پاورپوینت پخت و پزصحیح - دانلود کامل
پاورپوینت پخت و پزصحیح
پاورپوینت پخت و پزصحیح

پاورپوینت پخت و پزصحيح

     نوع فایل power point قابل ویرایش 23 اسلاید قسمتی از اسلایدها1-ظروف آلومينيومي:- ظروف آلومينيومي سبك هستند و به خوبي گرما را انتقال مي دهند-.بعضي شواهد حاكي از آن است كه آلومينيوم در درازمدت باعث بيماري آلزايمر مي شود --بعضی نظریه ها نیز مطرح است که جوش آوردن آب در کتری های آلومینیومی میتواند باعث بروز بیماریهایی همچون زخم معده،کولیت،خشکی دهان ،یبوست وتغییر رنگ زبان شود.-افرادي كه هرروز ازظروف آلومينيومي پوشش داده نشده براي پخت و پز و نگهداري مواد غذايي استفاده مي كنند ،تقريبا 5/3 ميليگرم آلومينيوم در روز وارد بدن خود مي كنند-البته سازمان بهداشت جهاني تخمين زده است كه بزرگسالان ميتوانندبيشتر از 50 ميليگرم را در روز بدون هيچ ضرري دريافت كنند.-بسياري از داروهاي معمول هم حاوي آلومينيوم هستند،مثلايك قرص آنتي اسيد حاوي 50 ميليگرم و يك قرص آسپيرين حاوي 20-10 ميليگرم  آلومينيوم است سبزيجات برگي و غذاهاي اسيدي يا نمكي همچونگوجه فرنگي،مركبات وريواس اگر در ظروف آلومينيومي قرار داده شوند بيشترين آلومينيوم را به خود جذب مي كنند و باعث ميشوند آلومينيوم به مقدار زياد وارد غذا شود؛ بنابراين پختن اين مواد در ظروف آلومينيومي توصيه نمي شود پختن غذاهاي كم اسيدي،نمكي يا قليايي در ظروف آلومينيومي ميتواند باعث سياه شدن اين ظروف شود.براي برطرف كردن رنگ يا لكه، غوطه ور كردن  ظرف  در محلول آب و آب ليمو يا سركه مفيد است.2-ظروف مسي:مس هادي بسيار  خوب گرماست و با آن به خوبي ميتوان دماي پخت و پز را كنترل كرد.تنها با دادن حرارت كم تا متوسط ميتوان بهترين نتيجه را از آن گرفت.مقادير اندك مس براي سلامتي مفيد است ولي مقادير زياد آن ميتواند مسموميت زا باشدمس با غذاهاي اسيدي واكنش ميدهد و به اين خاطر ظروف مسي را معمولا با لايه اي از يك فلز ديگرمثل قلع يا استيل يا نيكل مي پوشانند تا از ورود مس به غذا جلوگيري شوداين لايه در هنگام پخت و پز به مقدار كم در غذا حل مي شود ، به خصوص اگر غذاهاي اسيدي  براي مدت طولاني در اين ظروف پخته يا نگهداري شوندهمچنين با خراشيدن يا سائيدن اين ظروف در هنگام شست و شو،لايه پوششي محافظ از بين ميرود. فهرست مطالب و اسلایدهاظروف مواد غذايي:1-ظروف آلومينيومي:2-ظروف مسي:3-ظروف استيل: (Stainless Steel)4-ظروف نچسب:                  5-ظروف ملامين:6-ظروف پيركس:7-ظروف يك بار مصرف:روشهای صحيح سرخ کردن غذانکاتی که بايد در سرخ کردن غذا به خاطر داشت:عوامل موثر بر قابليت دوباره استفاده کردن روغن:1- مدت استفاده2-آب3-ذرات خارجی4-تعداد دفعات استفاده5-مخلوط کردن چند نوع روغن ...

