تحقیق در مورد هفت ابزار گنترل گیفیت در طرح‌ریزی گنترل فرآیند - دانلود کامل
تحقیق در مورد هفت ابزار گنترل گیفیت در طرح‌ریزی گنترل فرآیند
تحقیق در مورد هفت ابزار گنترل گیفیت در طرح‌ریزی گنترل فرآیند

تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 28 صفحه مقدمه:11-تعيين ايستگاههاي كنترل- عملياتي نياز به كنترل كيفيت دارند كه سطح كيفيت توليدي حداقل يكي از مشخصه هاي آنها از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر باشد و با سطح كيفيت حداقل يكي از مشخصه هاي آنها با سطح كيفيت قابل قبول مربوطه به هم نزديك باشد .- عملياتي كه سطح كيفيت تمامي مشخصه هاي آنها فاصله قابل توجهي با سطح كيفيت قابل قبول آنها دارد نياز به كنترل ندارد11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)- براي عمليات تزريق بدنه و بدنه هاي تزريق شده تنها مشخصه وجود منفذ هوا نياز به كنترل دارد .12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل نيست از طرح هاي نمونه گيري جهت پذيرش استفاده كنيد . (اكثر مواد و قطعات ورودي)‌بطور مثال :...

تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند تحقیق در مورد هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند

دانلود        نوع فایل: wordقابل ویرایش 28 صفحه مقدمه:11-تعيين ايستگاههاي كنترل- عملياتي نياز به كنترل كيفيت دارند كه سطح كيفيت توليدي حداقل يكي از مشخصه هاي آنها از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر باشد و با سطح كيفيت حداقل يكي از مشخصه هاي آنها با سطح كيفيت قابل قبول مربوطه به هم نزديك باشد .- عملياتي كه سطح كيفيت تمامي مشخصه هاي آنها فاصله قابل توجهي با سطح كيفيت قابل قبول آنها دارد نياز به كنترل ندارد11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)- براي عمليات تزريق بدنه و بدنه هاي تزريق شده تنها مشخصه وجود منفذ هوا نياز به كنترل دارد .12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل نيست از طرح هاي نمونه گيري جهت پذيرش استفاده كنيد . (اكثر مواد و قطعات ورودي)‌بطور مثال : نوك فلزي- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول كمتر از وليكن فاصله قابل توجهي از آن ندارد از نمودارهاي كنترل استفاده كنيد .- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر است از طرح نمونه گيري و نمودارهاي كنترل به طور همزمان استفاده كنيد .بطور مثال : مشخصه منفذ هوا در بدنه تزريق شده .13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري- در طراحي نمودارهاي كنترل پس از تعيين نوع نمودار بايستي :حدود كنترلتعداد نمونهفراواني نمونه گيريمشخص شود . - در طراحي طرحهاي نمونه گيري جهت پذيرش بايستي :چند مرحله اي بودن طرحتعداد نمونهعدم پذيرش و ردمشخص شود .  فهرست مطالب:استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند         گامهاي سيستماتك جهت طرح ريزي كنترل فرايند شناخت محصول – ليست قطعات / مواد           تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي       تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي    رسم نمودارهاي علت و معلول           تهيه برگهاي كنترل             تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص       رسم هيتسوگرامهاو نمودارها رسم نمودار تمركز نقص ها تعيين مشخصات كنترلي در ايستگاه      تعيين ايستگاههاي كنترل     تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه...

در این تحقیق در مورد هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند بحث شده است تحقیق در مورد هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح‌ریزی کنترل فرآیند

       نوع فایل: wordقابل ویرایش 28 صفحه مقدمه:11-تعيين ايستگاههاي كنترل- عملياتي نياز به كنترل كيفيت دارند كه سطح كيفيت توليدي حداقل يكي از مشخصه هاي آنها از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر باشد و با سطح كيفيت حداقل يكي از مشخصه هاي آنها با سطح كيفيت قابل قبول مربوطه به هم نزديك باشد .- عملياتي كه سطح كيفيت تمامي مشخصه هاي آنها فاصله قابل توجهي با سطح كيفيت قابل قبول آنها دارد نياز به كنترل ندارد11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)- براي عمليات تزريق بدنه و بدنه هاي تزريق شده تنها مشخصه وجود منفذ هوا نياز به كنترل دارد .12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل نيست از طرح هاي نمونه گيري جهت پذيرش استفاده كنيد . (اكثر مواد و قطعات ورودي)‌بطور مثال...

