پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008 - دانلود کامل
پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008
پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008

پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 47 اسلاید قسمتی از اسلایدها:وجود ورزش در بخشی از فرهنگ یونان باستان پایه گذار این مهمترین رویداد ورزشی برای انسان ها گردید. در 776 سال قبل از میلاد مسیح برای نخستین بار بطور رسمی مسابقاتی تحت عنوان "المپیاد" در دشتی بنام المپیا برگزار گردید و تا سال 394 پس از میلاد هر 4 سال یکبار ادامه یافتدر سال 393 میلادی توسط تئودو سیوس اول ختم بازیها اعلام گردید زیرا این بازیها را ضد مسحیت و بت پرستی میدانست. با تصویب و ادامه الغا بازیها توسط تئودو سیوس دوم در سال 426 بعد از میلاد نبض این نهضت عظیم ورزشی در دوران باستان از کار افتاد و "المپیا" محل برگزاری مسابقات المپیاد در اثر آتش سوزی، سیل و زلزله، ویران و از بین رفت و مجسمۀ زئوس مظهر این بازیها به قسطنیه حمل و مدتی بعد به آتش کشیده شد.پیردوکوبرتن با تعدادی از دوستان خود در ژوئن سال 1894 م کمیته بین المللی المپیک را در دانشگاه سوربن پاریس بنیان گذاری کردند و اولین بازیهای المپیک مدرن در 25 مارچ 1896 در آتن یونان مجدداً برگزار گردید و حدود 300 نفر ورزشکار از 13 کشور در 10رشته ورزشی مختلف با هم رقابت نمودند.برگزاری المپیک نه تنها بزرگترین رخداد و رویداد ورزشی محسوب میشود بلکه مهمترین رویداد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جهان به شمار       می رود. این بازیها...

پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008 پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008

دانلود        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 47 اسلاید قسمتی از اسلایدها:وجود ورزش در بخشی از فرهنگ یونان باستان پایه گذار این مهمترین رویداد ورزشی برای انسان ها گردید. در 776 سال قبل از میلاد مسیح برای نخستین بار بطور رسمی مسابقاتی تحت عنوان "المپیاد" در دشتی بنام المپیا برگزار گردید و تا سال 394 پس از میلاد هر 4 سال یکبار ادامه یافتدر سال 393 میلادی توسط تئودو سیوس اول ختم بازیها اعلام گردید زیرا این بازیها را ضد مسحیت و بت پرستی میدانست. با تصویب و ادامه الغا بازیها توسط تئودو سیوس دوم در سال 426 بعد از میلاد نبض این نهضت عظیم ورزشی در دوران باستان از کار افتاد و "المپیا" محل برگزاری مسابقات المپیاد در اثر آتش سوزی، سیل و زلزله، ویران و از بین رفت و مجسمۀ زئوس مظهر این بازیها به قسطنیه حمل و مدتی بعد به آتش کشیده شد.پیردوکوبرتن با تعدادی از دوستان خود در ژوئن سال 1894 م کمیته بین المللی المپیک را در دانشگاه سوربن پاریس بنیان گذاری کردند و اولین بازیهای المپیک مدرن در 25 مارچ 1896 در آتن یونان مجدداً برگزار گردید و حدود 300 نفر ورزشکار از 13 کشور در 10رشته ورزشی مختلف با هم رقابت نمودند.برگزاری المپیک نه تنها بزرگترین رخداد و رویداد ورزشی محسوب میشود بلکه مهمترین رویداد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جهان به شمار       می رود. این بازیها فرصتی بزرگ و گرانبها در اختیار دولتها و ملتهاي جهان قرار داده است.با توجه به سیاستهای دولت چین ، این بازیها اهمیت      دو چندان پیدا کرده است. شاید بازیهای المپیک نوعی جنگ باشد ، اما همانگونه که یونان قدیم می خواستند جنگی است مطابق آداب ویژه ، بدون صلاح و بدون کشته. به عبارتی بازیهای المپیک نوعی آموزش صلح است.به قول نوربر الیاس جامعه شناس ، درسطح بین الملل، رویدادهای ورزشی مانند بازیهای المپیک یا جام جهانی تنها فرصتهایی هستند که در زمان صلح امکان گردهمایی کشورها را به طور مرتب وملموس فراهم می آورد. فهرست مطالب و اسلایدها:المپیاد باستانالمپیک نوینانتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک 2008Beijing, Chinaبیجینگمشخصات کلی بازیهامفهوم نشان المپیک 2008Olympic Mascots نماد های خوش یمنی پکن The Olympic Ringsحلقه های المپیکمراسم حمل مشعل Torch Relayداوطلبانامنيت Securityحمل و نقل Transportationمحیط زیستمجموعه های ورزشی بازیهای المپیک پکن )2008 Summer Olympics venues شهرهای میزبانازیهای المپیک  2008)Beijing National Aquatic Center(مرکز ملی  ورزشهای آبی پکنرشته های ورزشی بازیهای المپيک پکنپروتكل مراسم المپيكبرنامه مراسم           PLAN  CEREMONY                      استفاده از پرچم المپيكمشعل المپيكمراسم افتتاحيه   OPENING CEREMONY                                                                            مراسم اختتامیهCLOSING CEREMONY                           مراسم پيروزي                             victory ceremonyاختتامیه بازیهای المپیک پکن ...

