تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ - دانلود کامل
تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌
تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 78 صفحه چکیده: مقدمه: فهرست مطالب:مقدمـه‌هدف‌ و جايگاه‌ديدگاه‌ كلي‌       گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌دامنه‌ كاربردواحد گزارشگرساير مواردفصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                             استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                         وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌     فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ماليكيفيت‌ اهميت‌                  خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعاتمربوط‌ بودن‌                   ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ ـ انتخاب‌ خاصه‌       قابل‌ اتكا بودن‌               ـ بيان‌ صادقانه‌           ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                ـ بي‌طرفي‌                      ـ احتياط‌             ـ كامل‌ بودن‌               خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌      قابل‌ مقايسه‌ بودن‌          ـ ثبات‌ رويه‌                  ـ افشائيات‌   قابل‌ فهم‌بودن‌                   ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                  پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌     ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌        ـ به‌ موقع‌ بودن‌           ـ منفعت‌ و هزينه‌    تصوير مطلوب‌          فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌                     داراييها و بدهيها             داراييها                ـ تعريف‌ دارايي‌                     ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌                      ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌                  ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌                        ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                 ـ مخاطره‌          بدهيها            ـ تعريف‌ بدهي            ـ تعهدات‌               ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها                 ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها                     ـ تهاتر داراييها و بدهيها                  حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌                    درآمدها و هزينه‌ها                  آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌    ...

تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 78 صفحه چکیده: مقدمه: فهرست مطالب:مقدمـه‌هدف‌ و جايگاه‌ديدگاه‌ كلي‌       گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌دامنه‌ كاربردواحد گزارشگرساير مواردفصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                             استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                         وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌     فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ماليكيفيت‌ اهميت‌                  خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعاتمربوط‌ بودن‌                   ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ ـ انتخاب‌ خاصه‌       قابل‌ اتكا بودن‌               ـ بيان‌ صادقانه‌           ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                ـ بي‌طرفي‌                      ـ احتياط‌             ـ كامل‌ بودن‌               خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌      قابل‌ مقايسه‌ بودن‌          ـ ثبات‌ رويه‌                  ـ افشائيات‌   قابل‌...

در این تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌ بحث شده است تحقیق در مورد مفاهیم‌ نظری‌ گزارشگری‌ مالی‌

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 78 صفحه چکیده: مقدمه: فهرست مطالب:مقدمـه‌هدف‌ و جايگاه‌ديدگاه‌ كلي‌       گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌دامنه‌ كاربردواحد گزارشگرساير مواردفصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                             استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                         وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌     فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ ماليكيفيت‌ اهميت‌                  خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعاتمربوط‌ بودن‌                   ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ ـ انتخاب‌ خاصه‌       قابل‌ اتكا بودن‌               ـ بيان‌ صادقانه‌           ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌                ـ بي‌طرفي‌                      ـ احتياط‌             ـ كامل‌ بودن‌               خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌      قابل‌ مقايسه‌ بودن‌          ـ ثبات‌ رويه‌                  ـ افشائيات‌   قابل‌ فهم‌بودن‌                   ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                  پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌     ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌        ـ به‌ موقع‌ بودن‌           ـ منفعت‌ و هزينه‌    تصوير مطلوب‌          فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌                     داراييها و بدهيها             داراييها                ـ تعريف‌ دارايي‌                     ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌                      ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌                  ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌                        ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                 ـ مخاطره‌          بدهيها            ـ تعريف‌ بدهي            ـ تعهدات‌               ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌                ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها                 ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها                     ـ تهاتر داراييها و بدهيها                  حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌                    درآمدها و هزينه‌ها                  آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌    ...

پاورپوینت نظري‌ نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت مورد کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت مالي‌ امولسيون هاي غذايي پاورپوینت مالي‌ EXTRACTION پاورپوینت مالي‌ سفره سلامت پاورپوینت مالي‌ پخت و پزصحيح پاورپوینت تحقیق HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت مالي‌ دریافت شیر خام پاورپوینت مورد بخش پنیر UF پاورپوینت مفاهيم‌ دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت در مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت مالي‌ عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت مورد حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت در جام جهاني فوتبال پاورپوینت در تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت مالي‌ بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت مفاهيم‌ آناتومي انساني پاورپوینت مالي‌ آسيب هاي مچ پا پاورپوینت تحقیق چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت مفاهيم‌ مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت مالي‌ اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت گزارشگري‌ آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت گزارشگري‌ برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت مورد تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت مورد تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت نظري‌ آزمایشگاه بیو شیمی کسب مورد درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت مفاهيم‌ روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت نظري‌ توانبخشی پاور نظري‌ پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت مورد طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مفاهيم‌ پنیر و انواع آن پاورپوینت مفاهيم‌ انواع خشک کن ها پاورپوینت نظري‌ توليد شكلات و تافي پاورپوینت در مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت مالي‌ شیرین کننده های غذایی پاورپوینت در نظریه گشتالت پاورپوینت مفاهيم‌ سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت مورد آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت در میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت مفاهيم‌ راه سازی پاورپوینت مفاهيم‌ چارچوب معلمی پاورپوینت گزارشگري‌ آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت گزارشگري‌ طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مفاهيم‌ اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تحقیق داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت تحقیق کودک آزاری پاورپوینت تحقیق طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت در تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق مورد در مورد فرار مالیاتی تحقیق گزارشگري‌ در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق مفاهيم‌ در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق نظري‌ در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق مورد در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق تحقیق در مورد سازمان تحقیق گزارشگري‌ در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق مفاهيم‌ در مورد حسابداري دولتي تحقیق مورد در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق در در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود گزارشگري‌ نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب مورد درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت در شیرین کننده های غذایی پاورپوینت در طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مفاهيم‌ آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مالي‌ روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت نظري‌ توانبخشی پاورپوینت مالي‌ طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت نظري‌ كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت در انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت مالي‌ انواع خشک کن ها پاورپوینت مالي‌ تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت مورد طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مورد طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت در کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تحقیق معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت در رادیولوژی پاورپوینت مالي‌ نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت در مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت مفاهيم‌ آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مفاهيم‌ داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت مالي‌ فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت در قهوه پاورپوینت گزارشگري‌ عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت در اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت مالي‌ حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت گزارشگري‌ كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 78 صفحه

 

چکیده:

 

مقدمه:

 

فهرست مطالب:

مقدمـه‌

هدف‌ و جايگاه‌

ديدگاه‌ كلي‌       

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌

دامنه‌ كاربرد

واحد گزارشگر

ساير موارد

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌                                                             

استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌                         

وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌    

 فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي

كيفيت‌ اهميت‌                  

خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات

مربوط‌ بودن‌                  

 ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌

 ـ انتخاب‌ خاصه‌       

قابل‌ اتكا بودن‌              

 ـ بيان‌ صادقانه‌          

 ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌               

 ـ بي‌طرفي‌                     

 ـ احتياط‌            

 ـ كامل‌ بودن‌               

خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌      

قابل‌ مقايسه‌ بودن‌          

ـ ثبات‌ رويه‌                  

ـ افشائيات‌   

قابل‌ فهم‌بودن‌                   

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌                  

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌     

ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌        

ـ به‌ موقع‌ بودن‌           

ـ منفعت‌ و هزينه‌    

تصوير مطلوب‌          

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌         

            داراييها و بدهيها          

   داراييها    

            ـ تعريف‌ دارايي‌         

            ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌          

            ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌      

            ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌            

            ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌     

            ـ مخاطره‌       

   بدهيها 

           ـ تعريف‌ بدهي 

           ـ تعهدات‌    

           ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌     

           ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها      

           ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها          

           ـ تهاتر داراييها و بدهيها        

          حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌          

          درآمدها و هزينه‌ها        

          آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌   


nbsp nbsp nbsp بودنzwnj nbsp nbsp بدهيهاnbsp nbsp nbsp ماليzwnj nbsp nbsp nbsp nbsp قابلzwnj nbsp nbsp خصوصياتzwnj رويدادهايzwnj گذشتهzwnj nbsp nbsp nbsp بودنzwnj nbsp بدهيهاnbsp nbsp ماليzwnj nbsp خصوصياتzwnj كيفيzwnj صورتهايzwnj ماليzwnj nbsp قابلzwnj استفادهzwnj كنندگانzwnj ساير رويدادهايzwnj سرمايهzwnj nbsp ماليzwnj بودنzwnj كيفيzwnj خصوصياتzwnj داراييها بدهيهاnbsp اطلاعاتzwnj


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp بودنzwnj nbsp nbsp بدهيهاnbsp nbsp nbsp ماليzwnj nbsp nbsp nbsp nbsp قابلzwnj nbsp nbsp خصوصياتzwnj رويدادهايzwnj گذشتهzwnj nbsp nbsp nbsp بودنzwnj nbsp بدهيهاnbsp nbsp ماليzwnj nbsp خصوصياتzwnj كيفيzwnj صورتهايzwnj ماليzwnj nbsp قابلzwnj استفادهzwnj كنندگانzwnj ساير رويدادهايzwnj سرمايهzwnj nbsp ماليzwnj بودنzwnj كيفيzwnj خصوصياتzwnj داراييها بدهيهاnbsp اطلاعاتzwnj
سایر محصولات