پاورپوینت مورد نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت كيفيت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت در امولسيون هاي غذايي پاورپوینت تحقیق EXTRACTION پاورپوینت كيفيت سفره سلامت پاورپوینت در پخت و پزصحيح پاورپوینت در HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت طرح‌ريزي دریافت شیر خام پاورپوینت كيفيت بخش پنیر UF پاورپوینت در دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت تحقیق مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت طرح‌ريزي عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت تحقیق حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت كيفيت جام جهاني فوتبال پاورپوینت در تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت كنترل بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت تحقیق آناتومي انساني پاورپوینت كنترل آسيب هاي مچ پا پاورپوینت طرح‌ريزي چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت ابزار مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت فرآيند اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت طرح‌ريزي آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت فرآيند برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت در تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت هفت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت هفت آزمایشگاه بیو شیمی کسب فرآيند درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت طرح‌ريزي روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت در توانبخشی پاور مورد پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت مورد طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت در انواع خشک کن ها پاورپوینت طرح‌ريزي پنیر و انواع آن پاورپوینت فرآيند توليد شكلات و تافي پاورپوینت در مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت كنترل نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت كنترل شیرین کننده های غذایی پاورپوینت تحقیق نظریه گشتالت پاورپوینت كيفيت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مورد سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت طرح‌ريزي میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت كيفيت راه سازی پاورپوینت فرآيند چارچوب معلمی پاورپوینت طرح‌ريزي آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت فرآيند طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت هفت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت كيفيت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت تحقیق کودک آزاری پاورپوینت كنترل طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ابزار تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) تحقیق هفت در مورد فرار مالیاتی تحقیق طرح‌ريزي در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs تحقیق طرح‌ريزي در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي تحقیق كنترل در مورد تاريخچه شركت آچاچي تحقیق كيفيت در مورد سود و زیان شرکت ها تحقیق در در مورد سازمان تحقیق در در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي تحقیق هفت در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها تحقیق فرآيند در مورد حسابداري دولتي تحقیق كنترل در مورد حسابداری پیمانکاری تحقیق كيفيت در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي) دانلود كنترل نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب كنترل درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت كنترل شیرین کننده های غذایی پاورپوینت در طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مورد آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت هفت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت طرح‌ريزي توانبخشی پاورپوینت در طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت ابزار كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت در انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت ابزار انواع خشک کن ها پاورپوینت هفت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت طرح‌ريزي طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت فرآيند طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت كنترل کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت كنترل معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت تحقیق رادیولوژی پاورپوینت كيفيت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت در مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت در آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت كيفيت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت هفت فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت در قهوه پاورپوینت هفت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت در اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت در حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت ابزار كنترل نشت در سدهاي خاكي

تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

 

مقدمه:

11-تعيين ايستگاههاي كنترل

- عملياتي نياز به كنترل كيفيت دارند كه سطح كيفيت توليدي حداقل يكي از مشخصه هاي آنها از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر باشد و با سطح كيفيت حداقل يكي از مشخصه هاي آنها با سطح كيفيت قابل قبول مربوطه به هم نزديك باشد .

- عملياتي كه سطح كيفيت تمامي مشخصه هاي آنها فاصله قابل توجهي با سطح كيفيت قابل قبول آنها دارد نياز به كنترل ندارد

11-تعيين ايستگاههاي كنترل (ادامه)

- براي عمليات تزريق بدنه و بدنه هاي تزريق شده تنها مشخصه وجود منفذ هوا نياز به كنترل دارد .