در این پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008 پرداخته شده است . پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 47 اسلاید قسمتی از اسلایدها:وجود ورزش در بخشی از فرهنگ یونان باستان پایه گذار این مهمترین رویداد ورزشی برای انسان ها گردید. در 776 سال قبل از میلاد مسیح برای نخستین بار بطور رسمی مسابقاتی تحت عنوان "المپیاد" در دشتی بنام المپیا برگزار گردید و تا سال 394 پس از میلاد هر 4 سال یکبار ادامه یافتدر سال 393 میلادی توسط تئودو سیوس اول ختم بازیها اعلام گردید زیرا این بازیها را ضد مسحیت و بت پرستی میدانست. با تصویب و ادامه الغا بازیها توسط تئودو سیوس دوم در سال 426 بعد از میلاد نبض این نهضت عظیم ورزشی در دوران باستان از کار افتاد و "المپیا" محل برگزاری مسابقات المپیاد در اثر آتش سوزی، سیل و زلزله، ویران و از بین رفت و مجسمۀ زئوس مظهر این بازیها به قسطنیه حمل و مدتی بعد به آتش کشیده شد.پیردوکوبرتن با تعدادی از دوستان خود در ژوئن سال 1894 م کمیته بین المللی المپیک را در دانشگاه سوربن پاریس بنیان گذاری کردند و اولین بازیهای المپیک مدرن در 25 مارچ 1896 در آتن یونان مجدداً برگزار گردید و حدود 300 نفر ورزشکار از 13 کشور در 10رشته ورزشی مختلف با هم رقابت نمودند.برگزاری المپیک نه تنها بزرگترین رخداد و رویداد ورزشی محسوب میشود بلکه مهمترین رویداد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جهان به شمار       می رود. این بازیها فرصتی بزرگ و گرانبها در اختیار دولتها و ملتهاي جهان قرار داده است.با توجه به سیاستهای دولت چین ، این بازیها اهمیت      دو چندان پیدا کرده است. شاید بازیهای المپیک نوعی جنگ باشد ، اما همانگونه که یونان قدیم می خواستند جنگی است مطابق آداب ویژه ، بدون صلاح و بدون کشته. به عبارتی بازیهای المپیک نوعی آموزش صلح است.به قول نوربر الیاس جامعه شناس ، درسطح بین الملل، رویدادهای ورزشی مانند بازیهای المپیک یا جام جهانی تنها فرصتهایی هستند که در زمان صلح امکان گردهمایی کشورها را به طور مرتب وملموس فراهم می آورد. فهرست مطالب و اسلایدها:المپیاد باستانالمپیک نوینانتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک 2008Beijing, Chinaبیجینگمشخصات کلی بازیهامفهوم نشان المپیک 2008Olympic Mascots نماد های خوش یمنی پکن The Olympic Ringsحلقه های المپیکمراسم حمل مشعل Torch Relayداوطلبانامنيت Securityحمل و نقل Transportationمحیط زیستمجموعه های ورزشی بازیهای المپیک پکن )2008 Summer Olympics venues شهرهای میزبانازیهای المپیک  2008)Beijing National Aquatic Center(مرکز ملی  ورزشهای آبی پکنرشته های ورزشی بازیهای المپيک پکنپروتكل مراسم المپيكبرنامه مراسم           PLAN  CEREMONY                      استفاده از پرچم المپيكمشعل المپيكمراسم افتتاحيه   OPENING CEREMONY                                                                            مراسم اختتامیهCLOSING CEREMONY                           مراسم پيروزي                             victory ceremonyاختتامیه بازیهای المپیک پکن ...