پاورپوینت پخت و پزصحيح پاورپوینت پخت و پزصحیح

دانلود      نوع فایل power point قابل ویرایش 23 اسلاید قسمتی از اسلایدها1-ظروف آلومينيومي:- ظروف آلومينيومي سبك هستند و به خوبي گرما را انتقال مي دهند-.بعضي شواهد حاكي از آن است كه آلومينيوم در درازمدت باعث بيماري آلزايمر مي شود --بعضی نظریه ها نیز مطرح است که جوش آوردن آب در کتری های آلومینیومی میتواند باعث بروز بیماریهایی همچون زخم معده،کولیت،خشکی دهان ،یبوست وتغییر رنگ زبان شود.-افرادي كه هرروز ازظروف آلومينيومي پوشش داده نشده براي پخت و پز و نگهداري مواد غذايي استفاده مي كنند ،تقريبا 5/3 ميليگرم آلومينيوم در روز وارد بدن خود مي كنند-البته سازمان بهداشت جهاني تخمين زده است كه بزرگسالان ميتوانندبيشتر از 50 ميليگرم را در روز بدون هيچ ضرري دريافت كنند.-بسياري از داروهاي معمول هم حاوي آلومينيوم هستند،مثلايك قرص آنتي اسيد حاوي 50 ميليگرم و يك قرص آسپيرين حاوي 20-10 ميليگرم  آلومينيوم است سبزيجات برگي و غذاهاي اسيدي يا نمكي همچونگوجه فرنگي،مركبات وريواس اگر در ظروف آلومينيومي قرار داده شوند بيشترين آلومينيوم را به خود جذب مي كنند و باعث ميشوند آلومينيوم به مقدار زياد وارد غذا شود؛ بنابراين پختن اين مواد در ظروف آلومينيومي توصيه نمي شود پختن غذاهاي كم اسيدي،نمكي يا قليايي در ظروف آلومينيومي ميتواند باعث سياه شدن اين ظروف شود.براي برطرف كردن رنگ يا لكه، غوطه ور كردن  ظرف  در محلول آب و آب ليمو يا سركه مفيد است.2-ظروف مسي:مس هادي بسيار  خوب گرماست و با آن به خوبي ميتوان دماي پخت و پز را كنترل كرد.تنها با دادن حرارت كم تا متوسط ميتوان بهترين نتيجه را از آن گرفت.مقادير اندك مس براي سلامتي مفيد است ولي مقادير زياد آن ميتواند مسموميت زا باشدمس با غذاهاي اسيدي واكنش ميدهد و به اين خاطر ظروف مسي را معمولا با لايه اي از يك فلز ديگرمثل قلع يا استيل يا نيكل مي پوشانند تا از ورود مس به غذا جلوگيري شوداين لايه در هنگام پخت و پز به مقدار كم در غذا حل مي شود ، به خصوص اگر غذاهاي اسيدي  براي مدت طولاني در اين ظروف پخته يا نگهداري شوندهمچنين با خراشيدن يا سائيدن اين ظروف در هنگام شست و شو،لايه پوششي محافظ از بين ميرود. فهرست مطالب و اسلایدهاظروف مواد غذايي:1-ظروف آلومينيومي:2-ظروف مسي:3-ظروف استيل: (Stainless Steel)4-ظروف نچسب:                  5-ظروف ملامين:6-ظروف پيركس:7-ظروف يك بار مصرف:روشهای صحيح سرخ کردن غذانکاتی که بايد در سرخ کردن غذا به خاطر داشت:عوامل موثر بر قابليت دوباره استفاده کردن روغن:1- مدت استفاده2-آب3-ذرات خارجی4-تعداد دفعات استفاده5-مخلوط کردن چند نوع روغن ...

