پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی - دانلود کامل
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 109 اسلاید قسمتی از اسلایدها:شناخت زيرساخت ها ومباني تعليم وتربيت .ارائه دستورالعمل وراهنماي تربيتي براي مربيان وورزشكاران. استفاده از منابع غني اسلامي در تربيت بدني.آگاهي از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربيت بدني.استفاده كاربردي از اصول ومباني تربيت بدني وجلوگيري از انحرافات احتمالي.اهداف كلي ورفتاري :آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني.شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.شناخت مباني تقسيم ورزشها.ديدگاه سقراط حضور مستمر وي در ميادين ورزشي .      زيبايي عضلات را مي ستود و مهمترين اصل زندگي را سلامتي مي دانست .  ديدگاه افلاطون   براي انسان كامل نخست اشتغال به تربيت بدني عمومي را نام مي برد  همه مدارس بايد محل بازي داشته تا كودك به طبيب نياز نداشته باشدجدايي روح از بدن مهمترين ايراد بر وي بود .  فهرست مطالب و اسلایدها:اهداف درس اصول ومباني تربيت بدنيفصل اولتربيت بدني در تمدن اوليهتربيت بدني در قرون وسطي  ( قرن5 تا آغاز قرن 16)تربيت بدني بعد از نوزايش غربتربيت بدني در مكتب وحيسطوح حركات بدنيعوامل تحقق ورزشانواع ورزشمقايسه كار با بازيفصل دومعوامل موثر در توسعه تربيت بدنيجايگاه تربيت بدنيتربيت بدني در حوزه علوم انسانيزيرمجموعه هاي رشته  تربيت بدنيحوزه هاي وابسته تربيت بدنيفصل سوممنابع اصلي تربيت بدني و زير شاخه هاچگونگي عملكرد  اصولفصل چهارمرابطه روح و جسمويژگيهاي هاي اصلي انسانميل و گرايش انسانقدرت و توانايي انسانتشكيل و تحول شخصيتمباني  تربيت ، مدرسه  و برنامه درسي از ديدگاه ايده آليسمهدف تعليم و تربيت و نقش مدرسه از ديدگاه رئاليسممراحل روش تدريس برودي ( رئاليسم )مباني فلسفي مكتب پراگمائيسم ( طبيعت گرا تجربي ، ابزار گرا ، تجربه گرا )مباني فلسفي رئاليسم اسلاميفصل پنجمهدف زندگي از ديدگاه مكاتبفصل ششمتربيت بدني در يونان باستانتربيت بدني در ايران باستانتربيت بدني در دوره فئوداليسم (قرن نهم تا چهاردهم )مروجين تربيت بدني بعد از  نوزايش در غربتربيت بدني در عهد تيموريان و صفويهفصل هفتمقلمرو تعليم و تربيتفوايد تربيت بدني بر تعليم و تربيت از قلمرو عاطفيفصل هشتمفوايد ساختاري فعاليت بدنيفوايد روان شناختي فعاليت بدني ...

پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

دانلود        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 109 اسلاید قسمتی از اسلایدها:شناخت زيرساخت ها ومباني تعليم وتربيت .ارائه دستورالعمل وراهنماي تربيتي براي مربيان وورزشكاران. استفاده از منابع غني اسلامي در تربيت بدني.آگاهي از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربيت بدني.استفاده كاربردي از اصول ومباني تربيت بدني وجلوگيري از انحرافات احتمالي.اهداف كلي ورفتاري :آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني.شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.شناخت مباني تقسيم ورزشها.ديدگاه سقراط حضور مستمر وي در ميادين ورزشي .      زيبايي عضلات را مي ستود و مهمترين اصل زندگي را سلامتي مي دانست .  ديدگاه افلاطون   براي انسان كامل نخست اشتغال به تربيت بدني عمومي را نام مي برد  همه مدارس بايد محل بازي داشته تا كودك به طبيب نياز نداشته باشدجدايي روح از بدن مهمترين ايراد بر وي بود .  فهرست مطالب و اسلایدها:اهداف درس اصول ومباني تربيت بدنيفصل اولتربيت بدني در تمدن اوليهتربيت بدني در قرون وسطي  ( قرن5 تا آغاز قرن 16)تربيت بدني بعد از نوزايش غربتربيت بدني در مكتب وحيسطوح حركات بدنيعوامل تحقق ورزشانواع ورزشمقايسه كار با بازيفصل دومعوامل موثر در توسعه تربيت بدنيجايگاه تربيت بدنيتربيت بدني در حوزه علوم انسانيزيرمجموعه هاي رشته  تربيت بدنيحوزه هاي وابسته تربيت بدنيفصل سوممنابع اصلي تربيت بدني و زير شاخه هاچگونگي...