پاورپوینت مدیریت EXTRACTION پاورپوینت پاورپوینت سفره سلامت پاورپوینت مطالعه پخت و پزصحيح پاورپوینت بازیهای HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت مطالعه دریافت شیر خام پاورپوینت پاورپوینت بخش پنیر UF پاورپوینت برگزاری دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت 2008 مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت تحلیل عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت برگزاری حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت بازیهای جام جهاني فوتبال پاورپوینت برگزاری تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت مطالعه بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت مدیریت آناتومي انساني پاورپوینت مدیریت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت برگزاری چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت 2008 اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت تحلیل آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت پکن برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت مدیریت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت مدیریت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت برگزاری آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش) المپیک پاورپوینت حرکات اصلاحی پاورپوینت موردی آزمایشگاه بیو شیمی کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت المپیک توانبخشی پاور تحلیل پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت المپیک پنیر و انواع آن پاورپوینت المپیک توليد شكلات و تافي پاورپوینت المپیک مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پکن نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت پکن شیرین کننده های غذایی پاورپوینت المپیک نظریه گشتالت پاورپوینت پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت بازیهای آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت مدیریت راه سازی پاورپوینت 2008 میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت 2008 چارچوب معلمی پاورپوینت المپیک آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مدیریت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت موردی اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت برگزاری داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت موردی کودک آزاری پاورپوینت موردی طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پکن تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت المپیک تقاضا در ورزش شواهد پاورپوینت 2008 آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش پاورپوینت بازیهای حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن پاورپوینت مطالعه محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت مطالعه مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت مدیریت اصول عمومي ماساژ دانلود مطالعه نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب برگزاری درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت 2008 شیرین کننده های غذایی پاورپوینت 2008 طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت المپیک آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پکن روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت مدیریت توانبخشی پاورپوینت المپیک طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مطالعه كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت بازیهای انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت موردی انواع خشک کن ها پاورپوینت مدیریت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت موردی طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت بازیهای طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت برگزاری کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت 2008 معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت موردی رادیولوژی پاورپوینت پکن نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت برگزاری مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت برگزاری آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت بازیهای داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت 2008 فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت المپیک قهوه پاورپوینت موردی عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت المپیک اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت المپیک حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت برگزاری كنترل نشت در سدهاي خاكي

پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 47 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

وجود ورزش در بخشی از فرهنگ یونان باستان پایه گذار این مهمترین رویداد ورزشی برای انسان ها گردید.

 در 776 سال قبل از میلاد مسیح برای نخستین بار بطور رسمی مسابقاتی تحت عنوان "المپیاد" در دشتی بنام المپیا برگزار گردید و تا سال 394 پس از میلاد هر 4 سال یکبار ادامه یافت

در سال 393 میلادی توسط تئودو سیوس اول ختم بازیها اعلام گردید زیرا این بازیها را ضد مسحیت و بت پرستی میدانست. با تصویب و ادامه الغا بازیها توسط تئودو سیوس دوم در سال 426 بعد از میلاد نبض این نهضت عظیم ورزشی در دوران باستان از کار افتاد و "المپیا" محل برگزاری مسابقات المپیاد در اثر آتش سوزی، سیل و زلزله، ویران و از بین رفت و مجسمۀ زئوس مظهر این بازیها به قسطنیه حمل و مدتی بعد به آتش کشیده شد.

