تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار - دانلود کامل
تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار
تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 101 صفحه مقدمه:هزينه يابي مراحل عمل يا هزينه يابي مرحله ايروشهاي هزينه يابي اصولاً برد و نوعند1-         هزينه يابي سفارش كالا2-         هزينه يابي مرحله ايدر روش هزينه يابي سفارش كار ، هر شماره كار به منزله واحد مستقلي تلقي مي شود و هزينه اوليه  ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزينه مربوط ثبت مي شود بطوري كه هويت هر سفارش در سرتاسر دوره توليد مشخص مي ماند. در نتيجه امكان دارد كه براي مثال ، هزينه يك سفارش تكميل شده با هزينه سفارش تكميل شده ديگري كه همانند آن است تفاوت داشته باشد.روش هزينه يابي مرحله اي ( يا هزينه يابي مراحل عمل ) باهزينه يابي سفارش كار تفاوت دارد و در مواردي به كار مي رود كه توليد به طور مداوم يا به شكل توليد عمده جريان داشته باشد و محصولات از واحدهاي مشابه با مشخصات يكسان تشكيل شده باشند كه همگي يا هر نوع از آنها از مراحل عمل مشخص و مشتركي مي گذرد و به اين جهت نمي توان تمايزي بين واحدهاي مختلف انواع محصول به منظور هزينه يابي قائل شد و هويت هر يك را جداگانه در نظر گرفت. چه هر واحد در حقيقت جزء تفكيك ناپذيري از يك مرحله عمل است. چون در روش توليد مرحله اي ، محصولات به طور مداوم در يك يا چند مرحله عمل ساخته مي شوند هزينه يابي مرحله اي را هزينه يابي پيوسته نيز ناميده اند . با كار برد اين روش ، هزينه يابي يك واحد مشخص از محصول ناممكن است و به اين جهت مي يابد يك دورة زماني مبناي احتساب هزينه قرار گيرد و جمع هزينه هاي هر دوره به جمع محصول توليد شده در همان دوره تقسيم شود تا « هزينه متوسط واحد توليد» آن دوره به دست آيد.اصول هزينه يابي و روشهاي حسابداري صنعتيمثلاً اگر هزينه هي توليد در يك دورة عمل به قرار زير باشد:توليد در آبان ماه     000/100 واحدمواد خام مصرفي در توليد     000/700 ريالدستمزد مستقيم       000/300 ريالسربار ساخت        000/250 ريالهزينه متوسط توليد هر واحد محصول از تقسيم جمع هزينه هاي توليد در هر دوره به جمع تعداد محصول ساخته در آن دوره به دست مي آيد كه در مثال بالا عبارت است از :(ريال ) 5/12 = 000/100÷ 000/250/1به اين ترتيب به هر يك از 000/100 واحد محصول ساخته شده در اين دوره مبلغ 5/12 ريال هزينه متوسط واحد توليد تخصيص داده مي شود ، هر چند امكان دارد كه مثلاً نرخ مواد مصرفي در يك روز از روز ديگر گرانتر بوده باشد. به عبارت ديگر در هزينه يابي مراحل عمل ، فرض مي شود كه مواد خام و كار و سربازي كه در هر يك از واحدهاي محصولات مشابه به كار رفته است يكسان است و به همين جهت هزينه يابي مراحل عمل را هزينه يابي متوسط واحد توليد نيز ناميده اند. فهرست مطالب:توضیح مختصری از هزینه یابی مرحله ایموارد استفاده از هزینه یابی مرحله ایمشخصا ت عمومیویژگی های سیستم هزینه یابی مرحله ایهزینه یابی ازطریق دوایرجریان گردش محصولهزینه موادهزینه دستمزدسربار کارخانهگزارش هزینه...

تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 101 صفحه مقدمه:هزينه يابي مراحل عمل يا هزينه يابي مرحله ايروشهاي هزينه يابي اصولاً برد و نوعند1-         هزينه يابي سفارش كالا2-         هزينه يابي مرحله ايدر روش هزينه يابي سفارش كار ، هر شماره كار به منزله واحد مستقلي تلقي مي شود و هزينه اوليه  ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزينه مربوط ثبت مي شود بطوري كه هويت هر سفارش در سرتاسر دوره توليد مشخص مي ماند. در نتيجه امكان دارد كه براي مثال ، هزينه يك سفارش تكميل شده با هزينه سفارش تكميل شده ديگري كه همانند آن است تفاوت داشته باشد.روش هزينه يابي مرحله اي ( يا هزينه يابي مراحل عمل ) باهزينه يابي سفارش كار تفاوت دارد و در مواردي به كار مي رود كه توليد به طور مداوم يا به شكل توليد عمده جريان داشته باشد و محصولات از واحدهاي مشابه با مشخصات يكسان تشكيل شده باشند كه همگي يا هر نوع از آنها از مراحل عمل مشخص و مشتركي مي گذرد و به اين جهت نمي توان تمايزي بين واحدهاي مختلف انواع محصول به منظور هزينه يابي قائل شد و هويت هر يك را جداگانه در نظر گرفت. چه هر واحد در حقيقت جزء تفكيك ناپذيري از يك مرحله عمل است. چون در روش توليد مرحله اي ، محصولات به طور مداوم در يك يا چند مرحله عمل ساخته مي شوند هزينه يابي مرحله اي را هزينه...

