پاورپوینت جام جهانی فوتبال - دانلود کامل
پاورپوینت جام جهانی فوتبال
پاورپوینت جام جهانی فوتبال

پاورپوینت جام جهاني فوتبال

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 22 اسلاید قسمتی از اسلایدها:وقتي قرار است نگاه گذرايي به تاريخ فوتبال بيندازيم، نمي‌توانيم از ذكر برخي مطالب بديهي صرفنظر كنيم وگرنه چه كسي نمي‌داند اين همان بازي است كه ميان دو گروه ‪ ۱۱نفره در زميني مستطيل شكل انجام مي‌شود. هدف بازي اين است كه هر تيم بكوشد توپي را وارد دروازه‌ي حريف كند. تاريخ نگاران پيشينه توپ بازي با پا را در هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح در چين سراغ دارند. در سده‌هاي ميانه، بازي‌هاي مشابهي با توپ در اروپا رايج بوده و رقابت‌هايي نيز ميان تيم‌هاي محلي در انگليس، فرانسه و ايتاليا انجام مي‌شده است. در آن زمان‌ها اهالي يك روستا مي‌كوشيدند توپي را از دست اهالي روستاي ديگري بگيرند و به بيرون از منطقه آنان بيندازند، اما آنچه ما امروز به عنوان فوتبال مي‌شناسيم، در ميانه‌هاي سده نوزدهم ميلادي در مدرسه‌هاي انگليسي پديد آمده است. توپ بازي در اين كشور چنان رايج شده بود كه دست اندركاران اين ورزش به فكر ايجاد قواعد مشخصي براي آن افتادند. در حالي كه در شهر راگبي، پرتاب توپ با دست مجاز شناخته شد و رفته رفته بازي راگبي را به وجود آورد، در مدارس شهر كمبريج توپ بازي تنها با پا مرسوم بود. در همين شهر بود كه در سال ‪ ۱۸۴۸نخستين بار قاعده‌ها و روش بازي فوتبال، تدوين شد. قواعدي كه تقريبا تا به امروز معتبر مانده‌اند: زمين بازي بايد به طول ‪ ۱۱۰و عرض ‪ ۷۵متر باشد، درازاي دروازه هفت متر و ‪ ۳۲سانتيمتر و بلندي آن دو متر و ‪ ۴۴سانتي‌متر باشد و حتي توپ بازي كه آن هم بايد دورش ‪ ۶۸تا ‪ ۷۰سانتيمتر و وزنش ‪ ۴۱۰تا ‪ ۴۵۰گرم باشد. جالب است بدانيم كه انگليسي‌ها از روي مختصر شده همان "انجمن فوتبال" در شهر كمبريج (‪ (football associationبه اين بازي "ساكر" (‪ (soccerمي‌گويند. جالب تر اينكه چون وقت فراغت شاگردان مدرسه‌هاي شبانه روزي در كمبريج يك ساعت و نيم بوده، اين مدت زمان را هم براي بازي فوتبال در نظر گرفته‌شد. ديري نپاييد كه بازي فوتبال به سرعت از انگليس به كشورهاي ديگر رسوخ كرد و با چنان استقبالي در سراسر جهان روبه‌رو شد كه سازمان‌دهندگان از همان آغاز قرن بيستم به فكر برگذاري مسابقات بين‌المللي افتادند. براي نخستين بار اين مسابقات در سطح جهاني در اروگوئه انجام شد و ميزبان مسابقات برنده جام جهاني گرديد. جام، به افتخار يكي از مسوولان فدراسيون فوتبال فرانسه كه در شناساندن و گسترش اين بازي نقش حساسي داشت، "ژول ريمه" نام گرفت. اين جام طبق قانون برندگان جام جهاني در سال ‪ ۱۹۷۰براي هميشه به تصاحب كشور برزيل درآمد و از آن به بعد "جام جهاني" (‪ (world cupناميده شد. از همان سال ‪ ۱۹۳۰مسابقات جام جهاني، هر چهار سال يك بار در كشوري ديگر برگزار شده، به استثناي سال‌هاي ‪ ۱۹۴۲و ‪ ۱۹۴۶كه همگان طي آنها درگير جنگ جهاني دوم بودند....