پیردوکوبرتن با تعدادی از دوستان خود در ژوئن سال 1894 م کمیته بین المللی المپیک را در دانشگاه سوربن پاریس بنیان گذاری کردند و اولین بازیهای المپیک مدرن در 25 مارچ 1896 در آتن یونان مجدداً برگزار گردید و حدود 300 نفر ورزشکار از 13 کشور در 10رشته ورزشی مختلف با هم رقابت نمودند.

برگزاری المپیک نه تنها بزرگترین رخداد و رویداد ورزشی محسوب میشود بلکه مهمترین رویداد فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جهان به شمار       می رود. این بازیها فرصتی بزرگ و گرانبها در اختیار دولتها و ملتهاي جهان قرار داده است.با توجه به سیاستهای دولت چین ، این بازیها اهمیت      دو چندان پیدا کرده است. شاید بازیهای المپیک نوعی جنگ باشد ، اما همانگونه که یونان قدیم می خواستند جنگی است مطابق آداب ویژه ، بدون صلاح و بدون کشته. به عبارتی بازیهای المپیک نوعی آموزش صلح است.

به قول نوربر الیاس جامعه شناس ، درسطح بین الملل، رویدادهای ورزشی مانند بازیهای المپیک یا جام جهانی تنها فرصتهایی هستند که در زمان صلح امکان گردهمایی کشورها را به طور مرتب وملموس فراهم می آورد.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

المپیاد باستان

المپیک نوین

انتخاب شهر میزبان بازیهای المپیک 2008

Beijing, Chinaبیجینگ

مشخصات کلی بازیها

مفهوم نشان المپیک 2008

Olympic Mascots نماد های خوش یمنی پکن 

The Olympic Ringsحلقه های المپیک

مراسم حمل مشعل Torch Relay

داوطلبان

امنيت Security

حمل و نقل Transportation

محیط زیست

مجموعه های ورزشی بازیهای المپیک پکن
)2008 Summer Olympics venues

شهرهای میزبانازیهای المپیک  2008

)Beijing National Aquatic Center(مرکز ملی 
ورزشهای آبی پکن

رشته های ورزشی بازیهای المپيک پکن

پروتكل مراسم المپيك

برنامه مراسم           PLAN  CEREMONY                      

استفاده از پرچم المپيك

مشعل المپيك

مراسم افتتاحيه   OPENING CEREMONY                                                                            

مراسم اختتامیهCLOSING CEREMONY                           

مراسم پيروزي                             victory ceremony

اختتامیه بازیهای المپیک پکن


nbsp nbsp nbsp ceremonynbsp nbsp nbsp nbsp nbsp مراسم توسط تئودو سیوس های ورزشی بازیهای بازیهای المپیک نوعی نشان المپیک 2008olympic المپیک 2008olympic mascots بازیهامفهوم نشان المپیک بازیهای المپیک 2008beijing nbsp nbsp بازیهای المپیک این بازیها المپیک پکن ceremonynbsp nbsp ورزشی بازیهای مهمترین رویداد های ورزشی المپیک بازیهای ورزشی بازیها گردید المپیاد مراسم ceremonynbsp


سایر محصولات :

پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش)


پاورپوینت حرکات اصلاحی


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش


پاورپوینت حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن


پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp ceremonynbsp nbsp nbsp nbsp nbsp مراسم توسط تئودو سیوس های ورزشی بازیهای بازیهای المپیک نوعی نشان المپیک 2008olympic المپیک 2008olympic mascots بازیهامفهوم نشان المپیک بازیهای المپیک 2008beijing nbsp nbsp بازیهای المپیک این بازیها المپیک پکن ceremonynbsp nbsp ورزشی بازیهای مهمترین رویداد های ورزشی المپیک بازیهای ورزشی بازیها گردید المپیاد مراسم ceremonynbsp
سایر محصولات