در این پاورپوینت به پخت و پزصحیح پرداخته شده است پاورپوینت پخت و پزصحیح

     نوع فایل power point قابل ویرایش 23 اسلاید قسمتی از اسلایدها1-ظروف آلومينيومي:- ظروف آلومينيومي سبك هستند و به خوبي گرما را انتقال مي دهند-.بعضي شواهد حاكي از آن است كه آلومينيوم در درازمدت باعث بيماري آلزايمر مي شود --بعضی نظریه ها نیز مطرح است که جوش آوردن آب در کتری های آلومینیومی میتواند باعث بروز بیماریهایی همچون زخم معده،کولیت،خشکی دهان ،یبوست وتغییر رنگ زبان شود.-افرادي كه هرروز ازظروف آلومينيومي پوشش داده نشده براي پخت و پز و نگهداري مواد غذايي استفاده مي كنند ،تقريبا 5/3 ميليگرم آلومينيوم در روز وارد بدن خود مي كنند-البته سازمان بهداشت جهاني تخمين زده است كه بزرگسالان ميتوانندبيشتر از 50 ميليگرم را در روز بدون هيچ ضرري دريافت كنند.-بسياري از داروهاي معمول هم حاوي آلومينيوم هستند،مثلايك قرص آنتي اسيد حاوي 50 ميليگرم و يك قرص آسپيرين حاوي 20-10 ميليگرم  آلومينيوم است سبزيجات برگي و غذاهاي اسيدي يا نمكي همچونگوجه فرنگي،مركبات وريواس اگر در ظروف آلومينيومي قرار داده شوند بيشترين آلومينيوم را به خود جذب مي كنند و باعث ميشوند آلومينيوم به مقدار زياد وارد غذا شود؛ بنابراين پختن اين مواد در ظروف آلومينيومي توصيه نمي شود پختن غذاهاي كم اسيدي،نمكي يا قليايي در ظروف آلومينيومي ميتواند باعث سياه شدن اين ظروف شود.براي برطرف كردن رنگ يا لكه، غوطه ور كردن  ظرف  در محلول آب و آب ليمو يا سركه مفيد است.2-ظروف مسي:مس هادي بسيار  خوب گرماست و با آن به خوبي ميتوان دماي پخت و پز را كنترل كرد.تنها با دادن حرارت كم تا متوسط ميتوان بهترين نتيجه را از آن گرفت.مقادير اندك مس براي سلامتي مفيد است ولي مقادير زياد آن ميتواند مسموميت زا باشدمس با غذاهاي اسيدي واكنش ميدهد و به اين خاطر ظروف مسي را معمولا با لايه اي از يك فلز ديگرمثل قلع يا استيل يا نيكل مي پوشانند تا از ورود مس به غذا جلوگيري شوداين لايه در هنگام پخت و پز به مقدار كم در غذا حل مي شود ، به خصوص اگر غذاهاي اسيدي  براي مدت طولاني در اين ظروف پخته يا نگهداري شوندهمچنين با خراشيدن يا سائيدن اين ظروف در هنگام شست و شو،لايه پوششي محافظ از بين ميرود. فهرست مطالب و اسلایدهاظروف مواد غذايي:1-ظروف آلومينيومي:2-ظروف مسي:3-ظروف استيل: (Stainless Steel)4-ظروف نچسب:                  5-ظروف ملامين:6-ظروف پيركس:7-ظروف يك بار مصرف:روشهای صحيح سرخ کردن غذانکاتی که بايد در سرخ کردن غذا به خاطر داشت:عوامل موثر بر قابليت دوباره استفاده کردن روغن:1- مدت استفاده2-آب3-ذرات خارجی4-تعداد دفعات استفاده5-مخلوط کردن چند نوع روغن ...