پاورپوینت جام جهاني فوتبال پاورپوینت جام جهانی فوتبال

دانلود         نوع فایل: power pointقابل ویرایش 22 اسلاید قسمتی از اسلایدها:وقتي قرار است نگاه گذرايي به تاريخ فوتبال بيندازيم، نمي‌توانيم از ذكر برخي مطالب بديهي صرفنظر كنيم وگرنه چه كسي نمي‌داند اين همان بازي است كه ميان دو گروه ‪ ۱۱نفره در زميني مستطيل شكل انجام مي‌شود. هدف بازي اين است كه هر تيم بكوشد توپي را وارد دروازه‌ي حريف كند. تاريخ نگاران پيشينه توپ بازي با پا را در هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح در چين سراغ دارند. در سده‌هاي ميانه، بازي‌هاي مشابهي با توپ در اروپا رايج بوده و رقابت‌هايي نيز ميان تيم‌هاي محلي در انگليس، فرانسه و ايتاليا انجام مي‌شده است. در آن زمان‌ها اهالي يك روستا مي‌كوشيدند توپي را از دست اهالي روستاي ديگري بگيرند و به بيرون از منطقه آنان بيندازند، اما آنچه ما امروز به عنوان فوتبال مي‌شناسيم،...

در این پاورپوینت جام جهانی فوتبال پرداخته شده است. پاورپوینت جام جهانی فوتبال

        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 22 اسلاید قسمتی از اسلایدها:وقتي قرار است نگاه گذرايي به تاريخ فوتبال بيندازيم، نمي‌توانيم از ذكر برخي مطالب بديهي صرفنظر كنيم وگرنه چه كسي نمي‌داند اين همان بازي است كه ميان دو گروه ‪ ۱۱نفره در زميني مستطيل شكل انجام مي‌شود. هدف بازي اين است كه هر تيم بكوشد توپي را وارد دروازه‌ي حريف كند. تاريخ نگاران پيشينه توپ بازي با پا را در هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح در چين سراغ دارند. در سده‌هاي ميانه، بازي‌هاي مشابهي با توپ در اروپا رايج بوده و رقابت‌هايي نيز ميان تيم‌هاي محلي در انگليس، فرانسه و ايتاليا انجام مي‌شده است. در آن زمان‌ها اهالي يك روستا مي‌كوشيدند توپي را از دست اهالي روستاي ديگري بگيرند و به بيرون از منطقه آنان بيندازند، اما آنچه ما امروز به عنوان فوتبال مي‌شناسيم، در ميانه‌هاي سده نوزدهم ميلادي در مدرسه‌هاي انگليسي پديد آمده است. توپ بازي در اين كشور چنان رايج شده بود كه دست اندركاران اين ورزش به فكر ايجاد قواعد مشخصي براي آن افتادند. در حالي كه در شهر راگبي، پرتاب توپ با دست مجاز شناخته شد و رفته رفته بازي راگبي را به وجود آورد، در مدارس شهر كمبريج توپ بازي تنها با پا مرسوم بود. در همين شهر بود كه در سال ‪ ۱۸۴۸نخستين بار قاعده‌ها و روش بازي فوتبال، تدوين شد. قواعدي كه تقريبا تا به امروز معتبر مانده‌اند: زمين بازي بايد به طول ‪ ۱۱۰و عرض ‪ ۷۵متر باشد، درازاي دروازه هفت متر و ‪ ۳۲سانتيمتر و بلندي آن دو متر و ‪ ۴۴سانتي‌متر باشد و حتي توپ بازي كه آن هم بايد دورش ‪ ۶۸تا ‪ ۷۰سانتيمتر و وزنش ‪ ۴۱۰تا ‪ ۴۵۰گرم باشد. جالب است بدانيم كه انگليسي‌ها از روي مختصر شده همان "انجمن فوتبال" در شهر كمبريج (‪ (football associationبه اين بازي "ساكر" (‪ (soccerمي‌گويند. جالب تر اينكه چون وقت فراغت شاگردان مدرسه‌هاي شبانه روزي در كمبريج يك ساعت و نيم بوده، اين مدت زمان را هم براي بازي فوتبال در نظر گرفته‌شد. ديري نپاييد كه بازي فوتبال به سرعت از انگليس به كشورهاي ديگر رسوخ كرد و با چنان استقبالي در سراسر جهان روبه‌رو شد كه سازمان‌دهندگان از همان آغاز قرن بيستم به فكر برگذاري مسابقات بين‌المللي افتادند. براي نخستين بار اين مسابقات در سطح جهاني...