در این تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار بحث شده است تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 101 صفحه مقدمه:هزينه يابي مراحل عمل يا هزينه يابي مرحله ايروشهاي هزينه يابي اصولاً برد و نوعند1-         هزينه يابي سفارش كالا2-         هزينه يابي مرحله ايدر روش هزينه يابي سفارش كار ، هر شماره كار به منزله واحد مستقلي تلقي مي شود و هزينه اوليه  ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزينه مربوط ثبت مي شود بطوري كه هويت هر سفارش در سرتاسر دوره توليد مشخص مي ماند. در نتيجه امكان دارد كه براي مثال ، هزينه يك سفارش تكميل شده با هزينه سفارش تكميل شده ديگري كه همانند آن است تفاوت داشته باشد.روش هزينه يابي مرحله اي ( يا هزينه يابي مراحل عمل ) باهزينه يابي سفارش كار تفاوت دارد و در مواردي به كار مي رود كه توليد به طور مداوم يا به شكل توليد عمده جريان داشته باشد و محصولات از واحدهاي مشابه با مشخصات يكسان تشكيل شده باشند...

پاورپوینت مورد نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت و کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت در امولسيون هاي غذايي پاورپوینت تحقیق EXTRACTION پاورپوینت های سفره سلامت پاورپوینت تحقیق پخت و پزصحيح پاورپوینت هزینه HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت و دریافت شیر خام پاورپوینت های بخش پنیر UF پاورپوینت تحقیق دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت و مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت یابی عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت هزینه حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت مورد جام جهاني فوتبال پاورپوینت هزینه تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت هزینه بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت تحقیق آناتومي انساني پاورپوینت یابی آسيب هاي مچ پا پاورپوینت مورد چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت یابی مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت در اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت های آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت در برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت هزینه تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت های تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت های آزمایشگاه بیو شیمی کسب سربار درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت تحقیق روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت هزینه توانبخشی پاور یابی پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت هزینه طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مورد پنیر و انواع آن پاورپوینت تحقیق انواع خشک کن ها پاورپوینت در توليد شكلات و تافي پاورپوینت هزینه مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت هزینه نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت کنترل شیرین کننده های غذایی پاورپوینت کنترل آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت و نظریه گشتالت پاورپوینت و سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت های میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت هزینه راه سازی پاورپوینت های چارچوب معلمی پاورپوینت مورد طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مورد اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت مورد داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت هزینه کودک آزاری پاورپوینت تحقیق طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت های تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق یابی در مورد فرار مالیاتی تحقیق تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق کنترل در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق هزینه در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق یابی در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق کنترل در مورد سازمان تحقیق یابی در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق کنترل در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق و در مورد حسابداري دولتي تحقیق سربار در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق سربار در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود هزینه نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب هزینه درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت یابی شیرین کننده های غذایی پاورپوینت یابی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت کنترل آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت های روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت هزینه توانبخشی پاورپوینت یابی طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت هزینه كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت هزینه انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت در انواع خشک کن ها پاورپوینت تحقیق تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت در طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت یابی طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت یابی کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت تحقیق معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت سربار رادیولوژی پاورپوینت در نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت در مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت سربار آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت های داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت هزینه فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت مورد قهوه پاورپوینت در عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت یابی اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تحقیق حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت تحقیق كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 101 صفحه

 

مقدمه:

هزينه يابي مراحل عمل يا هزينه يابي مرحله اي

روشهاي هزينه يابي اصولاً برد و نوعند

1-         هزينه يابي سفارش كالا

2-         هزينه يابي مرحله اي

در روش هزينه يابي سفارش كار ، هر شماره كار به منزله واحد مستقلي تلقي مي شود و هزينه اوليه  ( مواد و دستمزد ) و سربار ساخت آن جداگانه محاسبه و در برگ خلاصه هزينه مربوط ثبت مي شود بطوري كه هويت هر سفارش در سرتاسر دوره توليد مشخص مي ماند. در نتيجه امكان دارد كه براي مثال ، هزينه يك سفارش تكميل شده با هزينه سفارش تكميل شده ديگري كه همانند آن است تفاوت داشته باشد.