پاورپوینت و روستای عنصرود پاورپوینت روستای پخت سار پاورپوینت پزصحيح روستای جوقان بزرگ پاورپوینت پزصحيح روستای امند پاورپوینت پاورپوینت روستای کلجاه پاورپوینت پاورپوینت روستای جیغه پاورپوینت پخت مونوگرافی روستای یاسه چاه پاورپوینت پاورپوینت روستای سفید کمر پاورپوینت پخت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد) پاورپوینت پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان پاورپوینت پاورپوینت روستاي ساتللو پاورپوینت و طرح هادی روستای قاضی جهان پاورپوینت پخت روستا شادآباد پاورپوینت و روستای دین آباد پاورپوینت پزصحيح روستای پارام پاورپوینت پاورپوینت روستای بیرق پاورپوینت پزصحيح روستای بنیس      پاورپوینت پزصحيح روستای اوشتبین پاورپوینت پزصحيح روستای اشتبین پاورپوینت پخت روستای شانجان پاورپوینت و بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه پاورپوینت پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری) پاورپوینت و مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری) پاورپوینت پخت کوه (انسان طبیعت معماری)  پاورپوینت پزصحيح آزمایشگاه بیو شیمی کسب پاورپوینت درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت و روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت پاورپوینت توانبخشی پاورپوینت پخت توليد شكلات و تافي پاور و پوینت نقش بازی در تربیت کودکان پاورپوینت پخت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت و انواع خشک کن ها پاورپوینت پزصحيح پنیر و انواع آن پاورپوینت پخت نظریه گشتالت پاورپوینت پخت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت پزصحيح مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پخت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پخت راه سازی پاورپوینت پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی پاورپوینت پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پخت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل پاورپوینت پزصحيح چارچوب معلمی پاورپوینت پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها پاورپوینت پزصحيح آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پزصحيح طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پزصحيح میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری) پاورپوینت پاورپوینت کودک آزاری پاورپوینت و كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي پاورپوینت پاورپوینت دریافت شیر خام پاورپوینت و بخش پنیر UF پاورپوینت پخت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات پاورپوینت پخت مديريّت استراتژیک در ورزش پاورپوینت پخت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران پاورپوینت پزصحيح حادثه در ورزش کوهنوردی پاورپوینت پاورپوینت جام جهاني فوتبال پاورپوینت پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد پاورپوینت پزصحيح بیومکانیک فنون ورزشی دانلود پزصحيح نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97 کسب و درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل پاورپوینت پاورپوینت شیرین کننده های غذایی پاورپوینت پزصحيح آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پخت روانشناسی احساس و ادراک پاورپوینت و طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پاورپوینت توانبخشی پاورپوینت پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی) پاورپوینت پخت بیودیزل (Bio diesel) پاورپوینت پزصحيح كاخ هشت بهشت اصفهان پاورپوینت پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction) پاورپوینت و انواع خشک کن ها پاورپوینت پزصحيح تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی) پاورپوینت پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) پاورپوینت پزصحيح طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پزصحيح کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی) پاورپوینت پزصحيح معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر) پاورپوینت پخت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام پاورپوینت پاورپوینت سیاه چاله های فضایی پاورپوینت پخت رادیولوژی پاورپوینت پخت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده پاورپوینت پزصحيح مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت پاورپوینت پزصحيح آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا پاورپوینت پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا پاورپوینت پزصحيح فرایند تولید سوسیس و کالباس پاورپوینت پاورپوینت قهوه پاورپوینت پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن

پاورپوینت پخت و پزصحيح 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 23 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

1-ظروف آلومينيومي:

- ظروف آلومينيومي سبك هستند و به خوبي گرما را انتقال مي دهند

-.بعضي شواهد حاكي از آن است كه آلومينيوم در درازمدت باعث بيماري آلزايمر مي شود 

--بعضی نظریه ها نیز مطرح است که جوش آوردن آب در کتری های آلومینیومی میتواند باعث بروز بیماریهایی همچون زخم معده،کولیت،خشکی دهان ،یبوست وتغییر رنگ زبان شود.

-افرادي كه هرروز ازظروف آلومينيومي پوشش داده نشده براي پخت و پز و نگهداري مواد غذايي استفاده مي كنند ،تقريبا 5/3 ميليگرم آلومينيوم در روز وارد بدن خود مي كنند

-البته سازمان بهداشت جهاني تخمين زده است كه بزرگسالان ميتوانندبيشتر از 50 ميليگرم را در روز بدون هيچ ضرري دريافت كنند.