پاورپوینت جهاني روستای عنصرود پاورپوینت روستای جهاني سار پاورپوینت جهاني روستای جوقان بزرگ پاورپوینت فوتبال روستای امند پاورپوینت پاورپوینت روستای کلجاه پاورپوینت جام روستای جیغه پاورپوینت فوتبال مونوگرافی روستای یاسه چاه پاورپوینت فوتبال روستای سفید کمر پاورپوینت جهاني شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد) پاورپوینت پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان پاورپوینت جام روستاي ساتللو پاورپوینت جهاني طرح هادی روستای قاضی جهان پاورپوینت پاورپوینت روستا شادآباد پاورپوینت پاورپوینت روستای دین آباد پاورپوینت فوتبال روستای پارام پاورپوینت جام روستای بیرق پاورپوینت فوتبال روستای بنیس      پاورپوینت جام روستای اوشتبین پاورپوینت جام روستای اشتبین پاورپوینت جام روستای شانجان پاورپوینت جام بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه پاورپوینت پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری) پاورپوینت جام مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری) پاورپوینت فوتبال کوه (انسان طبیعت معماری)  پاورپوینت فوتبال آزمایشگاه بیو شیمی کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت جام روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت فوتبال توانبخشی پاور جام پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت جهاني توليد شكلات و تافي پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت فوتبال پنیر و انواع آن پاورپوینت جام انواع خشک کن ها پاورپوینت جهاني نظریه گشتالت پاورپوینت جام شیرین کننده های غذایی پاورپوینت جهاني مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت جام آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پاورپوینت راه سازی پاورپوینت پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت فوتبال طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت فوتبال داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت جام سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت فوتبال چارچوب معلمی پاورپوینت جام اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت فوتبال طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت جام میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت جام كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت جام تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت فوتبال بیومکانیک فنون ورزشی پاورپوینت جام آناتومي انساني پاورپوینت پاورپوینت آسيب هاي مچ پا پاورپوینت فوتبال چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی پاورپوینت پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008) پاورپوینت پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي پاورپوینت پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه پاورپوینت فوتبال برنامه ريزي توريسم ورزشي پاورپوینت جهاني تاثير ورزش بر استئوآرتريت پاورپوینت جام تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه پاورپوینت جهاني روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی پاورپوینت فوتبال آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش) دانلود پاورپوینت نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت جهاني آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت فوتبال روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت جهاني طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت جام توانبخشی پاورپوینت فوتبال طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت جهاني بیودیزل (Bio diesel) پاورپوینت پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت جهاني انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت فوتبال انواع خشک کن ها پاورپوینت فوتبال تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت فوتبال طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت فوتبال کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت جهاني معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت فوتبال تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام پاورپوینت فوتبال سیاه چاله های فضایی پاورپوینت جام رادیولوژی پاورپوینت فوتبال نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت فوتبال مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت جهاني فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت جام قهوه پاورپوینت پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن

پاورپوینت جام جهاني فوتبال

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

وقتي قرار است نگاه گذرايي به تاريخ فوتبال بيندازيم، نميتوانيم از ذكر برخي مطالب بديهي صرفنظر كنيم وگرنه چه كسي نميداند اين همان بازي است كه ميان دو گروه ۱۱نفره در زميني مستطيل شكل انجام ميشود.

هدف بازي اين است كه هر تيم بكوشد توپي را وارد دروازهي حريف كند.

تاريخ نگاران پيشينه توپ بازي با پا را در هزاره سوم پيش از ميلاد مسيح در چين سراغ دارند. در سدههاي ميانه، بازيهاي مشابهي با توپ در اروپا رايج بوده و رقابتهايي نيز ميان تيمهاي محلي در انگليس، فرانسه و ايتاليا انجام ميشده است.

در آن زمانها اهالي يك روستا ميكوشيدند توپي را از دست اهالي روستاي ديگري بگيرند و به بيرون از منطقه آنان بيندازند، اما آنچه ما امروز به عنوان فوتبال ميشناسيم، در ميانههاي سده نوزدهم ميلادي در مدرسههاي انگليسي پديد آمده است.

توپ بازي در اين كشور چنان رايج شده بود كه دست اندركاران اين ورزش به فكر ايجاد قواعد مشخصي براي آن افتادند. در حالي كه در شهر راگبي، پرتاب توپ با دست مجاز شناخته شد و رفته رفته بازي راگبي را به وجود آورد، در مدارس شهر كمبريج توپ بازي تنها با پا مرسوم بود.