روش هزينه يابي مرحله اي ( يا هزينه يابي مراحل عمل ) باهزينه يابي سفارش كار تفاوت دارد و در مواردي به كار مي رود كه توليد به طور مداوم يا به شكل توليد عمده جريان داشته باشد و محصولات از واحدهاي مشابه با مشخصات يكسان تشكيل شده باشند كه همگي يا هر نوع از آنها از مراحل عمل مشخص و مشتركي مي گذرد و به اين جهت نمي توان تمايزي بين واحدهاي مختلف انواع محصول به منظور هزينه يابي قائل شد و هويت هر يك را جداگانه در نظر گرفت. چه هر واحد در حقيقت جزء تفكيك ناپذيري از يك مرحله عمل است. چون در روش توليد مرحله اي ، محصولات به طور مداوم در يك يا چند مرحله عمل ساخته مي شوند هزينه يابي مرحله اي را هزينه يابي پيوسته نيز ناميده اند . با كار برد اين روش ، هزينه يابي يك واحد مشخص از محصول ناممكن است و به اين جهت مي يابد يك دورة زماني مبناي احتساب هزينه قرار گيرد و جمع هزينه هاي هر دوره به جمع محصول توليد شده در همان دوره تقسيم شود تا « هزينه متوسط واحد توليد» آن دوره به دست آيد.

اصول هزينه يابي و روشهاي حسابداري صنعتي

مثلاً اگر هزينه هي توليد در يك دورة عمل به قرار زير باشد:

توليد در آبان ماه     000/100 واحد

مواد خام مصرفي در توليد     000/700 ريال

دستمزد مستقيم       000/300 ريال

سربار ساخت        000/250 ريال

هزينه متوسط توليد هر واحد محصول از تقسيم جمع هزينه هاي توليد در هر دوره به جمع تعداد محصول ساخته در آن دوره به دست مي آيد كه در مثال بالا عبارت است از :

(ريال ) 5/12 = 000/100÷ 000/250/1

به اين ترتيب به هر يك از 000/100 واحد محصول ساخته شده در اين دوره مبلغ 5/12 ريال هزينه متوسط واحد توليد تخصيص داده مي شود ، هر چند امكان دارد كه مثلاً نرخ مواد مصرفي در يك روز از روز ديگر گرانتر بوده باشد. به عبارت ديگر در هزينه يابي مراحل عمل ، فرض مي شود كه مواد خام و كار و سربازي كه در هر يك از واحدهاي محصولات مشابه به كار رفته است يكسان است و به همين جهت هزينه يابي مراحل عمل را هزينه يابي متوسط واحد توليد نيز ناميده اند.

 

فهرست مطالب:

توضیح مختصری از هزینه یابی مرحله ای

موارد استفاده از هزینه یابی مرحله ای

مشخصا ت عمومی

ویژگی های سیستم هزینه یابی مرحله ای

هزینه یابی ازطریق دوایر

جریان گردش محصول

هزینه مواد

هزینه دستمزد

سربار کارخانه

گزارش هزینه تولید

دایره مخلوط کن

معادل آحاد تکمیل شده

بهای تمام شده یکواحد کالای ساخته شده

انتقال هزینه دایره

ضایعات

دایره تصفیه

وقوع ضایعات دردوایری غیر ازدایره اول

دایره تکمیل وبسته بندی

افت وضایعات مراحل عمل

سوالات

سوالات چهارگزینه ای

تمرینات

 


nbsp nbsp nbsp هزينه يابي مرحله هزينه يابي مراحل هزینه یابی مرحله روش هزينه يابي متوسط واحد توليد هزينه يابي سفارش nbsp nbsp هزينه nbsp هزينه يابي nbsp nbsp هزينه يابي مراحل عمل nbsp 000 هزینه یابی يابي مراحل يابي مرحله هزينه توليد مرحله هزینه محصول سفارش مراحل ساخته واحدهاي


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp هزينه يابي مرحله هزينه يابي مراحل هزینه یابی مرحله روش هزينه يابي متوسط واحد توليد هزينه يابي سفارش nbsp nbsp هزينه nbsp هزينه يابي nbsp nbsp هزينه يابي مراحل عمل nbsp 000 هزینه یابی يابي مراحل يابي مرحله هزينه توليد مرحله هزینه محصول سفارش مراحل ساخته واحدهاي
سایر محصولات