-بسياري از داروهاي معمول هم حاوي آلومينيوم هستند،مثلايك قرص آنتي اسيد حاوي 50 ميليگرم و يك قرص آسپيرين حاوي 20-10 ميليگرم  آلومينيوم است
سبزيجات برگي و غذاهاي اسيدي يا نمكي همچون

گوجه فرنگي،مركبات وريواس اگر در ظروف آلومينيومي قرار داده شوند بيشترين آلومينيوم را به خود جذب مي كنند و باعث ميشوند آلومينيوم به مقدار زياد وارد غذا شود؛ بنابراين پختن اين مواد در ظروف آلومينيومي توصيه نمي شود

 پختن غذاهاي كم اسيدي،نمكي يا قليايي در ظروف آلومينيومي ميتواند باعث سياه شدن اين ظروف شود

.براي برطرف كردن رنگ يا لكه، غوطه ور كردن  ظرف  در محلول آب و آب ليمو يا سركه مفيد است.

2-ظروف مسي:

مس هادي بسيار  خوب گرماست و با آن به خوبي ميتوان دماي پخت و پز را كنترل كرد.تنها با دادن حرارت كم تا متوسط ميتوان بهترين نتيجه را از آن گرفت

.مقادير اندك مس براي سلامتي مفيد است ولي مقادير زياد آن ميتواند مسموميت زا باشد

مس با غذاهاي اسيدي واكنش ميدهد و به اين خاطر ظروف مسي را معمولا با لايه اي از يك فلز ديگرمثل قلع يا استيل يا نيكل مي پوشانند تا از ورود مس به غذا جلوگيري شود

اين لايه در هنگام پخت و پز به مقدار كم در غذا حل مي شود ، به خصوص اگر غذاهاي اسيدي  براي مدت طولاني در اين ظروف پخته يا نگهداري شوند

همچنين با خراشيدن يا سائيدن اين ظروف در

 هنگام شست و شو،لايه پوششي محافظ از بين ميرود.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

ظروف مواد غذايي:

1-ظروف آلومينيومي:

2-ظروف مسي:

3-ظروف استيل: (Stainless Steel)

4-ظروف نچسب:                  

5-ظروف ملامين:

6-ظروف پيركس:

7-ظروف يك بار مصرف:

روشهای صحيح

 سرخ کردن غذا

نکاتی که بايد در سرخ کردن غذا به خاطر داشت:

عوامل موثر بر قابليت دوباره استفاده کردن روغن:

1- مدت استفاده

2-آب

3-ذرات خارجی

4-تعداد دفعات استفاده

5-مخلوط کردن چند نوع روغن


nbsp nbsp nbsp اسيدي واكنش ميدهد غذاهاي اسيدي واكنش براي سلامتي مفيد اين خاطر ظروف ولي مقادير زياد جلوگيري شوداين لايه اين ظروف پخته غذاهاي اسيديnbsp براي nbsp nbsp ظروف آلومينيومي ظروف مسي اين ظروف مفيد است سرخ کردن غذاهاي اسيدي مواد غذايي متوسط ميتوان آلومينيومي آلومينيوم غذاهاي ميليگرم ميتوان مقادير استيل


سایر محصولات :

پاورپوینت روستای عنصرود


پاورپوینت روستای سار


پاورپوینت روستای جوقان بزرگ


پاورپوینت روستای امند


پاورپوینت روستای کلجاه


پاورپوینت روستای جیغه


پاورپوینت مونوگرافی روستای یاسه چاه


پاورپوینت روستای سفید کمر


پاورپوینت شناخت و طراحی معماری روستا ( روستای زین آباد)