در این پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی پرداخته شده است . پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

       نوع فایل: power pointقابل ویرایش 109 اسلاید قسمتی از اسلایدها:شناخت زيرساخت ها ومباني تعليم وتربيت .ارائه دستورالعمل وراهنماي تربيتي براي مربيان وورزشكاران. استفاده از منابع غني اسلامي در تربيت بدني.آگاهي از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربيت بدني.استفاده كاربردي از اصول ومباني تربيت بدني وجلوگيري از انحرافات احتمالي.اهداف كلي ورفتاري :آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني.شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.شناخت مباني تقسيم ورزشها.ديدگاه سقراط حضور مستمر وي در ميادين ورزشي .      زيبايي عضلات را مي ستود و مهمترين اصل زندگي را سلامتي مي دانست .  ديدگاه افلاطون   براي انسان كامل نخست اشتغال به...

پاورپوینت اصول نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا پاورپوینت مباني امولسيون هاي غذايي پاورپوینت اصول EXTRACTION پاورپوینت تربيت سفره سلامت پاورپوینت بدني پخت و پزصحيح پاورپوینت بدني HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت بدني دریافت شیر خام پاورپوینت پاورپوینت بخش پنیر UF پاورپوینت پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت بدني مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت و عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت بدني حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت پاورپوینت جام جهاني فوتبال پاورپوینت و تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت مباني آناتومي انساني پاورپوینت تربيت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت تربيت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت مباني اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت تربيت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت مباني برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت بدني تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت تربيت آزمایشگاه بیو شیمی کسب بدني درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت تربيت توانبخشی پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت تربيت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت بدني پنیر و انواع آن پاورپوینت پاورپوینت انواع خشک کن ها پاورپوینت مباني توليد شكلات و تافي پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت بدني شیرین کننده های غذایی پاورپوینت و نظریه گشتالت پاورپوینت مباني آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت اصول سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت اصول راه سازی پاورپوینت بدني میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت چارچوب معلمی پاورپوینت بدني آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت اصول طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت اصول داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت تربيت کودک آزاری پاورپوینت اصول طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت مباني تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي پاورپوینت اصول آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning پاورپوینت بدني تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت اصول تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد پاورپوینت اصول آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش پاورپوینت پاورپوینت حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن پاورپوینت و محوطه سازی مکانهای ورزشی پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات پاورپوینت مباني اصول عمومي ماساژ دانلود مباني نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت مباني طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت و آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت مباني روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت مباني توانبخشی پاورپوینت اصول طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت مباني كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت و انواع خشک کن ها پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت مباني طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت اصول طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت اصول کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت و معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت مباني رادیولوژی پاورپوینت پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت مباني مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت تربيت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت بدني داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت بدني فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت و قهوه پاورپوینت مباني عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن پاورپوینت و اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت تربيت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود پاورپوینت مباني كنترل نشت در سدهاي خاكي

پاورپوینت اصول و مباني تربيت بدني

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 109 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

شناخت زيرساخت ها ومباني تعليم وتربيت .

ارائه دستورالعمل وراهنماي تربيتي براي مربيان وورزشكاران.

استفاده از منابع غني اسلامي در تربيت بدني.

آگاهي از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربيت بدني.

استفاده كاربردي از اصول ومباني تربيت بدني وجلوگيري از انحرافات احتمالي.

اهداف كلي ورفتاري :

آگاهي از نظرات فلاسفه در خصوص تربيت بدني.

شناخت مشخصات تربيت بدني دوره نوزايش.

شناخت تربيت بدني وورزش در مكتب وحي.

آگاهي از مفاهيم بازي و ورزش.