12-تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه

- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل نيست از طرح هاي نمونه گيري جهت پذيرش استفاده كنيد . (اكثر مواد و قطعات ورودي)‌

بطور مثال : نوك فلزي

- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول كمتر از وليكن فاصله قابل توجهي از آن ندارد از نمودارهاي كنترل استفاده كنيد .

- اگر فرآيند توليد بطور همزمان قابل كنترل است و سطح كيفيت موجود از سطح كيفيت قابل قبول بيشتر است از طرح نمونه گيري و نمودارهاي كنترل به طور همزمان استفاده كنيد .

بطور مثال : مشخصه منفذ هوا در بدنه تزريق شده .

13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرحهاي نمونه گيري

- در طراحي نمودارهاي كنترل پس از تعيين نوع نمودار بايستي :

  • حدود كنترل
  • تعداد نمونه
  • فراواني نمونه گيري

مشخص شود .

 

- در طراحي طرحهاي نمونه گيري جهت پذيرش بايستي :

  • چند مرحله اي بودن طرح
  • تعداد نمونه
  • عدم پذيرش و رد

مشخص شود . 

 

فهرست مطالب:

استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند         

گامهاي سيستماتك جهت طرح ريزي كنترل فرايند

 شناخت محصول – ليست قطعات / مواد           

تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول

 سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي      

 تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي   

 رسم نمودارهاي علت و معلول          

 تهيه برگهاي كنترل            

 تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص      

 رسم هيتسوگرامهاو نمودارها

 رسم نمودار تمركز نقص ها

 تعيين مشخصات كنترلي در ايستگاه     

 تعيين ايستگاههاي كنترل     

تعيين نوع ابزار كنترل براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه           

 طراحي نمودارهاي كنترل و طرجهاي نمونه گيري           

 تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول     

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت           

تكنولوژي            

ابعاد تكنولوژي     

تكنولوژي كنترل كيفيت

تعريف مسئله / هدف :         

لايه بندي و تقسيم بندي فعاليت هاي طرح ريزي واحد كنترل كيفيت     

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت ( شناخت وضع موجود )     

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت (شناخت از ديدگاه محصولي )           

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت (شناخت از ديدگاه سيستمي )

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( شناخت از ديدگاه عملياتي )

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( نكاتي چند در رابطه با طراحي )

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( فازدوم  طراحي)

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( طراحي از ديدگاه محصولي )          

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( طراحي از ديدگاه سيستمي)

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( طراحي از ديدگاه عملياتي )

طرح ريزي واحد كنترل كيفيت( فاز سوم اجراء )

 


nbsp nbsp nbsp طرح ريزي واحد واحد كنترل كيفيت ريزي واحد كنترل كيفيت قابل قبول سطح كيفيت قابل nbsp nbsp كنترل كيفيت طرح ريزي واحد كنترل ريزي واحد سطح كيفيت قابل قبول كيفيت قابل نمونه گيري كنترل كيفيت تعيين طراحي مشخصه نمودارهاي ديدگاه نمونه


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


تحقیق در مورد فرار مالیاتی


تحقیق در مورد ضرورت حمايت از توسعه تجارت الكترونيكي در SMEs


تحقیق در مورد شناخت بازارهاي فرش استان خراسان رضوي


تحقیق در مورد تاريخچه شركت آچاچي


تحقیق در مورد سود و زیان شرکت ها


تحقیق در مورد سازمان


تحقیق در مورد رتبه‌بندي كشورها در زمينه بسترسازي الكترونيكي


تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد و سرمایه، گذاری ها


تحقیق در مورد حسابداري دولتي


تحقیق در مورد حسابداری پیمانکاری


تحقیق در مورد حسابداري مديريت  (بررسي  اثرات تجديد ارزيابي و نحوه عمل و كاربرد آن در شركتهاي توليدي و صنعتي)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp طرح ريزي واحد واحد كنترل كيفيت ريزي واحد كنترل كيفيت قابل قبول سطح كيفيت قابل nbsp nbsp كنترل كيفيت طرح ريزي واحد كنترل ريزي واحد سطح كيفيت قابل قبول كيفيت قابل نمونه گيري كنترل كيفيت تعيين طراحي مشخصه نمودارهاي ديدگاه نمونه
سایر محصولات