پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی Sport Tourism Planning - دانلود کامل
پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی Sport Tourism Planning
پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی Sport Tourism Planning

پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 40 اسلاید قسمتی از اسلایدها:مرحله 1- توسعه دانش توريسم ورزشيمرحله 2- ارزيابي ظرفيت جامعه                                               مرحله 3- تعيين اهداف و ساخت يک نسخه ( از الگو )مرحله 4- ساخت يک شيوة راهبرديچه چيزی را بايد بدانيم در حال حاضر کجا هستيم  به کجا می خواهيم برويمچگونه به آنجا خواهيم رسيدورزش يک صنعت بزرگ محسوب مي شود و يک دليل براي مسافرت مردم است . چه ورزشکاران تراز اول جهاني به مسابقات المپيک يا رقابتهاي جهاني رشته ورزشي خودشان سفر کنند ، چه خانواده اي در تعطيلات آخر هفته يا پسر يا دخترشان براي شرکت به يک رويداد محلي سفر کنندبيش از80 کيلومتر سفر مي کنند و تمام شب را در جايي مي مانند توريسم محسوب مي شوند . ورزش دليل مسافرت آنها است يعني قبل از اينکه آن محل براي آن رويداد خاص مشخص شود به آن منطقه سفر نکرده اند .تعداد شرکت کنندگان : از جمله ورزشکاران ، مربيان و مقامات رسمي تعداد تماشاچيان : شرکت کنندگان کمي دارند اما برخي از رويدادها تماشاچيان زيادي دارد طول رويداد : بسياري از رويدادها فقط يک روز به طول مي انجامد رويدادهاي ديگر در طول يک هفت يا بيشتر اجرا مي شود . بعضي مانند جام جهاني فوتبال  4 تا 6 هفت بطول مي انجامد . تکرار رويداد : رويدادهاي هرساله و همچنين در مدت طولاني رخ مي دهد بسيار مهم هستند فهرست مطالب و اسلایدها:الگوی برنامه ریزیفرایند برنامه ریزیمرحله  1 ـ گسترش توسعه دانش توريسم ورزشيتوريسم ورزشي چيست ؟انواع توريسم ورزشياثرات اقتصادي رويدادهاي ورزشيابعاد يک رويداد توريسم ورزشيبازار رويداد چه کسانی در رويداد درگير می شوندارزيابی سازمان يا موسسهمرحله 2 ـ ارزيابی ظرفيت جامعهنقاط ضعف و قوت جامعهسوابق رويداد ورزشیرشته هاي ورزشی پر قوت  کدام يک از رشته های ورزشی برای توسعه گردشگری ورزشی در جامعه شما پتانسيل دارند؟رشته های ورزشی با پتانسيلفهرست موجودی تسهيلاتدر جهت ساخت چشم انداز براي يك شهرفهرست موجودی تسهيلاتمرحله 3- تعيين اهداف و خلق يک چشم اندازکمک به سازمانهای ديگر در جهت دستيابی به چشم اندازهاپيمايش چشم اندازمرحله 4- ساخت يک شيوه راهبردیشناسايی برنامه های گردشگری ورزشیارزيابی و انتخاب رويدادروند انتخاب ميزبانالگوی ارزيابی اقتصادی گردشگری ورزشیوظايف و توسعه سازمانیمنابع پشتيبانی جهت مديريت گردشگری ورزشیفهرست برنامه عملی گردشگری ورزشیتقويم رويداد ورزشي- بالقوه ...

پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی Sport Tourism Planning

دانلود        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 40 اسلاید قسمتی از اسلایدها:مرحله 1- توسعه دانش توريسم ورزشيمرحله 2- ارزيابي ظرفيت جامعه                                               مرحله 3- تعيين اهداف و ساخت يک نسخه ( از الگو )مرحله 4- ساخت يک شيوة راهبرديچه چيزی را بايد بدانيم در حال حاضر کجا هستيم  به کجا می خواهيم برويمچگونه به آنجا خواهيم رسيدورزش يک صنعت بزرگ محسوب مي شود و يک دليل براي مسافرت مردم است . چه ورزشکاران تراز اول جهاني به مسابقات المپيک يا رقابتهاي جهاني رشته ورزشي خودشان سفر کنند ، چه خانواده اي در تعطيلات آخر هفته يا...