شناخت مباني تقسيم ورزشها.

ديدگاه سقراط

 حضور مستمر وي در ميادين ورزشي .    

 زيبايي عضلات را مي ستود و مهمترين اصل زندگي را سلامتي مي دانست .

 

 ديدگاه افلاطون 

 براي انسان كامل نخست اشتغال به تربيت بدني عمومي را نام مي برد

 همه مدارس بايد محل بازي داشته تا كودك به طبيب نياز نداشته باشد

جدايي روح از بدن مهمترين ايراد بر وي بود .

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

اهداف درس اصول ومباني تربيت بدني

فصل اول

تربيت بدني در تمدن اوليه

تربيت بدني در قرون وسطي
 ( قرن5 تا آغاز قرن 16)

تربيت بدني بعد از نوزايش غرب

تربيت بدني در مكتب وحي

سطوح حركات بدني

عوامل تحقق ورزش

انواع ورزش

مقايسه كار با بازي

فصل دوم

عوامل موثر در توسعه تربيت بدني

جايگاه تربيت بدني

تربيت بدني در حوزه علوم انساني

زيرمجموعه هاي رشته  تربيت بدني

حوزه هاي وابسته تربيت بدني

فصل سوم

منابع اصلي تربيت بدني و زير شاخه ها

چگونگي عملكرد  اصول

فصل چهارم

رابطه روح و جسم

ويژگيهاي هاي اصلي انسان

ميل و گرايش انسان

قدرت و توانايي انسان

تشكيل و تحول شخصيت

مباني  تربيت ، مدرسه  و برنامه درسي از ديدگاه ايده آليسم

هدف تعليم و تربيت و نقش مدرسه از ديدگاه رئاليسم

مراحل روش تدريس
برودي ( رئاليسم )

مباني فلسفي مكتب پراگمائيسم ( طبيعت گرا تجربي ، ابزار گرا ، تجربه گرا )

مباني فلسفي رئاليسم اسلامي

فصل پنجم

هدف زندگي از ديدگاه مكاتب

فصل ششم

تربيت بدني در يونان باستان

تربيت بدني در ايران باستان

تربيت بدني در دوره فئوداليسم (قرن نهم تا چهاردهم )

مروجين تربيت بدني بعد از
 نوزايش در غرب

تربيت بدني در عهد تيموريان و صفويه

فصل هفتم

قلمرو تعليم و تربيت

فوايد تربيت بدني بر تعليم و تربيت از قلمرو عاطفي

فصل هشتم

فوايد ساختاري فعاليت بدني

فوايد روان شناختي فعاليت بدني


nbsp nbsp nbsp خصوص تربيت بدني اصول ومباني تربيت تربيت بدنيفصل سوممنابع بدنيفصل سوممنابع اصلي وابسته تربيت بدنيفصل تربيت بدني nbsp nbsp تربيت بدنيفصل باستانتربيت بدني نظرات فلاسفه مباني فلسفي ومباني تربيت بدني بعد غربتربيت بدني تربيت ديدگاه تعليم مباني شناخت نوزايش


سایر محصولات :

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی با استفاده از تشعشع


پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا


پاورپوینت امولسيون هاي غذايي


پاورپوینت EXTRACTION


پاورپوینت سفره سلامت


پاورپوینت پخت و پزصحيح


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها وكنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي Sport Tourism Planning


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت تقاضا در ورزش شواهد


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات تغذيه قبل ودر طول ورزش


پاورپوینت حرکات اصلاحی corrective exercise نا هنجاریهای گردن


پاورپوینت محوطه سازی مکانهای ورزشی


پاورپوینت مدیریت و طرز اجرای مسابقات


پاورپوینت اصول عمومي ماساژ


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت حسابداری دارایی های ثابت ونامشهود


پاورپوینت كنترل نشت در سدهاي خاكيتگ ها :nbsp nbsp nbsp خصوص تربيت بدني اصول ومباني تربيت تربيت بدنيفصل سوممنابع بدنيفصل سوممنابع اصلي وابسته تربيت بدنيفصل تربيت بدني nbsp nbsp تربيت بدنيفصل باستانتربيت بدني نظرات فلاسفه مباني فلسفي ومباني تربيت بدني بعد غربتربيت بدني تربيت ديدگاه تعليم مباني شناخت نوزايش
سایر محصولات