پاورپوینت طرح هادي روستاي کتبان


پاورپوینت روستاي ساتللو


پاورپوینت طرح هادی روستای قاضی جهان


پاورپوینت روستا شادآباد


پاورپوینت روستای دین آباد


پاورپوینت روستای پارام


پاورپوینت روستای بیرق


پاورپوینت روستای بنیس     


پاورپوینت روستای اوشتبین


پاورپوینت روستای اشتبین


پاورپوینت روستای شانجان


پاورپوینت بررسي و شناخت روستاي  دیزج تکیه


پاورپوینت مورچه (انسان،طبیعت،معماری)


پاورپوینت مرگ ستارگان (انسان ،طبیعت ،معماری)


پاورپوینت کوه (انسان طبیعت معماری) 


پاورپوینت آزمایشگاه بیو شیمی


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت توليد شكلات و تافي


پاور پوینت نقش بازی در تربیت کودکان


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت پنیر و انواع آن


پاورپوینت نظریه گشتالت


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت مساجد دوره اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت راه سازی


پاورپوینت نفوذ و تعامل اجتماعی


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت سیستم های مدیریت هوشمند حمل و نقل


پاورپوینت چارچوب معلمی


پاورپوینت اهمیت و نقش جنگل ها


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت میدان تجریش (پروژه شناخت و تحلیل فضا های شهری)


پاورپوینت کودک آزاری


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت HFCS و كاربرد آن در صنايع غذايي


پاورپوینت دریافت شیر خام


پاورپوینت بخش پنیر UF


پاورپوینت دستگاههاوخطوط تولید کارخانه جات لبنیات


پاورپوینت مديريّت استراتژیک در ورزش


پاورپوینت عوامل موثر برتوسعه تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران


پاورپوینت حادثه در ورزش کوهنوردی


پاورپوینت جام جهاني فوتبال


پاورپوینت تقاضا در ورزش: شواهد


پاورپوینت بیومکانیک فنون ورزشی


دانلود نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه سال تحصیلی 96-97


کسب درامد از سایت اتوماتیک در فروش فایل


پاورپوینت شیرین کننده های غذایی


پاورپوینت آرامگاه ها و زیارتگاه ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت روانشناسی احساس و ادراک


پاورپوینت طرح مرمت مدرسه دارالفنون (مظفريه) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت توانبخشی


پاورپوینت طرحی معماری روستای لیقوان (پروژه شناخت و طراحی معماری روستایی)


پاورپوینت بیودیزل (Bio diesel)


پاورپوینت كاخ هشت بهشت اصفهان


پاورپوینت انتقال حرارت پيشرفته (انتقال حرارت هدايتی) (Conduction)


پاورپوینت انواع خشک کن ها


پاورپوینت تخمیر و مخمر (کاربرد انها در صنایع غذایی)


پاورپوینت طرح مرمت کاخ گلستان (تهران) (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه)


پاورپوینت طاق و قوس و گنبد درمعماری اسلامی (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت کاخ ها (پروژه درس آشنایی با معماری اسلامی)


پاورپوینت معماری مدرن متعالی (پروژه درس آشنایی با معماری معاصر)


پاورپوینت تاریخچه سنتهای ازدواج در قبل وبعد از اسلام


پاورپوینت سیاه چاله های فضایی


پاورپوینت رادیولوژی


پاورپوینت نحوه محاسبه و پیاده سازی قیمت تمام شده


پاورپوینت مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت


پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا


پاورپوینت داروخانه خصوصي سينا


پاورپوینت فرایند تولید سوسیس و کالباس


پاورپوینت قهوه


پاورپوینت عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردنتگ ها :nbsp nbsp nbsp اسيدي واكنش ميدهد غذاهاي اسيدي واكنش براي سلامتي مفيد اين خاطر ظروف ولي مقادير زياد جلوگيري شوداين لايه اين ظروف پخته غذاهاي اسيديnbsp براي nbsp nbsp ظروف آلومينيومي ظروف مسي اين ظروف مفيد است سرخ کردن غذاهاي اسيدي مواد غذايي متوسط ميتوان آلومينيومي آلومينيوم غذاهاي ميليگرم ميتوان مقادير استيل
سایر محصولات