در همين شهر بود كه در سال ۱۸۴۸نخستين بار قاعدهها و روش بازي فوتبال، تدوين شد. قواعدي كه تقريبا تا به امروز معتبر ماندهاند: زمين بازي بايد به طول ۱۱۰و عرض ۷۵متر باشد، درازاي دروازه هفت متر و ۳۲سانتيمتر و بلندي آن دو متر و ۴۴سانتيمتر باشد و حتي توپ بازي كه آن هم بايد دورش ۶۸تا ۷۰سانتيمتر و وزنش ۴۱۰تا ۴۵۰گرم باشد.

جالب است بدانيم كه انگليسيها از روي مختصر شده همان "انجمن فوتبال" در شهر كمبريج ( (football associationبه اين بازي "ساكر" ( (soccerميگويند.

جالب تر اينكه چون وقت فراغت شاگردان مدرسههاي شبانه روزي در كمبريج يك ساعت و نيم بوده، اين مدت زمان را هم براي بازي فوتبال در نظر گرفتهشد.

ديري نپاييد كه بازي فوتبال به سرعت از انگليس به كشورهاي ديگر رسوخ كرد و با چنان استقبالي در سراسر جهان روبهرو شد كه سازماندهندگان از همان آغاز قرن بيستم به فكر برگذاري مسابقات بينالمللي افتادند.

براي نخستين بار اين مسابقات در سطح جهاني در اروگوئه انجام شد و ميزبان مسابقات برنده جام جهاني گرديد.

جام، به افتخار يكي از مسوولان فدراسيون فوتبال فرانسه كه در شناساندن و گسترش اين بازي نقش حساسي داشت، "ژول ريمه" نام گرفت.

اين جام طبق قانون برندگان جام جهاني در سال ۱۹۷۰براي هميشه به تصاحب كشور برزيل درآمد و از آن به بعد "جام جهاني" ( (world cupناميده شد.

از همان سال ۱۹۳۰مسابقات جام جهاني، هر چهار سال يك بار در كشوري ديگر برگزار شده، به استثناي سالهاي ۱۹۴۲و ۱۹۴۶كه همگان طي آنها درگير جنگ جهاني دوم بودند. با اين حساب، امسال هجدهمين دوره مسابقات جام جهاني است كه در آلمان برگزار ميشود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

تاريخچه فوتبال در ايران

تاريخچه جام‌هاي جهاني

جام جهاني 1934 ايتاليا

جام جهاني 1930 اروگوئه

جام جهاني 1966 انگليس

جام جهاني 1986 مکزيک

جام جهاني 1990 ايتاليا

جام جهاني 2002 کره جنوبي و ژاپن

جام جهاني 1998 فرانسه


nbsp nbsp nbsp ميزبان مسابقات برنده جام جهاني گرديد افتادند براي نخستين المللي افتادند براي بينzwnj المللي افتادند مسوولان فدراسيون فوتبال نقش حساسي داشت كشور برزيل درآمد كشوري ديگر برگزار nbsp nbsp جام جهاني توپ بازي بازي فوتبال شهر كمبريج مدرسهzwnj هاي انجام ميzwnj ميzwnj شود اين بازي ايتالياجام جهاني جهاني فوتبال ميzwnj مسابقات فرانسه انجام كمبريج


سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


پاورپوینت آناتومي انساني


پاورپوینت آسيب هاي مچ پا


پاورپوینت چگونگی حفظ و نگهداری اماکن ورزشی


پاورپوینت مدیریت برگزاری بازیهای المپیک (مطالعه موردی تحلیل المپیک پکن 2008)


پاورپوینت اصول عملكرد بازتابها و كنترل حركتي


پاورپوینت آناتومی و حرکت شناسی مفصل شانه


پاورپوینت برنامه ريزي توريسم ورزشي


پاورپوینت تاثير ورزش بر استئوآرتريت


پاورپوینت تجزیه و تحلیل عضلاتی حرکت دست در شنای پروانه


پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی در مقطع راهنمایی


پاورپوینت آماده شدن براي مسابقات (تغذيه قبل و در طول ورزش)


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنتگ ها :nbsp nbsp nbsp ميزبان مسابقات برنده جام جهاني گرديد افتادند براي نخستين المللي افتادند براي بينzwnj المللي افتادند مسوولان فدراسيون فوتبال نقش حساسي داشت كشور برزيل درآمد كشوري ديگر برگزار nbsp nbsp جام جهاني توپ بازي بازي فوتبال شهر كمبريج مدرسهzwnj هاي انجام ميzwnj ميzwnj شود اين بازي ايتالياجام جهاني جهاني فوتبال ميzwnj مسابقات فرانسه انجام كمبريج
سایر محصولات