در این پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی Sport Tourism Planning پرداخته شده است . پاورپوینت برنامه ریزی توریسم ورزشی Sport Tourism Planning

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 40 اسلاید قسمتی از اسلایدها:مرحله 1- توسعه دانش توريسم ورزشيمرحله 2- ارزيابي ظرفيت جامعه                                               مرحله 3- تعيين اهداف و ساخت يک نسخه ( از الگو )مرحله 4- ساخت يک شيوة راهبرديچه چيزی را بايد بدانيم در حال حاضر کجا هستيم  به کجا می خواهيم برويمچگونه به آنجا خواهيم رسيدورزش يک صنعت بزرگ محسوب مي شود و يک دليل براي مسافرت مردم است . چه ورزشکاران تراز اول جهاني به مسابقات المپيک يا رقابتهاي جهاني رشته ورزشي خودشان سفر کنند ، چه خانواده اي در تعطيلات آخر هفته يا پسر يا دخترشان براي شرکت به يک رويداد محلي سفر کنندبيش از80 کيلومتر سفر مي کنند و تمام شب را در جايي مي مانند توريسم محسوب مي شوند . ورزش دليل مسافرت آنها است يعني قبل از اينکه آن محل براي آن رويداد خاص مشخص شود به آن منطقه سفر نکرده اند .تعداد شرکت کنندگان : از جمله ورزشکاران ، مربيان و مقامات رسمي تعداد تماشاچيان : شرکت کنندگان کمي دارند اما برخي از رويدادها تماشاچيان زيادي دارد طول رويداد : بسياري از رويدادها فقط يک روز به طول مي انجامد رويدادهاي ديگر در طول يک هفت يا بيشتر اجرا مي شود . بعضي مانند جام جهاني فوتبال  4 تا 6 هفت بطول مي انجامد . تکرار رويداد : رويدادهاي هرساله و همچنين در مدت طولاني رخ مي دهد بسيار مهم هستند فهرست مطالب و اسلایدها:الگوی برنامه ریزیفرایند برنامه ریزیمرحله  1 ـ گسترش توسعه دانش توريسم ورزشيتوريسم ورزشي چيست ؟انواع توريسم ورزشياثرات اقتصادي رويدادهاي ورزشيابعاد يک رويداد توريسم ورزشيبازار رويداد چه کسانی در رويداد درگير می شوندارزيابی سازمان يا موسسهمرحله 2 ـ ارزيابی ظرفيت جامعهنقاط ضعف و قوت جامعهسوابق رويداد ورزشیرشته هاي ورزشی پر قوت  کدام يک از رشته های ورزشی برای توسعه گردشگری ورزشی در جامعه شما پتانسيل دارند؟رشته های ورزشی با پتانسيلفهرست موجودی تسهيلاتدر جهت ساخت چشم انداز براي يك شهرفهرست موجودی تسهيلاتمرحله 3- تعيين اهداف و خلق يک چشم اندازکمک به سازمانهای ديگر در جهت دستيابی به چشم اندازهاپيمايش چشم اندازمرحله 4- ساخت يک شيوه راهبردیشناسايی برنامه های گردشگری ورزشیارزيابی و انتخاب رويدادروند انتخاب ميزبانالگوی ارزيابی اقتصادی گردشگری ورزشیوظايف و توسعه سازمانیمنابع پشتيبانی...

پاورپوینت ورزشي نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت Sport کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت امولسيون هاي غذايي پاورپوینت EXTRACTION پاورپوینت پاورپوینت سفره سلامت پاورپوینت ريزي پخت و پزصحيح پاورپوینت Sport HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت دریافت شیر خام پاورپوینت Sport بخش پنیر UF پاورپوینت توريسم دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت توريسم حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت پاورپوینت جام جهاني فوتبال پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت برنامه آناتومي انساني پاورپوینت پاورپوینت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت برنامه اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت Sport آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت Planning برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت توريسم تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت Tourism آزمایشگاه بیو شیمی کسب ريزي درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت توانبخشی پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت Sport انواع خشک کن ها پاورپوینت پنیر و انواع آن پاورپوینت توليد شكلات و تافي پاورپوینت ورزشي مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ريزي نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت Sport شیرین کننده های غذایی پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت برنامه نظریه گشتالت پاورپوینت توريسم سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت توريسم راه سازی پاورپوینت Tourism چارچوب معلمی پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت Planning اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت Planning تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت توريسم تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008 پاورپوینت پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش پاورپوینت Tourism حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن پاورپوینت Sport محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت اصول عمومي ماساژ تحقیق پاورپوینت در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند تحقیق ورزشي در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار تحقیق Sport در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی دانلود Sport نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب ورزشي درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت توريسم طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت توريسم آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت Planning توانبخشی پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت ورزشي انواع خشک کن ها پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت توريسم طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت ريزي طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت ورزشي کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت Planning معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت رادیولوژی پاورپوینت ريزي نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت توريسم داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت برنامه قهوه پاورپوینت پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت Tourism حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت برنامه كنترل نشت در سدهاي خاكي

