سایر محصولات