پاورپوینت  برنامه ريزي توريسم ورزشي  Sport Tourism Planning

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 40 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

مرحله 1- توسعه دانش توريسم ورزشي

مرحله 2- ارزيابي ظرفيت جامعه                                               

مرحله 3- تعيين اهداف و ساخت يک نسخه ( از الگو )

مرحله 4- ساخت يک شيوة راهبردي

چه چيزی را بايد بدانيم

در حال حاضر کجا هستيم  

به کجا می خواهيم برويم

چگونه به آنجا خواهيم رسيد

ورزش يک صنعت بزرگ محسوب مي شود و يک دليل براي مسافرت مردم است . چه ورزشکاران تراز اول جهاني به مسابقات المپيک يا رقابتهاي جهاني رشته ورزشي خودشان سفر کنند ، چه خانواده اي در تعطيلات آخر هفته يا پسر يا دخترشان براي شرکت به يک رويداد محلي سفر کنندبيش از80 کيلومتر سفر مي کنند و تمام شب را در جايي مي مانند توريسم محسوب مي شوند . ورزش دليل مسافرت آنها است يعني قبل از اينکه آن محل براي آن رويداد خاص مشخص شود به آن منطقه سفر نکرده اند .

تعداد شرکت کنندگان : از جمله ورزشکاران ، مربيان و مقامات رسمي

تعداد تماشاچيان : شرکت کنندگان کمي دارند اما برخي از رويدادها تماشاچيان زيادي دارد

طول رويداد : بسياري از رويدادها فقط يک روز به طول مي انجامد رويدادهاي ديگر در طول يک هفت يا بيشتر اجرا مي شود . بعضي مانند جام جهاني فوتبال  4 تا 6 هفت بطول مي انجامد .

تکرار رويداد : رويدادهاي هرساله و همچنين در مدت طولاني رخ مي دهد بسيار مهم هستند

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

الگوی برنامه ریزی

فرایند برنامه ریزی

مرحله  1 ـ گسترش توسعه دانش توريسم ورزشي

توريسم ورزشي چيست ؟

انواع توريسم ورزشي

اثرات اقتصادي رويدادهاي ورزشي

ابعاد يک رويداد توريسم ورزشي

بازار رويداد

چه کسانی در رويداد درگير می شوند

ارزيابی سازمان يا موسسه

مرحله 2 ـ ارزيابی ظرفيت جامعه

نقاط ضعف و قوت جامعه

سوابق رويداد ورزشی

رشته هاي ورزشی پر قوت
 کدام يک از رشته های ورزشی برای توسعه گردشگری ورزشی در جامعه شما پتانسيل دارند؟

رشته های ورزشی با پتانسيل

فهرست موجودی تسهيلات

در جهت ساخت چشم انداز براي يك شهر

فهرست موجودی تسهيلات

مرحله 3- تعيين اهداف و خلق يک چشم انداز

کمک به سازمانهای ديگر در جهت دستيابی به چشم اندازها

پيمايش چشم انداز

مرحله 4- ساخت يک شيوه راهبردی

شناسايی برنامه های گردشگری ورزشی

ارزيابی و انتخاب رويداد

روند انتخاب ميزبان

الگوی ارزيابی اقتصادی گردشگری ورزشی

وظايف و توسعه سازمانی

منابع پشتيبانی جهت مديريت گردشگری ورزشی

فهرست برنامه عملی گردشگری ورزشی

تقويم رويداد ورزشي- بالقوه


nbsp nbsp nbsp توسعه دانش توريسم رويداد توريسم ورزشيبازار توريسم ورزشيبازار رويداد اقتصادي رويدادهاي ورزشيابعاد ورزشياثرات اقتصادي رويدادهاي ارزيابی ظرفيت جامعهنقاط nbsp nbsp تعيين اهداف دانش توريسم های ورزشی توسعه دانش شرکت کنندگان ورزشيبازار رويداد رويداد درگير رويداد توريسم برنامه گردشگری توسعه ورزشی ورزشي مرحله


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008


پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش


پاورپوینت حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن


پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


تحقیق در مورد هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند


تحقیق در مورد هزینه یابی و کنترل هزینه های سربار


تحقیق در مورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp توسعه دانش توريسم رويداد توريسم ورزشيبازار توريسم ورزشيبازار رويداد اقتصادي رويدادهاي ورزشيابعاد ورزشياثرات اقتصادي رويدادهاي ارزيابی ظرفيت جامعهنقاط nbsp nbsp تعيين اهداف دانش توريسم های ورزشی توسعه دانش شرکت کنندگان ورزشيبازار رويداد رويداد درگير رويداد توريسم برنامه گردشگری توسعه ورزشی ورزشي مرحله
سایر محصولات